...Projekt: SKÄRGÅRDSTRAFIKEN

 

..

Två kompletterande terminaler
Den vid Färjenäs handhar godstrafiken, bilförvaringen
samt de regionala resenärerna med buss och större bilar.
Den andra vid Skeppsbron tar hand om citybesökarna
och kollektivresenärerna.

Nästa sida!