.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

HABITAT
Tillämpning i framtiden
i bland annat Sverige


bakgrund

Vetenskapsfestivalens Rymdhabitat

HABITAT

Tillämpning i framtiden i Sverige?

En utveckling av miljöhusen och rymdhabitaten till att bli i princip självförsörjande enheter i balans socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Ett markhabitat!
En enhet som fungerar som en fraktal som kan minskas eller förstoras utan att förlora sin struktur.

Varje bostadsenhet, grupp stadsdel, stad och region har sin "Mötesplats" för balansering.


Till Vetenskapsfestivalens Rymdhabitat!

Åter "Den Goda Staden"


Synpunkter!....