.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

S2020


bakgrund

S2020
- Socialt hållbar utveckling år 2020

Från Göteborgs Stads hemsida

Om S2020
S2020 är ett namnet på ett uppdrag som Social resursförvaltning har fått av kommunfullmäktige. Syftet med uppdraget är att se till att sociala frågor tas på allvar i kommunal planering på samma sätt som frågor om ekonomi och ekologi. S:et i förkortningen står för ”socialt hållbar utveckling” och 2020 står för det år som är målet att vi ska ha kommit dithän.

Uppdraget innebär att bidra till att formulera hur Göteborg kan bli socialt hållbart. Att motverka segregation ingår som en viktig del i arbetet, och det ska ske i samspel mellan de tre dimensionerna – den sociala, den ekonomiska och den ekologiska. En uppgift för S2020 blir också att beskriva sociala faktorer som hindrar respektive gör en önskvärd utveckling möjlig.

Historia
Ekologi och ekonomi lyfts ofta fram när det talas om hållbar utveckling. Den sociala dimensionen är precis lika viktig och nödvändig. Men tyvärr ges den inte alltid samma betydelse som de två andra. Detta trots att Brundtlandrapporten redan för drygt 20 år sedan insåg att hållbar utveckling inte kan uppnås utan samspel mellan de tre delarna. Rapporten skrevs av den så kallade Brundtlandkommissionen, som leddes av den förra norska statsministern Gro Harlem Brundtland. Kommissionen arbetade på uppdrag av FN:s generalförsamling och lanserade begreppet ”hållbar utveckling”
.

Ur social informationnsfolder
Vårt arbete sker i huvudsak genom strategiskt arbete i
nätverk.
S2020 deltar också i ett antal konkreta aktiviteter som:

Mellanrum: .Seminarieserien Mellanrum
Det saknas inte goda tankar och idéer om framtidens hållbara stad. Snarare är det så att antalet plattformar och mötesplatser för samtal om idéerna inte är tillräckligt stort. Tankarna trängs om utrymmet.

Men nog borde det finnas plats för fler och inte färre idéer. Vi vill bidra till att skapa det utrymmet. Till att erbjuda plats – mellanrum - för samtal om hållbara tankar mellan vision och verklig framtid.

Därför startade seminarieserien Mellanrum på Göteborgs Stadsmuseum hösten 2008. Samtalen under seminarierna förs mellan de inbjudna gästerna – forskare, debattörer, journalister med flera. Beroende på form och ämne kan det bli aktuellt att publiken deltar i samtalen med frågor eller inlägg.

Mer om S2020!
Perspektiv S2020

Arbetet mot segregation S2020

Kunskapsmatris enligt S2020


Kontakta!

Lars Lilled, utvecklingschef..
Telefon..031 367 90. 31
E-post lars.lilled@socialresurs.goteborg.se
..
Johan Bergsten, kommunikatör
Telefon 031 367 90 83
E-post johan.bergsten@socialresurs.goteborg.se
.
www.goteborg.se/s2020Nästa!

Synpunkter!....