.debatt

...............forum...  

sammanfattning
SPOT
Konstprojekt

cccccccccccc

bakgrund
Artikel i GP 2007-11-07

Utdrag ur hemsidan www.spotcity.se

Vad är spot?
SPOT är ett konstprojekt som prövar gränserna för vad som är möjligt att genomföra i det offentliga rummet. SPOT är en plats för konst, samtal och debatt. Här kan privatpersoner och föreningar verka sida vid sida med etablerade konstnärer och kulturinstitutioner. SPOT finns på plats i Brunnsparken, Göteborg i maj 2008.

Sponsorer & finansiärer
Projektet genomförs med stöd från Stiftelsen Framtidens Kultur, Göteborgs stad, Västra Götalands Kulturnämnd, Familjen Wikanders Stiftelse och Konstnärsnämnden Svenska bildkonstnärsfonden.

Idéer om vad som ska hända i paviljongen:
· En utställning om framtidens arkitektur och stadens sociala liv.
· Ett experimentellt bibliotek med informationstjänst, musiklån och tidningar på olika språk. I samarbete med Stadsbiblioteket Göteborg och Regionbibliotek Västra Götaland.
· Kvällsevenemang arrangeras utifrån olika teman. Film, videokonst, musik, litterära framträdanden, performance, ljudkonst, poetry slam m.m. I samarbete med Regionbiblioteket m.fl.
· Seminarier.
· Verkstad för kurser, tex. podradio- och affischtillverkning.
· Ett mindre café.
· Under arbetets gång har en rad förslag och idéer kommit upp, allt ifrån kortfilmfestival för film inspelad på mobiltelefoner till att samla en mängd byggmaterial för skulpturala och arkitektoniska experiment och lekar.
Ett 20-tal lokala aktörer, alltifrån kulturinstitutioner och föreningar till enskilda arkitekter, konstnärer och författare, har visat intresse för att medverka i projektet.

Ett forum pågår fram till utställningens öppnande. Vilken stad vill vi ha? Hur är det att leva i staden? Hur kan konsten påverka utvecklingen? är några frågor som diskuterats.


SPOT ingår som en del i ett forskningsprojekt om utvecklingen i Göteborgs och Stockholms innerstäder.
SPOT dokumenteras och utvärderas. Materialet samlas i en publikation.

Tomas Ferm är projektledare och SPOTs initiativtagare.

Detta händer nu
· SPOT i Göteborgsposten Lördagen den 4 november skrevs det om SPOT i Göteborgsposten. En längre presentation av projektet ...
· Paviljong i Brunnsparken Olsson Lyckefors Arkitekter arbetar på en idé hur SPOT:s paviljong ska se ut. Utamaningen är en ...
· Bibliotek i SPOT I Danmark och Finland flyttar biblioteken ut sin verksamhet till platser där flest människor befinner ...
· SPOT ansöker om tillstånd Ansökan om tillstånd för att genomföra projektet i Brunnsparken är inlämnad till Polisen i Västra Götaland.

Läs mer under www.spotcity.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

............