.........
START

Länkar till närliggande artiklar!

 

profilområdet Business in Society
Handelshögskolan i Göteborg
Artikel i GP 2004 08 01
De hemlösas supportrar

Beteenden
Ur debattartikel
i GP 2004 07 27

Lyckad på ytan - men förtvivlad inuti

  debatt...............forum......

Hemlösa

Sammanfattning

Länkar till närliggande artiklar!
Se vänster spalt!

Ur artikel i GP 2003 06 10
Nya boenden trots protester

Ur artikel i GP 2003 03 05
225 bostäder planeras för Göteborgs hemlösa

Artikel i GP 2003 01 08
Fler sovplatser för hemlösa öppnas

Föreläsning på Arkitekturens hus om hemlöshet
Ur Jonas Carlsons examensarbete ( se nedan)
Jag identifierar 58 st olika enheter i Göteborg som arbetar för hemlösa. Enheterna tillhandahåller tillsammans 1676 rum och lägenheter (Ej de privata).
Göteborg har omkring 1100 hemlösa där 200-300 sover mer ute än inne.
Det är relevant att anta att det finns stort behov av samordning på strukturell nivå såväl som på individuellt plan.

Ett antal tidningsartiklar

 

Bakgrund
VISIONÄRER-NOLLVISIONEN

Det finns inga uteliggare nästa år.
Alla hemlösa har fått tak över huvudet.
Göteborgs politiker har en vision.
Texten är hämtad ur magasinet faktum
Hälften av tidningspriset går till försäljaren.

Frågor ställs till politiker.
Hur stort ansvar tycker du att kommunen har för
att ordna fram bostäder? Vem bär ansvaret?

Det borde kanske också ställas frågor till medborgarkraften.
Vilket ansvar har medborgarkraften?
Kan medborgarkraften bidra med något?

Ur artikel i GP 2003 06 10
Nya boenden trots protester
Tio gruppbostäder för hemlösa planeras i Göteborg- idag fattas beslut om två.

Göteborg: Protester mot planerade Altbobostäder strömmar in till byggnadsnämnden. Men i dag väntas politikerna ge klartecken till minst två bygglov.

Göteborgs kommun satsar stort på nya bostäder åt hemlösa. Tio nya gruppbostäder med plats för drygt 200 tillfälligt boende är på gång och ska bland annat ersätta kommunens köpta platser på Meros camping och Lundby hotell.

Men... göteborgarna känner en mycket stark oro
över att få missbrukare och psykiskt sjuka i grannskapet.
Idag ska byggnadsnämnden ta ställning till tre tillfälliga bygglov:

Backa
Det största nya gruppboendet med 48 platser plus personalutrymmen planerades vid Aröds Industriväg...

Lärjedalen
En tillfällig gruppbostad för 20 personer finns sedan tolv år iStorås industriområde. Om bygglovet beviljas kommer anläggningen att rivas och ersättas med sex tillfälliga paviljonger med totalt 30 bostadsrum samt personalutrymmen.

Gunnared
Fem tillfälliga paviljonger med 28 bostadsrum och personalutrymmen planeras vid Trädgårdsgärdet. Förslaget har väckt massiva protester i området...
Både stadsdelsnämnden och stadsbyggnadskontoret letar efter alternativa förslag.

Övriga Göteborg
I dag är sista dagen för dem som har synpunkter på planerade gruppbostäder i ytterligare sju lägen:

  • Nära Prem-macken vid Utbyvägen, 22platser.
  • En bit från Arken vid Arendalsvägen, 28 platser.
  • Utängarna i Tuve, 22 platser
  • Lantvärnsgatan i Sandarna, 20 platser.
  • August barks Gata i Högsbo, 26 platser.
  • Stora Åvägen i Kobbegården, Askim, mellan 20 och 25 platser.
  • Dessutom har ägaren till Meros camping ansökt om bygglov för två nya vaktstugor, återuppbyggnad av ett nedbrunnet anex och tillstånd att inreda en befintlig byggnad med bostäder.

Byggnadsnämnden väntas fatta beslut om bygglov vid första sammanträdet efter sommaren den 19 augusti.

Ur artikel i GP 2003 03 05
225 bostäder planeras för Göteborgs hemlösa
Kommunens arbete med att bygga boenden för hemlösa har startat.
I planerna finns nya tomter att bygga på samt förtätning och upprustning av befintliga boenden till sammanlagt 225 nya platser.

I dag presenterar Göteborgs kommun tillsammans med frivilligorganisationerna hur boendefrågan ska lösas för de människor i Göteborg som saknar bostad...

-Det som konkret har hänt nu är att vi för första gången har en organistion som kan ta i frågan.Även om det ännu inte finns någon politisk styrgrupp så har arbetet kommit i gång. Nu finns det planer framme på hur vi ska förtäta och rusta upp befintliga boenden inom Altbo...

Ur artikel i GP 2003 01 08
Fler sovplatser för hemlösa öppnas
Ingen har frusit ihjäl men vintern slår hårt mot de hemlösa. I Göteborg finns dock snart fler sängplatser än någonsin.

På fredag invigs Stadsmissionens nya öppenverksamhet för hemlösa Dagcentralen utökas till att också nattetid erbjuda sju akuta sängplatser...
En kyrkbänk kan vara räddningen
S:t Johanneskyrkan har för första gången öppet även nattetid. Hemlösa får sova på de smala kyrkbänkarna.

...I dag onsdag är det soppmässa i kyrkan. I vanliga fall stängs portarna vid 20.30- tiden för de drygt hundratalet besökare som brukar dyka upp.

...Stadsmissionens nya öppenverksamhet, som invigs på fredag...det blir både dusch och tvättmaskin. Dessutom ska det finnas nya kläder om det behövs. Ingen kräver absolut nykterhet, men det är bara fråga om tillfällig övernattning under enstaka nätter.
_- En del hemlösa klarar inte att bo själva i en lägenhet, även om de får möjlighet. Grannarna klagar, och så åker de ut på gatan igen. Vad Göteborg behöver är fler permanenta lösningar, som Bergsjöhöjd där det finns personal dygnet runt.

_________________________________

Föreläsning på Arkitekturens hus om hemlöshet
Den 30 oktober föreläste arkitekt Jonas Carlson om sitt examensarbete "INTERIM - akutboende för hemlösa".
Examensarbetet är nu upphängt på Arkitekturens Hus.
Det finns även på HDK:s hemsida.
Utdrag kommer inom kort att redovisas på debattsidan Visionärerna som handlar om hemlöshet.

Ur artikel i GP 2002 10 17
Manifestation mitt i stan
Omkring 1 500 personer är hemlösa i Göteborg. I kväll hålls en manifestation för dem på Gustaf Adolfs torg.

17 oktober utropades 1993 av FN till Internationella dagen för fattigdomens utplånande. I Europa har organisationer i flera år uppmärksammat natten mellan den 17 och 18 oktober som "De hemlösas natt"... Enligt den statliga hemlöshetskommittéen definieras en hemlös som en person som inte har eget boende och
vars livssituation är sådan att han eller hon inte kan
erhålla en reguljär bostad.

I Sverige finns totalt 10 000 hemlösa, i Göteborg
nästan 1 500. 300 till 400 av dessa sover oftare
utomhus än inomhus. Nästan hälften är psykiskt sjuka,
cirka 250 är missbrukare...

Ur GP-artikel 2002 10 17
Boende för hemlösa kvinnor nekas stöd av kommunen
Hemlösa kvinnor är en av de grupper som prioriteras högt i Göteborgs hemlöshetsplan. Ändå fick räddningsmissionen inget bidrag för att öppna ett boende för kvinnor på Hisingen.

Ur GP 2002 06 21
Hemlösa får egen vårdcentral
I Stockholm startades en förra året. Den står nu förebild för krisdemokraten Curt Hedströms ambition att öppna
en vårdcentral för hemlösa i Göteborg.

Förslaget hamnade på hälso- och sjukvårdsnämndens
bord vid

sammanträdet 23 maj. På måndag ska nämnden fatta beslut om en utredning av möjligheterna att öppna en vårdcentral enbart för hemlösa i Göteborg...

Ett beslut kan väntas till hösten.
Verksamheten ska kunna öppnas under nästa år.

Curt Hellströms funderingar handlar om eventuellt samarbete med Nordhemskliniken, Stadsmissionen och stadens mobila team för hemlösa som SDN Lundby ansvarar för...
_________________________________

Ur GP 2002 05 18
Hemlösa skall bygga egna hem
Lägenhetsprojekt planeras för att hjälpa dem utan
tak över huvudet.

Ett nytt boende för hemlösa som de själva får vara med att bygga. Det är tanken med Räddningsmissionens senaste bostadsprojekt.

Sju lägenheter med ett rum och kök på vardera 40 kvadratmeter finns redan klara - på papperet. Tanken är att lägenheterna ska byggas i moduler inomhus och att
de som ska bo i lägenheterna själva ska hjälpa till. Var
och en efter sin förmåga.

-I kommunens Altbosystem går de boende igenom olika stationer och kommer ut drogfria på andra sidan, men de är ändå utestängda från bomarkanaden. Vi tänker
tvärtom. Här är det boendet som blir motivationen att
ta itu med sina övriga problem, säger Helena Lind, informationsansvarig på Göteborgs Räddningsmission...

Förvaltningsansvaret ska delas mellan De hemlösas Förening, Räddningsmissionen, Stadsmissionen och Kyrknätet i Göteborg.

Men för att projektet ska kunna bli verklighet krävs ytterligare två saker - en bit mark att bygga på och att kommunen går i borgen för ett lån på 3-4 miljoner kronor.

Kommunens eget löfte är att samtliga uteliggare ska
vara borta från gatorna vid årsskiftet...

Kerstin Alnebratt, socialdemokratiskt kommunalråd, är ansvarig för kommunens nya plan för arbetet med hemlösa.

Hela idén ligger i linje med vad som står i planen. Det som gör den så intressant är att De hemlösas förening är med redan på planeringsstadiet. Just nu finns det flera intressenter som har idéer, men den här är definitivt en
av de bättre.
_____________________________
Ur GP 2001 12 02
Nya hyreshus åt hemlösa föreslås
Avveckla natthärbärgerna och socialtjänstens andrahandsuthyrningar åt hemlösa.
Öronmärk investeringsbidraget för byggande av nya hyresrätter så att det även byggs nya bostäder åt hemlösa. Det är några förslag som kommittén lägger
fram den 21 december. Men kommittén är politiskt oenig.

-Förhållandena för de hemlösa måste förbättras på en
rad områden, men framför allt på bostadssidan.

-Bland annat föreslås enligt tidningen Vår bostad att bostadsanvisningslagen återinförs, så att kommunala bostadsbolag kan anvisa lägenheter åt hemlösa hos
både kommunala och privata fastighetsägare.

Ur GP 2001-11-27
Göteborgs hemlösa har fått
egen förening.
Göteborgs 1200 hemlösa har fått sin egen inttresseförening. Dess primära målsättning är att göra
de hemlösas röst hörd.

Efter nyår ska dessutom stans krögare servera hemlösa mat på Café Trappaner. Det handlar om överbliven lunchmat.

Synpunkter!...Inlägg!

Första sidan! Forum!