..........
START

anmärkningar och länkar

   

.debatt

...............forum...  
sammanfattning
Processtudie
Göteborgs södra skärgård
bakgrund

Fallstudie Styrsö 2003/GMV,
Snabbfärjorna
ÖP:s kraftsamverkan
samt
processkonst
Processtudie
Göteborgs södra skärgård
Livskraft och hållbar utveckling 2007
Urval, bilder och referat av medborgarkraften.com


Alla Färjetrafikbilderna
från 1998
medborgarkraften

 

 

Västtrafik aktuellt På den här länken
redovisas vilka upphandlingar
Västtrafik gör för närvarande:

http://www.vt-pool.com/upphandla/

 

 

 

 

 

 

 

GP-artikeln av UN och AS:
Tågtunneln ska gå via Haga
referat av AP

________________________

Sträckningen
I
praktiken är det redan nu klart att om Västlänken byggs blir det via Haga och Korsvägen. Det formella beslutet fattas i augusti.

Banverket har utrett fyra alternativa sträckningar mellan Centralstationen och Almedal.
Efter flera utgallringar har valet stått mellan en stor båge under Södra Älvstranden med stationer under Haga kyrkoplan och Korsvägen eller från Centralstationen rakt söderut under Heden med endast en station vid Korsvägen.

De tunga remissinstanserna är eniga om att den längre tunneln för 12 - 13 miljarder kronor, ger störst nytta.
Nackdelen är att den blockerar utbyggnaden av Södra älvstranden ett antal år.

Riksantikvarieämbetet har varit emot då ett flertal lämningar från det gamla Göteborg kan förloras, men de problemen anser Banverket kunna lösa.

Med Västlänken förvandlas Götebog C från en trång säckstation till en modern station med genomgående tåg som tillåter dubbelt så mycket trafik.

Ryggrad i kollektivtrafiken
Tågtunneln är också ryggraden i den stora vision för kollektivtrafiken i Storgöteborg på 2020-talet-K2000- som politiker från alla partier ställt sig bakom.

Om K2020 förverkligas fördubblas kollektivtrafikens andel i Göteborgsområdet från dagens 20% till 40 %.

Ekonomi
Sifrrorna tyder på att Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen samt kanske Region Halland kommer att behöva betala ca 4 miljarder kronor för att Västlänken skall kunna förverkligas.

 

Nästa!
Tillbaka!

uR "