..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....... .. .

::::::
{ ............................................... .............................1}

.........ENERGIER

SOLENERGI FRÅN RYMDEN

Ur artikel i Allt om Vetenskap
Solenergi ftån rymden- snart verklighet i Kalifornien

Forskare och ingenjörer har länge lekt med tanken att sända upp jättelika solpaneler i omloppsbana kring jorden och stråla ner energi 24 timmar om dygnet utan att hindras av moln eller mörker.

Tekniskt är det fullt möjligt, men satellitbaserad solenergi har ansetts för dyr i jämförelse med andra energialternativ. Tills nu.
Om sju år ska ett sådant system tas i bruk i Kalifornien.

Redan i februari 2008 inledde den japanska rymdstyrelsen Jaxa försök med att stråla ner energi över 2,4GHZ-bandet.

Slår det väl ut planerar man att i ett första steg installera en konstellation av solsatelliter för att förse 500 000 japanska hushåll med elekticitet.

Men om löftena håller har man i USA nått en bra bit längre. Där har Nasa och Pentagon varit inne och tittat på dessa idéer ända sedan 1960-talet.

Nu har hjulen på allvar satts i rörelse.

Pacific Gas and Electric har skrivit kontrakt med Solaren Corp. avseende leverans av elekricitet från solpaneler i omloppsbana under 15 års tid med start 2016.

Den underliggande tekniken är välkänd och väl beprövad och baserad på samma grunder som tekniken för kommunikationssateliter. Det är egentligen rutin.

Faktum är att i mer än 45 år har satelliter i omloppsbana samlat solenergi i solceller och efter omvandling till radiofrekvensbunden energi överfört den till markbundna stationer.

Då överfördes information i form av elektromagnetisk strålning.

Allteftersom systemet byggs ut kommer kostnaderna att kunna pressas och bli ett verkligt alternativ till till andra alternativa och förnyelsebara energislag.

Solstrålar som når solceller 320 kilometer ut i rymden är tio gånger kraftfullare än när de filtrerats genom atmosfären ned till jorden.

Tekniken bygger på grupperingar av rymdsonder i olika positioner och omloppsbana. Komponenterna inkluderar gigantiska samlingar av vikbara och uppblåsbara speglar med en sammanlagd diameter på upp till ett par kilometer.

Speglarna fokuserar solljuset till fotelektriska celler och en kraftmodul genererar elekticitet som i sin tur omvandlas till elektromagnetiska vågor som överförs till kraftstationer på marken där det återigen omvandlas till electricitet och matas ut i elnätet.

Carl Boerman vid Solaren säger att ingen tidigare kunnat presentera en ekonomiskt hållbar plan för den unika satsningen.

 

Synpunkter!

{2}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

  {5}

 

ENERGIER..

INNEHÅLL

startsida ......................
SOLENERGI FRÅN RYMDEN..... Här är du!
SOLVIND

......................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.