.........START
  

.debatt

...............forum...
Framtidens Göteborg cccccccccccccccccccccc
bakgrund
ABF-seminariet Framtidens Göteborg

ABF- seminariet Framtidens Göteborg


Ur GP artikel 2004-02-24

Krokig väg till en blandad stad
Centrala Göteborg kan byggas en gång till. Utan att riva något. Men hur ska den nya staden se ut och vem ska bo där? Vi kom inte mycket närmare några svar under ABF-seminariet Framtidens Göteborg.

Temat för dagen var Framtidens Göteborg. Alla var där...såg fram emot fem timmars paneldiskussion om stadsbyggnadsfrågor i vid mening.

Det började inte bra. På podiet satt Politiken, Tjänstemannen och Marknaden och dunkade varandra i ryggen så högljutt att det var svårt att höra vad de sa. Det finns problem, men inte här. Det kan behövas förändring, men inte från vår sida.
Vi samarbetar,samarbetar, samarbetar. Göteborgsandan la sig som en våt filt över vad som kunde blivit ett intressant samtal om roller och ansvarsfördelning.

Närmast parodiskt illustrerades sedan det uteblivna samtalet under programpunkten " De offentliga rummen - och frågor om demokrati"...

Bleka samtalsledare förmådde inte fokusera diskussionen. Det blev generellt, svävande, konfliktfritt och hopplöst välmenande.
Under Lena Ulrika Rudekes ledning blev det dock mer angeläget. Hon drev på samtalet och frågorna. Hur menar du? Kan du ge oss ett exempel, kan du vara lite tydligare. Hans Bjur,arkitekt och professor, talade med etnologen Joakim Forsemalm om det nya stadsbyggnadsidealet, blandstaden, som ersatt den gamla planeringsdoktrinen, funktionssepareringen. Blandstaden finns egentligen inte, menade Bjur, så fort vi försöker sätta fingret på den så försvinner den. Vi kan bara se vad som är steg mot en blandstad och vad som är steg ifrån. Forsemalm efterlyste tjänster för etnologer och sociologer på stadsbyggnadskontoret, för att föra in deras kompetenser i planeringen. Hans Bjur instämde: Vi borde se älvrummet i en bred belysning.

Vi kan faktiskt påpekade stadsbyggnadsdirektören, bygga centrala Göteborg en gång till, i samma läge, utan att riva någonting...Göteborg kommer om tjugo år att se helt annorlunda ut, men det är fortfarande en öppen fråga exakt hur. Det finns nya rumsliga möjligheter, samtidigt som de sociala klyftorna hela tiden ökar.

Den radikala utmaningen är att, under demokratiska former, bygga den nya blandstaden, socialt, etniskt, ekonomiskt, kulturellt och miljömässigt integrerad. Det är en jättelik uppgift, och den handlar i slutändan om politik. Men när Annelie Hulthén, byggnadsnämndens ordförande, steg ner från podiet efter den första programpunkten lämnade också den professionella politiken samtalet. Kvar satt Kulturen, Praktiken och Vetenskapen och pratade vidare, var och en om sitt...

Kaj Granath

Åter startsidan!