.debatt

...............forum...  

sammanfattning
Göteborgs framtid

Visionär plan

cccccccccccc

..

bakgrund
Förnyelsen av de s k storskaliga bostadsområdena i Göteborg

Visionär plan

En stad för alla

BAKGRUND
VSA uppmanade arkitekterna att skissa på visionära
planer för Gullbergsvassområdet.
De som jag utförde kallade jag för Quinta Essentia.
I samband med förnyelsen av Södra Älvstranden och
den debatten utvecklades planerna och redovisades
som visionen Quinta Essentia."En stad för alla".


VISIONEN
Visionen växte fram i samband med att jag bearbetade
en bild i datorn. Då framträdde det på bildens himmel en antydan till en vertikal volym riktad ut i rymden. I en bok, som låg på bordet, kom jag att fästa blicken på ett
tecken som visade sig symbolisera "Quinta essentia"
dvs "det väsentligaste" och en förutsättning för
mångfalden. Bilden inspirerade mig och med några
uttalanden i åtanke om att inte glömma de
marginaliserade och segregerade växte en visionär
plan fram för Gullbergsvassområdet. En flexibel tredimensionellt indelad fastighetsplan som passade alla möjliga typer av verksamheter, boenden, åldrar och ekonomier fick utgöra basen. Jag gestaltade terrasser, essensior, frizoner, gallerier och mötesplatser, som reproduktionsplatser för medborgarkraft och för tillvaratagande och förädling av inte minst de destruktiva krafterna. En stadskärna växte fram som skulle göra
Göteborg till en stad för alla.Den tredimensdionella fastighetsindelningen skulle innebär att
Evenemangsstråkets förlängning fram till älven skulle
bli möjlig antingen som ett "grönt stråk" eller som ett
intensivt affärs och evenemangsstråk.

Några dagar efter visionens tillblivelse redovisar
Vetenskapens värld århundradets största upptäckt. Universums vakuum dvs. Quinta Essentia, innehåller
den "vakuumenergi", som driver hela universums
expansion. Systemvärld och livsvärld i harmoni:
Forskare ser världen spjälkad i en systemvärld och
en livsvärld. De vill se dem i harmoni inte i ett "antingen eller"- förhållande utan i ett "både och"- förhållande. Utvecklingen bör därför ske i form av en process där offentliga och enskilda intressenter samverkar.

Läs mer om Quinta Essentia visionen!.

Nästa!

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

............