eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

VETENSKAPSFESTIVALEN
I GÖTEBORG 2013

Fysikern synar musiken och måleriet


bakgrund

Fysikern synar musiken och måleriet
En vetenskaplig och kulturell happening på Pedagogen
Måleri och musik, live på scenen, med fysikaliska förklaringar av fenomenen vi upplever tillsammans.
Vi kollar när vi släpper kontrollen i skapandet men återtar den i strävan att förstå fysiken bakom.

Musikens ord

Ljud - Örat - Tone - Tonhöjd - Stämning -
Samklang - Tonart -
Taktart - Rytm - Tempo -
Ljudstyrka - Övertoner - Resonans - Klangfärg

Måleriets ord

Ljus - Ögat - Färg - Målarfärg - Vittljus -
Färgtemperatu - Svart -
Addetiv färgblandning
RGB - rött, grönt, blått - Subtraktiv färgblandning
CMY - cyan, magenta, gult - Reflektion - Spridning -
Absorption

Fysikens ord

Ljud - Vibration - Kompressionsvåg - Longitudinell våg -
Ljudhastighet - Ljus - Stråle - Elektromagnetisk våg -
Transversell våg - Ljushastighet - Frekvens - Våglängd

Ton -Art musik och måleri
Fysiken bakom ljuset och måleriet
Fysiken bakom ljudet och musiken
Gemensam reflektion

Språkets betydelse

-Tonspråk
- Färgspråk
- Klarspråk
Upplevelsen

Vetenskap + Kultur = Sant

Synpunkter!....Inlägg .... ................... Nästa!