Närliggande ämnen!

profilområdet Business in Society
Handelshögskolan i Göteborg
Artikel i GP 2004 08 01
De hemlösas supportrar

Beteenden
Ur debattartikel
i GP 2004 07 27
Lyckad på ytan - men förtvivlad inuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning
SEGREGERING


bakgrund

SEGREGERING
Ur GP-artikel 2009-12-10
TT ref arnepe1

Segregationen ökar men kan vara bra
säger docent Oskar Nordström Skans vid institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering vid Uppsala universitet.Vi tror inte att man bör inrikta politiken på att styra de invandrandes val genom att till exempel försöka hindra att nyanlända bosätter sig i närheten av personer som har samma bakgrund som de.

Politikerna skall passa sig för att lägga sig i för mycket i hur och var våra invandrare vill bo säger han vidare.

På updrag av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle har han tillsammans med kollegan professor Olof Åstrand tagit fram en rapport som presenterades igår. De vänder upp och ned på flera vedertagna sanningar.

Enligt rapporten finns fördelar med att nyanlända invandrare omedelbart får ett nätverk av landsmän för att bland annat lättare komma in på arbetsmarknaden.

Men om besluten att bosätta sig i redan invandrartäta stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö grundas på otillräcklig information finns det anledning till oro.
- Segregation kan vara symtom på underliggande problem, ett sådant är diskriminering.
Vi skall inte angripa själva fenomenet segregation, utan vi skall angripa de underliggande faktorer som skapar den ofrivilliga delen av segregationen, säger Oskar Nordström Skans
_________________________
Nästa!

Synpunkter!....Inlägg