.debatt

...............forum...
sammanfattningccccccccccccccccccccccc

Den demokratiska processen i Göteborg

cccccccccccccccccccc
bakgrund
FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna

Den demokratiska
processen i Göteborg

Från enbart ett kraftbegrepp till dagens tre.
Från dialogplanering till interaktiv planering

Dialogplaneringen har urartat till att bli
ett spel för galleriet.Toppstyrt!

Den interaktiva planeringen grundar sig på
FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna och medborgarnas rätt till
delaktighet i samhällsplaneringen.

____________________________________

PARLAMENTARISM

KONKURRENSKRAFT «»FÖRTROENDE VALD
__________________________________________
90-TALET
DIALOGPLANERING STEG 1

KONKURRENSKRAFT «» FÖRTROENDE VALD
.....................................................
»dialog med
...................................................MEDBORGARNA
__________________________________________
NU..........ÖP93
DIALOGPLANERING STEG 2

............ .......BÄRKRAFT «»
KONKURRENSKRAFT «» FÖRTROENDE VALD
....................................................»dialog med
.................................................MEDBORGARNA
__________________________________________
INOM KORT
............ÖP99
DIALOGPLANERING STEG 3

...................BÄRKRAFT «»
KONKURRENSKRAFT «» FÖRTROENDE VALD
...MEDBORGARKRAFT.«» .......»dialog med
....................................... .......... ...MEDBORGARNA
_________________________________________

medborgarkraft-bärkraft-konkurrenskraft i balans
är ett villkor för framgång
_________________________________________
TESTAS NU av medborgarkraften.com
INTERAKTIV PLANERING STEG 1

.....................BÄRKRAFT.«»
KONKURRENSKRAFT ..«» . FÖRTROENDE VALD
....
MEDBORGARKRAFT.«» .....«» interaktion
.................................................. ..MEDBORGARNA
_________________________________________
TESTAS INOM KORT ......
.Balans mellan medborgarkraft och konkurrenskraft av medborgarkraften.com

INTERAKTIV PLANERING STEG 2

...................BÄRKRAFT
.«»
KONKURRENSKRAFT
.«» FÖRTROENDE VALD
......................
«»
...MEDBORGARKRAFT.«» .....
.«» interaktion
.......................................................MEDBORGARNA
_________________________________________
FRAMTID
Balans mellan de tre krafterna
INTERAKTIV PLANERING STEG 3

....................BÄRKRAFT.«»
..........................
«»
KONKURRENSKRAFT
.«»..FÖRTROENDE VALD
..........................
«»
.MEDBORGARKRAFT..«».......«» interaktion
....................................................MEDBORGARNA


medborgarkraften.com februari 2003