..........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning
KONSEKVENSBESKRIVNING

BKB
BALANSERAD
KONSEKVENSBESKRIVNING


bakgrund
Hållbar stadsutveckling

BALANSERAD KONSEKVENSBESKRIVNING

BKB

FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING FORDRAS BALANS MELLAN KRAFTERNA

FÖR ATT FÅ DENNA BALANS MÅSTE RESPEKTIVE
KRAFT KONSEKVENSBESKRIVAS.

För konkurrenskraften måste ekonomin konsekvensstuderas i en EKB (ekonomikonsekvensbeskrivning)

För bärkraften måste ekologin konsekvensstuderas i en MKB (miljökonsekvensbeskriving)

För medborgarkraften måste det sociala konsekvensstuderas i en SKB.
(social konsekvensbeskrivning)

Vad en MKB skall innefatta framgår utav lagtexterna.
Vad en SKB skall innefattas finns redovisat på ett antal webbsidor på Internet.
Vad en EKB skall innefatta är relativt ostuderat.

Genom att väga beskrivningarnas konsekvenser mot varandra kan framkomliga vägar såväl kortsiktigt som långsiktigt utkristalliseras.

Vissa åtgärder kan vara tvungna att utföra som kortsiktigt kan tyckas oansvariga men som i ett längre perspektiv leder fram till målet.

Genom en fullständig transparens i varje steg blir det möjligt för medborgarna att kontinuerligt ge synpunkter som kan påverka.

Ett krav på balanserad konsekvensbeskrivning kommer att innebära att alla medborgare får möjlighet att påverka.

Till EKB

Till SKB

Till MKB

Till processkonstverket Heden steg 4

 

Synpunkter!....Inlägg