.. .

 
   

..MEDBORGARKRAFTEN.COM........................................................................................
..................................................................................................................................

....INNOVATIVA KOOPERATIV
..... ................................

.
Socialt företagande
Den gemensamma drivkraften för sociala företag är att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Målet är att bidra till ett samhälle som inkluderar och är hållbart. Deras affär är ett medel för att skapa samhällsnytta. De kan vara organiserade på många olika sätt, som aktiebolag, ekonomisk förening, kooperativ eller som organisation.

Social ekonomi

Organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.

Social innovation

En social innovation är en ny eller nyskapande tjänst, produkt, process, samarbete och/eller metod vars huvudsyfte är att möta samhällets utmaningar, där de samhällsnyttiga funktionerna utvecklas.

Innovativa kooperativ
Är således nyskapande verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål och bygger på demokratiska värderingarsamt är fristående från den officiella sektorn.

Se även:

http://Coompanion.se

http://tillväxtverket.se

..................
.
......
............
...................


.............................. .. 

 

n
t

 

 

 

 

 

 

........ ...
adrat.

........
...........
tidigare veckans bild! ..........åter forum!

..................
 
eXTReMe Tracker