Protokoll
...Medborgarkraften i Älvsborg

Protokoll
..Ur nämndprotokoll

Nyheter 12 okt 2001
..........
sid 2
 

NYHETSARKIVET!

2001 10 07
Ny start och debattsida.
Vägledning för nya besökare har införts.
Samrådsgruppen för Saltholmsgatan träffas
under veckan för att diskutera ev. skrivelser.

2001 09 23
Utdrag ur årets nämndprotokoll av speciellt intresse för MIÄ
har utförts och redovisas på sidan Protkoll: Ur nämndprotokoll.

2001 09 20
Under Södra Skärgården är infört det brev som SDN-Styrsö sänt
till myndigheterna med begäran om bl a fler turer och senare kvällsturer.

Protokollet från möte 14 sept är infört nedan.

Styrgruppen för Medborgarkraften i Älvsborg bestämde vid sitt
senaste möte ingen bestämd dag för nästa möte.
Samråds- och arbetsgrupper uppmanades att arbeta vidare med de
aktuella frågorna.

Medborgarkraften kan nu rapportera om Trafikkontorets rapport
"Alternativa trafikeringar av Södra Skärgården i Göteborg".
Se sidan södra skärgården

Medborgare i Kungsten vädjar om hjälp. En ca 80 cm bred och 20 cm
djup grop i vägbanan
vid Bronsgatans mynning mot Långedragsvägen
finns sedan ca ett år. Gatan skall skötas av de boende i området men
vägförening saknas.
Den 18 september hade Älvsborgs Egnahemsförening uppe frågan.
Föreningen kommer att kontakta medlemmar i området för diskussion
om hur vi skall gå vidare.

Utdrag ur protokoll fört vid septembermötet:

SALTHOLMEN - LÅNGEDRAG
MEDBORGARKRAFTEN I ÄLVSBORG

Anteckningar förda vid styrgruppsmötet på Sjösportskolan fredagen den 14 sept 2001.

Närvarande: 13 personer + representant för Västtrafik: Börje Ödlund

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Styrgruppsmöte18.00-20.00
1. Mötets öppnande samt godkännande av
föregående protokoll och dagordning.
2. Myndighetskontakter
3. Nimbus bryggor och grindar
4. Skärgårdstrafiken
5. P-däck för ö-borna och hastighetsbegränsningen.
6. Långedragsrestaurangen
7. Hemsidan och GP Nära-artikeln.
8. Det fortsatta arbetet.
9. Övriga frågor.
10. Nästa möte
11. Mötets avslutande.

Mötet:se Protokoll,Medborgarkraften

 

nästa sida