..........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning
EKONOMI

EKONOMISKA FRIZONER

 

 

bakgrund
Henrik Nilsson (M) motionerar om ekonomiska frizoner 2009

EKONOMISKA FRIZONER

2010-09-01
Ur GP Ledare
Dags pröva frizoner
Regeringen vill utreda ekonomiska frizoner i förorter med särskilt hög arbetslöshet. Med fransk förebild skall skatter och avgifter sänkas för företag som etablerar sig i förorten och anställer folk från området.

2009-11-20

Ur
Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, snabbprotokoll 4(9) 2009-11-18
Motion av Henrik Nilsson (M) om införande av ekonomiska frizoner i Göteborg
Beslut
Bifall till yrkande från MP.
Votering 7-6.
Reservation S och V.

Från ledarsidan GP 2009-11-20
Rätt pröva frizoner.
Det var Miljöpartiet som bytte sida, dock till priset av att frizonerna först skall utredas på nationell nivå.

2009-08-26
Kommunstyrelsen
Ur föredragningslista möte 2009-09-02
Motion av Henrik Nilsson (M) om införande av ekonomiska frizoner i Göteborg
Henrik Nilsson (M) har i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit att staden ska hemställa till regeringen om att införa ekonomiska frizoner i syfte att öka sysselsättningen i självförsörjningsgraden och att öka områdets attraktionsvärde.
Enligt motionären har liknande system prövats i Frankrike.

Remissinstanserna
Stadskansliet har remitterat motionen till stadsdelsnämnderna Frölunda, Gunnared, Bergsjön
och Biskopsgården samt till Förvaltnings AB Framtiden och Bussines Region Göteborg AB.
Remissvaren
SDN Frölunda tillstyrker
SDN Gunnared avstyrker
SDN Bergsjön avstyrker
SDN Biskopsgården avstyrker

Förvaltnings AB Framtiden Inget tydligt ställningstagande
Bussines region AB Inget ställningstagande.

Stadskansliet
Riksdagen har behandlat en motion av införande av ekonomiska frizoner och avslagit densamma.

Christina Lindberg Ulf Högberg

UR PROCESSKONSTVERK 22-23 /MEDBORGARKRAFTEN
STEG 3

5. Motion av Henrik Nilsson om införande av ekonomiska frizoner i Göteborg.
Han skriver om Göteborg. Sveriges mest segregerade stad. ”Fyra av de fem områden där högst andel av invånarna uppbär ekonomiskt bistånd ligger i Göteborg. Det är angeläget att finna medel att bryta denna utveckling och det utanförskap som finns där. En möjlig väg för att förhindra utvecklingen i dessa områden kan vara en modell som bygger på att stärka områdets egen bärkraft och attraktionsvärde. Det är en modell som med framgång tidigare använts ibland annat Frankrike: nämligen ekonomiska frizoner. Hans förslag till beslut är att Kommunfullmäktige föreslår besluta: Att hemställa till regeringen att införa ekonomiska frizoner i Göteborgs stad.


Anm: I uppbyggnaden av mötesplats Heden föreslås att stort utrymme ges för detta utanförskap. Nya verksamheter som tillkommit här ges möjligheter att utvecklas i de för tillfället eftersatta områdena. Satsningen på Heden som regionens hjärna genomsyrar härmed hela regionen.

Läs mer om frizoner på processkonstverket Heden!

Läs om konsekvensbeskrivningar!
Läs om Göteborgs framtid och ekonomiska frizoner
Läs om processkonstverk nr 1

Synpunkter!....Inlägg