.........START
   

.debatt

...............forum...  

sammanfattning

Urban forskning och artiklar

Ur
Artiklar i Plan 2-3 2003
Charretten
Om planeringen i Saltsjöbaden

ccccccccccccccccccccccc

bakgrund
Regionplane- och trafikkontoret vill initiera en dialog med alla som har intresse för storstädernas utveckling. Samrådet pågår till den 1 november 2003.Samrådsrapporten kan laddas hem från hemsidan www.rtk.sll.se
Se även Föreningen för Samhälls-
planering:s hemsida www.planering.org
x
x


Artiklar i Plan 2-3 2003
Charretten
Ur
Plan kommenterar
planeringen i Saltsjöbaden

Charrette (kärra) används som metod för programsamråd.

I en utvärdering av charretten som planeringsmetod och där Saltsjöbadscharretten utgör ett åskådningsexempel... sägs bland annat "att resultatet av en framgångsrik charrette skulle kunna underlätta den efterföljande formella planläggningen av området. Detta i sin tur påskyndar och underlättar efterföljande krav på samråd och utställning...

Tanken med att använda charrette som planeringsmetod är att alla parter, stora som små, ska säga sitt under de dagar processen pågår. Resultatet blir därmed en moraliskt förpliktigande överenskommelse som alla accepterar och respekterar. Den formella planprocessen enligt PBL har då förutsättningar att gå snabbt, samtidigt och konfliktfritt, då alla redan klargjort sina ställningstaganden och accepterat kompromissen.

Till nästa utdrag!
Åter forum!

.Synpunkter!....Inlägg....