----NYHETER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........


ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. ÖPXX.SAMRÅD .UTDRAG

 

 

 

...

13 strategiska frågor

enbart frågorna ÖPXX.........med förslag
 
  0. SAMRÅD!

Synpunkter är välkomna på alla delar av förslaget som
man finner viktigt och/eller ofullständigt behandlat.
Till varje strategisk fråga kopplas samrådsfrågor. Syftet är att väcka tankar kring det presenterade materialet
och tydliggöra viktiga frågeställningar.

NÄSTA!