.debatt

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORG: FÖRTÄTNING

 

 

cccccccccccc

.
Se förstoring av veckans bild från 2004 Kairo på Göteborg!
.

bakgrund
ÖPXX

Ur krönika i GP 16 juli 2007 referat AP
Göteborg är glesbygd
Av Abraham Staifo

Om Göteborg ska leva upp till epitetet landets andra
stad och fullt ut bli en storstad måste de centrala
delarna förätas. Det finns många outnyttjade områden
som skulle kunna utnyttjas för bostadshus.

Ett första steg mot skapandet av en modern och
historisk stad, både vacker och funktionell är att ha
en stadsarkitekt, vilket idag saknas.

Det räcker inte att vara mysig för att fortsätta vara
navet i en storregion som Västra Götaland.

En förtätning av centrala Göteborg handlar inte bara om gatubild utan också om attraktionskraft.

Såväl Stockholm som Malmö är betydligt tätare städer.

Förutom avsaknaden av en stadsarkitekt är det ett
hinder att det är ett fåtal byggjättar som bestämmer bostadsbyggandet i stan. Vi får en likriktning.
Jfr Norra älvstranden.

Dynamiken med storstäder är att många människor
på en liten plats skapar en marknad för små företag
med speciella nischer. Det har vi inte här.
__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............