På hemsidan under "medborgarkraften" finns en utförligare redovisning om "Medborgarkraftens" bakgrund och organisation hittills.


Under "Stadsdelarna" finns information om hur respektive stadsdel tolkar begreppet.

Se även Medborgarkraften i Älvsborg

Läs SDN-Älvsborgs demokratiprogram som pdf-fil!

  

 

 

.debatt

.
........

MEDBORGARKRAFTEN SOM EN MEDBORGARORAGANISATION.

bakgrund
Forskningscentralen för inhemska språk i Finland har studerat beläggen för medborgarorganisationer på Webben.

De svenska träffarna är få. Medborgarkraften i Västra Götalandsregionen finns inte med.

 

20030715

Ur
Folk och medborgare
Reuters ruta 3/4 2002

Författaren Mikael Reuter filosoferar om varför svenskan i Finland i så många fall favoriserar sammansättningar på medborgar- medan man i Sverige antingen saknar motsvarande begrepp eller oftare uttrycker dem på annat sätt. Han har noterat att i finskan talas det oftast om medborgarsamhället, medborgarorganisationer och medborgarinsamlingar, medan svenskarna oftast talar om civilsamhället, folkrörelser och nationalinsamlingar? Han frågar sig också varför medborgarinitiativ förekommer så mycket oftare i Finland än i Sverige.

Han funderar på om är så att begreppet medborgare av tradition har haft en starkare positiv konnotation i den relativt unga republiken Finland än i det gamla konungariket Sverige, där folket tidigare har varit undersåtar?

Han har studerat statistik som bygger på antalet belägg på webben. Det är tämligen entydigt att det finns fyra gånger fler belägg på medborgarsamhället på finländska än på svenska webbsidor, och i fråga om medborgarorganisation är beläggen från Finland tio gånger fler än från Sverige.

Han skriver också att det intressanta är att det inte handlar om absoluta finlandismer. Inte minst de skribenter i Sverige som skriver om medborgarsamhället verkar klart medvetna om sitt ordval. De tycks mena att medborgarsamhället som term har en mer demokratisk prägel än civilsamhället. I vilken mån detsamma gäller medborgarorganisation i förhållande till folkrörelse är svårt att säga. I praktiken är emellertid folkrörelse nästan allenarådande i folkhemmet Sverige (över 1 400 belägg mot ca 50 exempel på medborgarorganisation och medborgarrörelse) medan det i Finland står för bara ca 50 belägg mot över 300 för medborgarorganisation.

Uppgifterna är hämtade ur Forsknigscentralen för inhemska språken Uppdaterad 03/04 2002


----------------------------------------------------------------

Nästa!

Åter Forum!