MEDBORGARKRAFTEN
   

.debatt

...............forum...  

sammanfattning


SÖDRA ÄLVSTRANDEN
Skeppsbron och Packhuskajen
Fiktiv stadsvandring år 2010

bakgrund
Göteborg skulle markeras som en vital stad.

 

Vi kommer ut på Packhusplatsen framför kasinot. Här mynnar Spannmålsgatan eller Sillegatan där utvandrarna en gång höll till. På platsen finns ett minnesmärke från den tiden. På norra sidan är det också mycket folk. I fonden det kraftfulla vattenfallet med generatorn samt torget med levada och utställningsmontrar. Guiden förklarar:

Ett viktigt programkrav var att platsen inte bara skulle fungera som ett båtmuseum. Dess areal har därför inte expanderat här. Turer med gamla båtar anordnas i stället till museets filialer utmed älven.

Göteborg skulle markeras som en vital stad. Detta har förverkligats. Här på torget ställs nominerade "kraftprocesser" ut för att medborgarna varje vecka skall kunna rösta fram idéprocesser för vidare bearbetning.

Kasinot i gamla tullhuset fick problem och fick ingå som ett viktigt verktyg i "kraftprocessen".

Göteborgskalaset är fortfarande populärt och ytan har ytterligare ökats genom att en stor del av levadaanläggningen utmed Kvarnberget kan utnyttjas
.

Guiden berättar mer om tankegången att med enkla medel dölja de fula bergssprängningarna och samtidigt tillskapa en regn- och vindskyddad förbindelse mellan Nordstadstorget till Skeppsbrotorget, som skall bli rik på upplevelser. Han beskriver idén med vattenfallet och generatorn samt förklarar att det vi går på är en vattenväg, en vattenfördelare som ingår som ett element i "kraftprocessen". Den kallas för "Levadan" efter dem på Madeira. Området har blivit en stor turistattraktion samtidigt som den ger en romantisk touche på vardagen mitt i centrum. På slänten utmed "Levadan" finns ett flertal små serveringar med levande musik. Under anläggningens skal innehålls såväl bil- som spårväg samt p-platser.


Den första skissen på tillväxtgeneratorn.
Tillförd kraft= tillväxtkraft + frustration

Vi passerar en praktfull fontän "riktaren" och närmar oss nu Operan. Inlastningarna och bussfickorna längs fasaden avskärmas nu med ett konstverk i glas, spegelglas och stål. Utmed detta leder "levadan" som en vattenspegel något förhöjd över markytan. Genom stadsparken kan man antingen gå utmed denna eller under regnskyddet där de tre "krafternas" strukturer växer upp. Vi är nu inne i nästa gigantiska belysta uterum. Operans baksida har genom parkens utsökta gestaltning lyfts till att bli dess naturliga framsida med en välkomnande entré. Mot Gullbergsvass avgränsas rummet av den befintliga gångbron som nu försetts med en rulltrappa ned till Balansvågen. Mellan planteringar och skulpturer samt en mindre informationsbyggnad anar man en spännande fortsättning av älvstranden utan att behöva se för mycket av kaoset. Guiden fortsätter:

Nästa sida!