.bildspel
.Klicka på bilden.
--------------------------------------

.....forum...
----------------
 

VIDEO

Kulturstig
Från Långedrag till Aspholmen över Vässingsö och Saltholmen.
Från 2006 ©AP


VIDEO
Naturstig
En slinga uppe på Skärvallsberget.

Från 2006 © AP


VIDEOVIDEOVIDEOVIDEOVIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO
VIDEO


VIDEO


VIDEO


VIDEO

 

Nästa!

uR "

Besjälat hus
Ett trähus på Stora Billingen som skulle bevaras, men som brann upp natten till Valborgsmässoafton 2007 några månader efter det att denna film kom till.

Från 2006 © AP


Besjälat hus
Epilog

Från 2007 © APIakttagelser

Från 2006 © AP

 

 

Oscar II fort
Onsdagen den 25 april 2007 anordande Västra Frölunda Hembygdsförening en guidad tur på Västerberget.
Från 2007 © AP

Saltholmen "besjälad plats"
På Galleriarne resoneras om Göteborgs Framtid och besjälade platser. Denna videon har utarbetats med bilden för Saltholmen som utgångspunkt.

Från 2007 © AP

VATTEN

Från 2007 © AP

Ostindienfararen

Från 2007© AP

Översvämning i Mölndal

Från 2007© AP

Trappan

Från 2008© AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......

Medborgare i olja

Från 2010 © AP

Sierpinskis triangel

Från 2010 © AP

 

 

Den Goda Herden

Från 2010 © AP

Att få tre krafter i balans

Från 2011© AP