.........START
   

.debatt

...............forum...  

sammanfattning

Urban forskning och artiklar

Ur
Artiklar i Plan 2-3 2003
Urban management

ccccccccccccccccccccccc

bakgrund
Regionplane- och trafikkontoret vill initiera en dialog med alla som har intresse för storstädernas utveckling. Samrådet pågår till den 1 november 2003.
Samrådsrapporten kan laddas hem från hemsidan www.rtk.sll.se
Se även Föreningen för Samhällsplanering:s hemsida www.planering.org
x
x

Ur
Artiklar i Plan 2-3 2003
Urban management- nya kartor, nya kompasser

Om kartan och terrängen inte stämmer överens gäller kartan! En anekdot om trångsynta militärers verklighetsuppfattning. Den gäller-tyvärr-ibland även planerare och politiker, som har svårt att
navigera i en föränderlig värld. En orsak är att många av våra arbetsverktyg, organisationer och professioner har skapats under andra samhälliga villkor än dagens. Urban management handlar om att läsa terrängen på nytt...
Urban management är således inte stadsplanering, inte kommunal förvaltning men kanske stadsutveckling där "hårdvaran" (stadens hus, gator, stadsdelar) uppdateras och anpassas till "mjukvaran" (Stadsbornas önskningar, livsstilar, krav) - med den kommunala organisationen som stadens gränssnitt och operativsystem (organisation, metoder, självuppfattning)
Av Jerker Söderlind.

Till nästa utdrag!
Åter forum!

Synpunkter!....Inlägg..