Till Länkar som behandlar Södra Älvstranden!

  

.debatt

...............forum...

sammanfattningc
SÖDRA ÄLVSTRANDEN

De fyra förslagen

Program för detaljplaner
SÖDRA ÄLVSTRANDEN
Delen Rosenlund - Lilla Bommen


SAMRÅDSSYNPUNKTER
2006-12-05bakgrund

Södra älvstranden
Fredagen den 19 oktober presenterades de fyra arkitektlagens förslag till gestaltning av Skeppsbron.

De fyra arkitektlagen är:
Erséus arkitekter
HMXW arkitekter
Henning Larsens arkitekter
Liljewalls arkitekter

Till och med 30 november kan allmänheten ta del av de fyra
arkitektgruppernas förslag till utformning av Skeppsbron i Stadsmuseets foajé.

Förslagen finns också på www.alvstranden.com i form av planscher och rörliga bilder.

Än dröjer det länge innan Skeppsbron är fullbordad.

Lars Ivarsson tror att en detaljplan för området kan vara klar första kvartalet 2009 om det inte blir några överklaganden.
Den första spaden kan då sättas i jorden hösten 2009 och den första inflyttningen ske 2011.

Nu börjar en utvärderingsgrupp om tolv personer från Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden Utveckling AB , Fastighetskontoret, Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen, Göteborg Energi, Stadsmuseet och Skanska sitt arbete.

Redan före sommaren 2008 kan ett förslag till detaljplan gå ut på samråd.

Ur GP-artikel 2007-02-15 (referat)
Tummen ned för trafiken på Södra älvstranden av AS

Alla sorters trafik ser ut att få maka på sig om Södra älvstranden ska kunna bli ett stadsmiljöprojekt och inte bara ett trafikprojekt.
Detta framgår av en sammanställning som gjorts inför byggnadsnämndens möte den 20 februari.

Det tyngsta ifrågasättandet när det gäller trafiken kommer kanske ifrån länsstyrelsen. Den ifrågasätter det vettiga i att genomfartstrafiken på älvstranden ska vara en del av en ringväg för trafik till de olika delarna av den innersta stadskärnan.

Stadsbyggandskontoret hänvisar till trafiknämndens påpekande att de stadsbyggnadsmässiga frågorna måste få väga tyngre än de trafiktekniska.

När det gäller parkeringen för stadsbyggnadskontoret och älvstrandsbolaget försiktiga resonemang om att kanske begränsa antalet p-platser. De blivande arbetsplatserna kan komma att få färre p-platser än på andra håll i centra stan.

Länsstyrelsen hävdar att det nu krävs politiska ställningstaganden om hur mycket älvstranden skall exploateras och om trafik- och parkeringsfrågor.

--------------------

Program för detaljplaner
........SÖDRA ÄLVSTRANDEN
.........SAMRÅDSSYNPUNKTER
.2006-12-05
.......................................................av Arne Person
Läs synpunkterna!

Synpunkterna har även insänts till
.....................Banverket Västra banregionen

Läs föjebrevet!