..........
START

anmärkningar och länkar

   

.debatt

...............forum...  
sammanfattning
Processtudie
Göteborgs södra skärgård
bakgrund

Fallstudie Styrsö 2003/GMV,
Snabbfärjorna
ÖP:s kraftsamverkan
samt
processkonst
Processtudie
Göteborgs södra skärgård
Livskraft och hållbar utveckling 2007
Urval, bilder och referat av medborgarkraften.com

 Dagsläget 2007

Västtrafik köper 2 st snabba katamaraner


symbolbild

Västtrafik aktuellt
På den här länken kan du se vilka upphandlingar
Västtrafik gör för närvarande:

http://www.vt-pool.com/upphandla/

Ur Styrsöbolagets Nyheter 2007-06-13
Referat AP

Snabbfärjor till skärgårdstrafiken i Göteborg
Styrsöbolaget har nu fått klartecken av Västtrafik och Göteborgs kommun genom Trafiknämnden, att köpa in två nya snabbfärjor för skärgårdstrafiken i Göteborg.

Den första färjan levereras omkring årsskiftet 2008/2009.

I samband med inköpsbeslutet har Styrsöbolaget också fått kontraktet för skärgårdstrafiken förlängt till 2014.

Förlängningen av kontraktet och att Västtrafik låter nästa entreprenör ta över färjorna samt en färdig överenskommelse om timpriset för att köra färjorna har givit de ekonomiska förutsättningarna för Styrsöbolaget att köpa in de nya färjorna.


-Färjorna kommer att innebära ett rejält lyft för våra resenärer, säger Magnus Arnström, VD för Styrsöbolaget.


- För Västtrafiks del innebär det en viss kostnadsökning att trafiken körs med de snabbare båtarna, men resenärerna får en höjd kvalitet och förändringen av restiderna blir den största som har genomförts i skärgårdstrafiken på 100 år, säger Lennart Löfberg, affärsområdeschef på Västtrafik.


Nästa steg:Upphandlingen av de nya snabbfärjorna, som är av en ny typ för Sverige, väntas vara klart i början av hösten.


Båtarna är framförallt lättare. De är byggda i kolfiber och skrovet väger ungefär hälften av motsvarande båt i glasfiber eller aluminium. Detta innebär att de drar mindre bränsle, flyter högre och ger mindre vågor. Hastigheten kan ökas från 12 till 30 knop, säger Magnus Arnström.


Med den nya typen av snabbfärjor öppnas möjligheterna för Styrsöbolaget att kunna köra längre in i Göta älv eftersom svallet blir mindre. Får vi dispens skulle vi kunna köra ända in till Lilla Bommen.Detta kan skapa ytterligare vinster för staden och miljön. Resenärer slipper då byta färdmedel på Saltholmen.

Fakta om de nya snabbfärjorna:
26-27 m långa
8-9 m breda
160-180 passagerare
Marschfart 27 knop
Toppfart 30 knop
Ger upphov till litet svall
Bränslesnåla
Tysta både inne och ute
Bra sittkomfort och goda gångegenskaper
Propellerdrift
Förstklassigt utrustade

 

Ur aktuellt pressmeddelande
2007-05-31


Nya snabbåtar i södra skärgården
Som en del i arbetet med att snabba upp resorna för de boende i Göteborgs södra skärgård, provkördes en norsk snabbåt i Göteborg under 2005. Nu blir visionen om snabbare resor verklighet när två snabbåtar köps in för att köra mellan Vrångö, Donsö och Saltholmen.
Femton minuter snabbare restid för Vrångöborna.

Under den senaste tioårsperioden har resandet i Södra Skärgården ökat med 8,2 procent och uppgick 2006 till 1,9 miljoner resenärer. I diskussioner kring en föryngring av båtflottan, har även en förkortning av restiden för resenärerna diskuterats. Under två veckor 2005 provkördes en norsk snabbåt byggd av kolfiber i Göteborg med goda resultat. Intervjuer genomfördes också med resenärer som provåkte båten med övervägande mycket positivt resultat.
- För Västtrafiks del innebär det en viss kostnadsökning att trafiken körs med de snabbare båtarna, men resenärerna får en höjd kvalitet och förändringen av restiderna blir den största som har genomförts i skärgårdstrafiken på 100 år, avslutar Lennart Löfberg.
- Snabbåtarna är också ett teknikgenombrått, eftersom de är både snabba men också relativt bränslesnåla, säger Västtrafiks styrelseordförande Leif Blomqvist.
Leveransen av de nya båtarna är planerad till kring årsskiftet 2008(2009, och de kan därefter sättas i trafik under våren 2009.
Västtrafiks styrelse har nu tagit beslut om de villkor som Veolia Transport har ställt upp för att köpa in två stycken snabbåtar, som ska köras i Styrsöbolagets regi i trafiken i Göteborgs södra skärgård. (Beslutet gäller förutsatt att Trafiknämnden i Göteborgs Stad tar ett liknande beslut den 31 maj.) (Trafiknämnden tog ett liknande belut den 31 maj. AP)

Överenskommelse ska trygga snabbare resor
Styrsöbolaget, som är entreprenör för färjetrafiken i södra skärgården, har avtal att köra trafiken fram till 2010, med möjlighet till förlängning i tre år. Veolia Transport, som äger Styrsöbolaget, anser att Västtrafik bör förbinda sig i den kommande upphandlingen av trafiken att låta den vinnande entreprenören ta över fartygen till ett i förväg fastställt pris. Detta med tanke på de nya båtarnas livslängd, och att de kommer att bli unika i svenska vatten. Något som Västtrafik ser som ett rimligt villkor.


Nästa!

uR "