eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

SJÖBACKA FISKEBÄCK


bakgrund

SJÖBACKA FISKEBÄCK

Ur artikel i Direktpress Göteborg
Publicerad 2013-05-10

FISKEBÄCK Information om vad som ska ske med Sjöbacken dröjer.

Prover visar att läget är mer komplicerat än man först trott och ett nytt möte med allmänheten är inte aktuellt innan sommaren.
Proverna som togs på Sjöbacken i mars har analyserats. – Frågan är vad området tål. Några olika alternativ har tagits fram. Bedömningen ligger nu närmast hos avfallsenheten och Elisabet Porse.
– För tillfället så diskuterar i tre, fyra olika alternativ.

Klart är att det inte går att lägga massor över hela Sjöbacken ända ut till kanalen om inte förstärkningsåtgärder görs. I ett par av förslagen som tittas på, så slutar skyddstäckningen vid 25 till 50 meter från kanalen.
En del av problemet är fortfarande kvar, säger Elisabet Porse.
Ett alternativ skulle kunna vara att täcka upp i de svackor där avfallet sjunkit ihop och där det bildas vattenansamlingar.
Dels diskuterar man att bara underhålla området på det viset, dels diskuteras en kombination med täckning.

– Vi ska ta fram ett förslag som är det bästa för deponin, säger Elisabet Porse.

Det är en del oklarheter kring vad området verkligen tål. Om det bara blir tal om underhåll är man inte beroende av leran från Marieholmstunneln.

Möte först i september.
I veckan som kommer planeras att sammanställa mer information kring vad som sker och kring de olika alternativen, detta kommer sedan publiceras på Göteborgs stads hemsida.

Det informationsmöte som först var planerat nu till våren kommer inte hållas förrän tidigast i slutet av augusti, början på september.
– Då kan det vara värt att hålla ett möte oavsett hur långt vi kommit, säger Elisabet Porse.


Ur tidigare artikel i Direktpress Göteborg
Av Caroline Johansson Sjöwall

Oro kring skyddstäckning av deponin på Sjöbacka
SJÖBACKA Ett fantastiskt naturområde, men också en gammal tipp fylld av föråldrat avfall. Planer på skyddstäckning väcker stor oro.
– Under 70-talet hade man en deponi här med 900 000 kubikmeter avfall. Allt det ligger under markytan idag, berättar Stein Kleiven, på Trafikverket.
Han är projektledare för Marieholmsförbindelsen under Göta älv och för byggandet av tunneln ansvarar Trafikverket. När byggandet av Marieholmstunneln kommer igång kommer det generera en hel del överbliven ren lera.

Stein Kleiven berättar att Göteborgs stad uttryckt önskemål om att täcka ett flertal gamla deponier men Sjöbacka har inte varit prioriterad då området är så stort.
– Det är inte ofta man får en sådan mängd ren lera i ett svep, men när vi nu får det är det naturligt att lyfta fram Sjöbacka.

Av den anledningen har man heller inte gjort några undersökningar av Sjöbacka tidigare. Nu ska det dock göras.

Oro från de kringboende
Under ett informationsmöte som Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning höll för ett par veckor sen var det mer än fullt av folk som oroade sig för vilka konsekvenser en skyddstäckning skulle kunna få.
– Man oroade sig för att det skulle förstöra området och att det skulle bli skred ut i Eskils kanal när man lägger på tunga lermassor på marken, säger Björn Wadefalk som leder stadsutvecklingen i Västra Göteborg.

– En gammal deponi behöver skötas om. Nu har den varit säker i 30 år och vi har inget akut läge men syftet är att området ska vara säkert även på lång sikt. Idag har vi för många vattenpölar på ytan och då rinner det ner i avfallet, det är bättre med diken på ytan så att vatten kan rinna direkt ut i Eskils kanal. Avfallet ska ligga så orört som det bara kan och det kan bli bättre om man gör något åt det, säger Elisabet Porse.

Täcker området i etapper
Exakt hur en täckning skulle gå till och hur resultatet skulle se ut är frågor som väntar efter att man är klar med analysen av provtagningarna.

Synpunkter!....Inlägg