.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID
Förstasidan!

EKONOMISKA FRIZONER

cccccccccccc

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

EKONOMISKA FRIZONER

UR GP Debatt 2008-09 29
av Henrik Nilsson
ledamot (m) kommunfullmäktige
Referat AP

Gör förorterna till ekonomiska frizoner

I vissa områden inom Göteborg behöver vi samtala oss fram till det goda samhället, och det har samtalats. Drygt en miljard har lagts på utvecklingssamtal. Resultatet har blivit att goda kunskaper inhämtats om segregationsprocessen och social marginalisering.

Det som verkligen betyder någonting för den enskildes egenmakt och oberoende, ett arbete att gå till, har förbigåtts.
Nya jobb har skapats men de har huvudsakligen gått tillkommunala tjänstemän som hanterat pengar för utvecklingssamtalen.

En stor del av den byrokrati som följer med företagande, t ex redovisning och skatteregler, skulle kunna slopas.
Med ett avtal med staten om den kommunala frizonen skulle dessa områden få en betydande tillväxtvänlig injektion.
Ekonomiska frizoner löser inte alla problem. Men det riktar in sig på områdenas potential, och det som kan göra områdena starka och frigöra mänsklig skaparkraft och bana väg för bättre trygghet och tillväxt.

Göteborg borde bli först med att driva kravet på ekonomisk frizon. I kombination med medborgardialog, enligt älvstrandsmodellen, skulle enskilda invånare och lokala föreningar bjudas in för att komma med förslag på företagsutveckling och utveckling av stadsdelarna i allmänhet.
En start för processen skulle vara att låta företag frigöras från ekonomiska kostnader mot staten.

Fakta om ekonomiska frizoner

Det finns många olika definitioner av ekonomiska frizoner. Syftet är emellertid alltid att genom speciella förmåner – som tull- och skattefrihet, generös arbetsmarknadslagstiftning, närhet till infrastruktur, möjligheter till förmånliga lån – dra till sig utländska investerare.
Syftet är att genom förmåner dra till sig utländska investerare och öka tillväxten. (Källa LO)

Uppskattningsvis arbetar 43 miljoner människor i omkring 2700 ekonomiska frizoner runtom i världen.

I Europa finns cirka 50 frizoner.

Flest anställda i frizoner finns i Kina.

_____________________________

Ur Bloggen av Dick Erixon

Thomas Gür skrev redan 1996 om den här idéen i rapporten Ekonomiska frizoner - ett sätt att undkomma statens förlamande hand.

Ekonomiska frizoner
Ett sätt att undkomma statens förlamande hand
Av Thomas Gür


Förord
Ge betongförorterna chansen att själva lösa sina problem. Så skulle vi kunna sammanfatta förslaget om ekonomiska frizoner som författaren och ledarskribenten Thomas Gür här lägger fram.

I dag kännetecknas storstädernas betongförorter av ett permanent utanförskap. Många är utan arbete och står utanför trygghetssystemen. De många regelverken och de höga minimilönerna gör det omöjligt för nykomlingar i Sverige att ens börja arbeta sig uppåt i samhället. Den som hamnat utanför socialstatens allt högre murar har inga vägar in.

Eftersom rikspolitiken är förlamad och oförmögen att ta itu med dessa brister gäller det att skapa andra möjligheter att vända en annars hopplös situation. Det är i detta perspektiv de ekonomiska frizonerna ska ses. Zoner i vilka trösklarna till företagande och anställningar sänks. De obalanser som uppstår gentemot den ordinarie arbetsmarknaden kan ses som en institutionell konkurrens. I vilket system - det reglerade högskattesystemet eller det avreglerade lågskattesystemet - skapas de nya arbeten som alla så hett eftertraktar?

Fortsättning ekonomiska frizoner!

Till Plattformar

Tillbaka till Götebors framtid index!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............