eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning
sammanfattning
KUNGSPORTSAVENYEN

ur GP 2004 06 20
Avenyn: Problemgata eller paradstråk med potential?

ur GP 2004 06 19
Avenyn - problem och glädjeämne

ur GP 2004 06 18
Fläckad paradgata

Ur GP 2004 04 10
Så kan Avenyn bli paradgata igen
c


bakgrund

Kommunalarådet Annelie Hulthén efterlyser en bred debatt om Avenyn

KUNGSPORTSAVENYEN

Ur GP 2009-12-31
Wallenstams Aveny
Wallenstam har stora framtidsplaner för Avenyn.
Ett myllrande promenadstråk fyllt av mat, handel och kultur önskas. Över 200 nya lägenheter planeras och Avenyns galleria kan bli en trevåningslösning.
Wallenstams äger 10 st fastigheter på Avenyn.

Wallenstam vill ha bort bilarna och spårvagnarna från Avenyn och skapa ett flanörstråk samt förtäta gatan med nya bostäder.

Wallenstam är berett att satsa en miljard kronor för att göra Avenyn attraktiv igen.

Alla är överens om att Avenyn behöver en nytändning.
Just nu bedrivs ett programarbete om omdaning av Avenyn.

Wallenstam har klara ambitioner och stora framtidsplaner för gatan.Thomas dahl, vice vd på Wallenstam tror att hela Avenyns användningsområde måste profileras mycket bättre.

Kruxet är att få allmänheten att använda sig av hela gatan.

En av idéerna är att kopiera innerstadens framgångsrecept, där nya gårdsgator lockat massor av små populära butiker. Företagarna satsar på egna gemensamma happenings som också drar folk.

Wallenstam har liknande visioner för Avenyn. Tanken är att man ska få in handeln, hotellen, restaurangerna och kulturen under samma paraply, där kulturen skulle vara den samlande kraften på Götaplatsen.

Grundidén är att shopingen är en del av upplevelsen att röra sig på Avenyn. Handeln ska fördubblas och göras mer tydlig och spännande, säger Thomas Dahl.

Et utbud av exklusiva lyxbutiker tror han inte alls på här. Avenyn behöver folk, kunder och upplevelser.

Om alla intressenter lyckas komma överens är Wallenstam redo att sätta igång inom ett och ett halvt år.

Kommunalrådet Susanna Haby (M) som sitter i byggnadsnämnden är positiv till Wallenstams framtidsvisioner för Avenyn.

Kan man få till ett samarbete med kulturen vore det jättebra, för kulturen måste komma ut på banan mer, tycker Susanna Haby.

Läs utdrag ur tidigare artiklar!

 

 

Åter forum!

Synpunkter!....Inlägg