.........START
    debatt... ............forum......    

sammanfattning
Urban forskning och artiklar

Innehållsförteckning

bakgrund
Regionplane- och trafikkontoret vill initiera en dialog med alla som har intresse för storstädernas utveckling. Samrådet pågår till den 1 november 2003.
Med remissvaren som grund kommer ett förslag till samlad statlig politik att utformas.
Samrådsrapporten En modern nationell storstadspolitik kan laddas hem från hemsidan www.rtk.sll.se
Se även Föreningen för Samhällsplanering:s hemsida www.planering.org

 

Två artiklar i GP mars 2004

Bygg ett mer levande Göteborgcc

Öppna Göteborgs finrum

GP Fria ord 2004 02 27
Dags att förbättra stadsplaneringen

GP-Gränslöst 2004 01 05

Idéer som skall förändra världen

ABF- seminariet Framtidens Göteborg


Ur GP artikel 2004-02-24
Krokig väg till en blandad stad

Ur artikel GP:Gränslöst 2004 01 05
Idéer som skall förändra världen

Ur
Urban forskning
stadsplaneprojektet
"Urban City Reasearch"

Ur
Artiklar i Plan 2-3 2003

Stadspolitik i Norden

En hållbar stadsutveckling

Smart growth

Urban management

Kreativa miljöer

Charretten

Kommunala planmonopolet


---------------------------------------------------------

Åter forum!

Synpunkter!....Inlägg.....