eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

BIBLIOTEKEN I GÖTEBORG


bakgrund

Vanskötseln av stadens bibliotek
måste få ett slut
Ur debattartikel i GP 2013-04-27
Av Ingrid Atlestam och Ulla Forsén

De skriver:
"Stadsdelsnämnderna i Göteborg ger en minskad och ojämlik bibliotektsverksamhet. Detta bör kommunstyrelsen åtgärda omgående för att i någon mån leva upp till alla vackra skrivningar i stadens budget för 2013".

I budgeten står "Stadens kultursatsningar ska lyfta Göteborgs mångfald och bidra till möten."
"Rätten för medborgarna att utöva och möta kultur i sin närmiljö är viktig... Stadsdelsbiblioteken är viktiga lokala mötesplatser...Tillgängligheten till kultur ska öka".

De tio stadsdelsnämnderna ansvarar för kulturverksam-heten i sina områden.
Sedan stadsdelsnämnderna tog över stadsdelsbiblioteken har fyra bibliotek lagts ner helt. Två stadsdelsbibliotek har lagts samman och två nya har öppnats.

Trots att bibliotekskostnaderna är marginella åker några stadsdelar snålskjuts på andra.

Biblioteket i Frölunda Kulturhus byggdes för att vara stadsdelsbibliotek för Frölunda,Tynnered och Älvsborg.
De flesta besökarna bor i Tynnered.
Nu vill inte Västra Göteborg vara med och betala längre.
I Västra Göteborg finns två små bibliotek - på Donsö och Styrsö.

Hur ska skolor och förskolor i Tynnered få biblioteksservice därifrån? Och hur tänker man bistå SFI-studerande och alla enskilda brukare?
SDN Västra Göteborg smiter undan sitt ansvar.

Behovsanalys saknas
Av de 24 stadsdelsbiblioteken är det endast 4 st som är söndagsöppna.
Inget av biblioteken i Angered, Bergsjön, Hjällbo eller Hammarkullen har öppet vare sig lördag eller söndag.

Enligt uppgift kommer alla de 24 biblioteken som handhas av stadsdelsnämnderna att vara stängda lördagar/söndagar hela sommaren.

Ingen biblioteksplan
Göteborg saknar biblioteksplan trots att det varit ett lagkrav sedan 2005. Det är tveksamt om stadsdelsnämnderna leder till ökad demokrati.

Synpunkter!....Inlägg...................Nästa!