.........
START

Se hemsidorna
www.fritidsgarden.nu
och
www.gecko.nu.

Närliggande ämnen!

profilområdet Business in Society
Handelshögskolan i Göteborg
Artikel i GP 2004 08 01
De hemlösas supportrar

Beteenden
Ur debattartikel
i GP 2004 07 27
Lyckad på ytan - men förtvivlad inuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

UNGDOM
Ur artiklar:
Staden - i ungas ögon, en utställning på Göteborgs Stadsmuseum.

Flera ungdomshemsidor är under
uppbyggnad.

V driver frågan om ett ungdomens hus.

Unga litar inte på politikerna.

bakgrund

2011-02-12
Ungdomar i väster vill vara med och påverka

Västra Göteborgs ska få ett ungdomsråd.

Det är ett politiskt mål. Nu jobbar ungdomarna själva på ett förslag till hur de ska få mer inflytande i stadsdelen.

- Vi är ett gäng ungdomar som vill vara med och påverka säger Hibak Jamal 14 Han är en av cirka 30 ungdomar som är med i Västra Göteborgs ungdomsforum.

Vi vill ha ett ungdomsråd, berättar Lotta Johansson som jobbar med utvecklingsfrågor inom kultur och fritid i Västra Göteborg. Så vi bestämde att samla ungdomar från de tidigare stadsdelarna Tynnered, Älvsborg och Södra skärgården och ta hjälp av dem för att få fram ett förslag till hur unga människor i Västra Göteborg bäst ska kunna vara med och påverka.

Mycket handlar också att svetsa samman ungdomarna från de tre tidigare stadsdelarna. Krut har lagt på utbildning i hur man kan jobba med ungdomsinflytande

Politikerna ska få lära sig hur de ska tillvarata ungdomarna och hur de bäst ska kunna lyssna på dem.

Ungdomarna fungerar som en tankesmedja som fritt ska kunna diskutera hur ett ungdomsråd ska se ut.

I Älvsborg hade man redan innan sammanslagningen ett ungdomsråd men det har valt att lägga åt sidan.

Till slutet av maj är det tänkt att ungdomsforumet ska presentera ett förslag för förvaltningsledningen och stadsdelspolitikerna och Llotta Johansson är säker på att förslaget kommer att tas väl tillvara.

Utgångsläget är att vara igång redan till hösten säger hon.

2011 01-24
Young Entrepreneurs of Sweden

Välkommen till Sveriges framtid.
Young Entrepreneurs of Sweden sammanför, utbildar och
inspirerar Sveriges främsta unga entreprenörer. Nätverket arrangerar årligen några större evenemang samt ett flertal
mindre regionala träffar runt om i landet. I regionerna träffas medlemmarna, Sveriges mest drivna unga människor, för att nätverka, lösa verkliga problem
och utbyta erfarenheter.

Nätverket är exklusivt och alla medlemmar skall uppfylla våra medlemskriterier. Du som antags som medlem får ta del av nätverkets alla förmåner.
Läs mer på deras sajt!

Ur artikel i GP
Göteborg lockar unga företagare

"Regionen dräneras på kreativitet"

"Många unga med bra idéer flyttar till storstäderna
för att de inte hittar likasinnade på sina orter"

Viktor Nord vill stoppa flykten av företagare till Göteborg.
Regionen dräneras på kreativa krafter, en brain-drain.


2004 11 28

Ur kallelse från Centrum för Byggnadskultur
Samtal om Södra Älvstranden-
kring nya former för inflytande?
Den 26 oktober genomfördes debatten "Staden i ungas ögon".
Nu är det dags att gå vidare!

Den 8 december, inbjuder Centrum för Byggnadskultur till
"Samtal om Älvstranden - kring nya former för inflytande?". Inbjudna är Göran Johansson, kommunalråd och Lars Ivarsson,
vd för "Norra Älvstranden Utveckling", som nu även arbetar med Södra Älvstrandens förnyelse.

För att mötet den 8 december skall bli ett konstruktivt samtal och för att frågorna skall komma fram, inbjuds de som är intresserade av just ungas inflytande i stadsförnyelsen till att förbereda frågor inför detta möte till möte .
på Göteborgs Stadsmuseum kl. 18.00 den 1 december.

2004 10 28

Mail från FFS
Staden - i ungas ögon, en utställning på Göteborgs Stadsmuseum.
Vernissage imorgon, lördag, kl 12.

I slutet av oktober anordnar Kulturförvalningen tillsammans med
Arkitekturens Hus och Stadsmuseet en debattkväll om hur barns och ungas
röster kan tas tillvara i planeringsprocesser och liknande,
mer info kommer hälsar Mie Svennberg, arkitekturkonsulent, Göteborgs Stad
Kultur Barn och ungdom 031-61 50 36 mie.svennberg@kultur.goteborg.se


Ur GP referatet från debatten.
Unga idéer om staden i framtiden
Omvandlingen av Södra älvstranden gör ämnet aktuellt.
Avsikten med kvällen var att agera startskott för en mer
varaktig dialog.

I panelen fanns fem ungdomar och fem vuxna, bland annat representanter från Göteborgs ungdomsfullmäktige.
De stora frågorna var om det ska finnas ett enda ungdomens
hus i centrum, eller flera små ute i stadsdelarna och hur man
kan få ungdomar att komma in i beslutsprocesser och känna delaktighet?

Två röster som hördes tidigt var att ungdomar har ingenstans att vistas på stan inomhus utan att behöva betala för sig.
Mötesplatser på neutral mark behövs.
Svaret kom snabbt.- Meeths salonger finns ju. Det konstaterades snart att det inte finns brist på sådana lokaler på olika håll i stan.

Ungdomarna efterlyser mer makt.
Var göteborgs ungdomsfullmäktige till slut landar vet vi inte än.

Alla verkar överens om att ungdomar bör få del av makten,
vilken tycks vara på gång. Ändå känner de sig maktlösa
och utan någonstans att ta vägen.

Det kanske brister i förmågan att förstå varandra.

2003 03 08
Ur artikel i muf
Ge oss makten - Stäng lekstugan!
Runt om i landet kan man se diverse kommun-och
regionalpolitiska satsningar på "ungdomspolitiska projekt".
Det är ungdsomsfullmäktige, demokratiforum, ungdsomsparlament osv. Listan går att göra lång. Detta är inget annat än spel för gallerierna. I de flesta fall leder inte detta någonstans överhuvudtaget. Ungdomar får leka "låtsaspolitik" under tiden
som politikerna sitter och rullar tummarna och är stolta över
vad de åstadkommit.
I själva verket är det tvärt om, de här projekten skapar
bara ännu mer avstånd från politiken...

2002 10 17
Flera ungdomshemsidor är under
uppbyggnad
I vårt Älvsborg nr3 okt 2002 under rubriken
"Ungdomssatsningen går vidare" anges hemsidan
www.fritidsgarden.nu och www.gecko.nu.
Fler finns på länksidan.
I Älvsborg är Anna Lilja ungdomshandledare.
tel 0707-857103

2002 09 09
Ur GP Fria ord
V driver frågan om ett ungdomens hus
Jessica Thornström frågar vad partierna tänker göra åt
Ungdomens hus...
Vi ser ungdomens hus som en mötesplats för ungdom från
alla stadsdelar och från alla kulturer. Verksamheterna i
huset skall blandas på det sätt ungdomarna själva vill...

Eva Olofsson (v)
Hans Linde Ordf i Ung vänster

Ungdomens hus ska ligga centralt
...Ungdomens hus måste ligga i centrum och vara (lika)
öppet för alla ungdomar oavsett var man bor, om det

ska motsvara de behov som finns och ungdomens krav.
Ett ungdomens hus i centrum utesluter inte på något sätt
ordentliga fritidsgårdar och aktivitetshus ute i stadsdelarna, tvärtom, båda behövs
för att skapa möjligheter dels att umgås på lokal nivå, dels för den extremt viktiga
funktion

som
ett Ungdomens hus
i centrum skulle fylla; att integrera ungdomar från olika stadsdelar...
Vi ungdomar väntar oss betydligt mer än ett aktivitetshus
ute i Kviberg för att lösa den nuvarande bristen på
samlingslokaler.
Jon Erik Andersson

2002 06 06
Ur GP-artikel
Unga litar inte på politikerna
Dagens unga tror på demokratin, men litar inte på våra politiker.
Bara var fjärde 19-åring har förtroende för regeringen, visar en färsk
ungdomsundersökning.
En av fem unga tycker att höger - vänster skalan är viktig.
-Det är för mycket snack och för lite verkstad i dagens politik tycker en
av de tillfrågade ungdomarna.

- Partierna för inte vår talan...
Svaren visar att ungdomar främst engagerar sig i det egna livet och i det
samhälle som ligger nära deras vardag. Framtidstron är svag när det gäller
samhället, men stark när det gäller det egna livet.

Det är också tydligt att de unga bara engagerar sig om det
blir resultat. Och att de värderar relationer och upplevelser
högre än materiella ting.
På en lista över vad som är viktigast i ungdomarnas liv
kommer vänner och arbetskamrater samt hälsan och nöjen
mycket högt. Däremot placeras politik och arbete längst ner.
________________________________

Nästa sida!
Åter forum

Synpunkter!....Inlägg