.debatt

...............forum...
SÖDRA ÄLVSTRANDEN
GULLBERGSVASS
ccccccccccccccccccccccc
...................................
bakgrund

GULLBERGSVASS

Artikel i GP 2004-12-31 av GS (referat)
Ny stadsdel på gång

Kommunen har fått Gullbergsvass i en bytesaffär med Jernhusen. På sikt kan en ny stadsdel växa fram.

Gullbergsvass är ett 24 hektar stort område norr om Kruthusgatan, nära Centralstationen. Det börjar ungefär vid uppfarten till Götaälvbron, slutar vid nedvarten till Tingstadstunneln och domineras av en godsterminal med stora parkeringsytor för DHL, Green Cargo och andra åkerier.

Området har varit föremål för en flera decennier lång och segdragen tvist mellan kommunen och järnvägen.

Avtalet undertecknades den 30 december.

Efter 78 är återfår Göteborgs kommun Gullbergsvassområdet i utbyte mot kommunal mark vid taxistationen mot Burggrevegatan. Totalt handlar det om 70 000 kvadratmeter, bland annat det gamla stationshuset vid Bergslagsgatan som omvandlats till kontor.

När området är tömt kan en ny central stadsdel växa fram med bostäder, handel och arbetsplatser. Norra Älvstranden utveckling blir ny formell ägare med uppdrag att få Gullbergsvass att utveckls tillsammans med övriga områden vid Södra älvstranden och Frihamnen på andra sidan.

-------------

Artikel i GP 2003 10 17
Ny stadsdel planeras vid Gullbergsvass

Göteborg: En ny stadsdel för bostäder och kontor kan växa fram i Gullbergsvass. Göteborgs stad köper 25 hektar med gångavstånd till centrum av Jernhusen.

-Det är dags att förpassa den gamla surdegen till historien, säger Anders Arnell, vd på Jernhusen.

Det aktuella området ligger mellan Mårten Krakowsgatan, Rail Combis containerterminal vid kruthusgatan, E6 vid Tingstadstunneln och uppfarten till Göta älvbron.

Enligt en studie som SJ och Göteborgs kommun lät göra
1991 skulle området kunna rymma 3 500 lägenheter och närmare 10 000 arbetsplatser.

I dag träffas representanter för Jernhusen och Göteborgs stad för att diskutera villkoren för markförsäljningen och priset. Anders Arnell hoppas affären skall vara klar före årsskiftet.

"Vi ska finna en bra lösning"
-Vi kommer upp ur skyttegraven och är beredda att finna en bra lösning tillsammans med Göteborgs stad, säger han.

Området ägdes fram till 1947 av Bergslagens Järnväg (BJ) Sveriges största enskilda järnväg med Göteborgs stad som dominerande aktieägare. När BJ förstatligades tillföll marken SJ men staten lovade att hela eller delar av markområdet skulle säljas till Göteborgs stad.
Men SJ och Göteborgs lyckades inte komma överens på över 50 år. Med tiden har det blivit allt mindre tågtrafik och allt mer lastbilstrafik i området som nu domineras av DHL, fd Danzas, som för några år sedan köpte speditionsföretaget ASG av SJ. Dessutom finns Optiroc, som lastar om cement från tåg till lastbil, och flera transportföretag i området.

När affärsverket SJ delades i sex bolag plaserades mark och fastigheter i Jernhusen AB som därmed blev ett av landets stora fastighetsbolag. Nyligen tillträdde Anders Arnell som vd och han har beslutat att ändra företagets inriktning.

-Vi skall ägna oss åt vår kärnverksamhet, att äga och utveckla fastigheter för tågtrafikföretagen och därmed för tågresenärerna. Vi skall inte ägna oss åt markspekulation.

-Egentligen är det skitenkelt. Vi behöver inte området, Göteborgs stad vill ha det. Alltså säljer vi det till Göteborgs stad.

Därigenom slipper Jernhusen skaffa ny mark åt DHL, Optiroc och de andra företagen som nu finns på området, det blir kommunens sak.

250 000 kvadratmeter
Ytan mellan centralstationen och Mårten Krakowsgatan är 36 hektar. Området jernhusen nu kan tänka sig att sälja till Göteborgs stad är på 25 hektar, dvs 250 000 kvadratmeter. Byggnaderna på området är på 75 000 kvadratmeter.

Jernhusen kommer tills vidare att behålla marken där containerterminalen finns och inom överskådlig tid området närmast centralstationen där det idag finns parkeringsplatser och en taxificka.

-Vi måste göra något vettigt av det området tillsammans med kommunen, Banverket och tågföretagen, säger Arnell. Förhoppningsvis dröjer det inte så länge innan vi kan börja planera för Västlänken, tågtunneln under centrala Göteborg. Men hur området skall utnyttjas blir en senare fråga.

Ulf Nyström

Se även:
Södra älvstranden!

Södra älvstranden projekt och visioner

Skeppsbron

Åter forum!