.........START
    debatt... ............forum......    
sammanfattning
Urban forskning och
stadsplaneprojektet
"Urban City Reasearch"

bakgrund

Urban forskning och
stadsplaneprojektet
"Urban City Reasearch"

Urban City research är ett nystartat stads- planeprojekt inom Ax:son Johnsons stiftelse.
-Uppdraget är att sprida internationell forskning kring New Urbanism. Journalisten Peter Elmlund som driver treårsprojektet säger att vi inte tar ställning för eller mot. Vi inkluderar när-besläktade idéströmningar som smart growht, livable cities, sustainable cities och walkable cities. Ambitionen är att vara en länk mellan forskning och praktik.

New urbanism är en amerikansk stads-planerörelse som fått internationell spridning,
i England kallas den traditional Urbanism. Rörelsen kritiserar det modernistiska stadsbyggndet för identitetslöshet, funktions-separering och utglesning som man anser har lett till segregation, miljöförstöring och minskad social gemenskap.Man förespråkar istället städer med bland annat gott om träffpunkter
och blandad befolkning.

Urban City research i Stockholm vänder sig till såväl yrkesfolk som allmänhet. Projektet kommer att introduceras vid en större konferens under våren 2003.

New Urban Research har nu haft sin första konferens i Stockholm. Företrädare för rörelsen New Urbanism var på plats.
Ur artikel i Arkitekten nov 2002
----------------------------------------------------------

Åter forum!

..Synpunkter!....Inlägg...............

..

....