MEDBORGARKRAFTEN
   

.debatt

...............forum...  

sammanfattning

SÖDRA ÄLVSTRANDEN
Skeppsbron och Packhuskajen
Fiktiv stadsvandring år 2010

bakgrund

Som nav för Medborgarkraften fordras att många är aktiva inom området för korta perioder.

De nya fastigheterna utmed kajen innehåller därför ett stort antal främst övernattningslägenheter eller rum för verksamma inom området.

 


Båttrafiken är livlig vid Skeppsbron

Vi går nu in i kollektivtrafikterminalen eller Keillerterminalen som den döpts till. En mycket behaglig anläggning i glas och stål med grönskande väntrum och intima serveringar. Spårvagnshållplatsen ligger inne i hallen liksom citybussarnas. På prov används citybussar för transporter till Hisingen via en inlånad bilfärja. In i berget går passager till den kommande tunnelbanehållplatsen, bilpool och en stor ny parkering. Från Kungsgatan via Lasarettsgatan kommer strömmar av folk ner via trapporna. Kungsgatans västra del har äntligen blivit attraktiv. Utsikten mot älven är makalös. Alla båtarna och resenärerna på piren vittnar om att båtförbindelserna är populära. Från piren nås skärgårdsbåtarna och båtpoolens båtar. Vi kommer nu ut på Stora Badhusgatan:

De nya fastigheterna utmed gatan innehåller ett stort antal främst övernattningslägenheter eller rum för verksamma inom området. Även flera mindre hotell har etablerats här. De nedre planen har i första hand reserverats för butiker och verksamheter som har anknytning till Packuskajens verksamheter och produkter. Här ligger bl a Centrum för medborgarkraftsutveckling och Invandrarcentrum samt Västsvenska riskkapitalfondens lokaler. Gatan håller på att utvecklas till Göteborgs bäst ansedda butiksgata med restauranger och nattklubbar av hög kvalitet. Dess karaktär är kompakt och storstadsmässig. Den sträcker sig från Järntorget till Stora Hamnkanalen. Gårdarna har utnyttjats på fantasifulla sätt för att behaga allmänheten.

Vi går in på "Keillers gård". Atmosfären där för tankarna till Placa Reial i Barcelona. Det är ett mäktigt slutet torg med stora träd och många serveringar. En oas för såväl kajflanörer som butikskunder på Stora Badhusgatan. Här finns det en blandning av alla sorters människor. Torget är så utformat att det kan användas året om.

Nästa sida!