MEDBORGARKRAFTEN
   

.debatt

...............forum...  

sammanfattning
SÖDRA ÄLVSTRANDEN
Skeppsbron och Packhuskajen
Fiktiv stadsvandring år 2010

balansvågen
vid Lilla Bommen

bakgrund

Götatunneln är snart färdig. Planeringen för hur vi skall utnyttja älvstränderna halkar efter. Debatten i pressen har börjat. Många förslag till lösningar av delar i helheten har presenterats.

Nu har önskemål framförts om förslag till helhetslösningar.

Medborgarkraften har genom Arne Person tagit fram ett förslag som presenteras här.

SÖDRA ÄLVSTRANDEN

Skeppsbron och Packhuskajen
Fiktiv stadsvandring år 2010

 


Skeppsbrokajen med Keillerterminalen i mitten.

INLEDNING

Det är hög tid att redovisa förslag till helhetslösningar för hur Södra Älvstranden bör gestaltas. Det är en mängd parametrar som måste beaktas. Den fysiska gestaltningen utgör bara en del.

Medborgerlig delaktighet
Göteborg skapades som en fästningsstad. Då behövdes soldater och bönder som byggde. Stan har sedan dess utvecklats på ett sådant sätt att den fortfarande består. Palats byggdes när ett fåtal familjer styrde och finansierade stans utveckling. Handelshus och arbetarbostäder krävdes allt eftersom demokratin utvecklades. Nu krävs nya avtryck i en tid då man eftersträvar medborgerlig delaktighet.


Göteborg 1777

Kreativ miljö
Idag ställs krav på högutbildad arbetskraft. Det moderna samhället behöver för sin överlevnad en ständig ström av nya produkter med ett stort forskningsinnehåll, som resulterar i ny sysselsättning. Dagens avtryck skall vara en allmänt kulturell och kreativ miljö ekologiskt hållbar samt rättvis för samhällsgrupper med olika behov och syn på hur en stad skall vara.

Konkurrens-, bär- och medborgarkraft i samverkan
I översiktsplanen för Göteborg anges att stan skall byggas på ett sådant sätt att konkurrenskraft, bärkraft och medborgarkraft samverkar. Intentionerna har fått världsrykte trots att de ännu bara finns på papperet.

Varför utebliven samverkan?
Varför tillämpas då inte denna samverkan i praktiken i Göteborg, speciellt nu när kommunledningen talar om att göra Göteborg till en tillväxtmotor.
Hur skulle det se ut om Faradays upptäckt av den elektriska motorn, eller Einsteins brottande med att lösa förhållandet mellan energi och massa skulle ha stannat på papperet? Hur skulle Göteborg ha sett ut om inte medborgarna en gång hjälpt till med befästningarna?

Svaret
De tror att en tillväxtmotor räcker. De glömmer att det även behövs en tillväxtgenerator. Vad är en motor värd om man inte kan driva den?

Tillväxtgenerator
För att skapa en sådan generator är ett återskapande av det gamla inte den rätta lösningen. Inte heller att slentrianmässigt fylla området med t ex bostäder eller parker, eller att anordna en internationell arkitekttävling för att lösa allt. Det som efterlyses finns inom oss själva, som bor och är verksamma i Göteborg eller på annat sätt känner Göteborg. Vi skall alltså i stället dra lärdom av historien och anpassa staden efter dagens förutsättningar. Behålla och återskapa avtryck som gagnar stadens utveckling och historia. Komma med nya avtryck för det som krävs för våra behov. Den nedmontering av fungerande samhällsfunktioner som nu sker beror på att det saknas en fungerande generator. Tillväxtmotorn som Göteborg fått pris för orkar inte dra.

Visualisering av krafterna
Krafterna måste arbeta åt samma håll. En början skulle vara att visualisera riktlinjerna i översiktsplanen, om de tre krafterna i balans, så att dess budskap blir begripligt för såväl våra förtroendevalda som för gemene man.

Stadskärnan kommer med all sannolikhet att successivt förflyttas mot älven där den framtida expansionen kommer att ske för lång tid framöver och ge älven och Södra älvstranden central betydelse som under tidigare epoker. Södra Älvstranden är ett lämpligt område för en tillväxtgenerator.

En tillväxtgenerator kommer att generera mängder med material med ett stort forskningsinnehåll, som resulterar i ny sysselsättning.

Nya honnörsord till hjälp
Med hjälp av nya honnörsord som rör stadsutveckling bör det inte vara omöjligt att finna framkomliga vägar för att utveckla Södra älvstranden till en tillväxtgenerator. Exempelvis: allmänt kulturell och kreativ miljö; produktcykelkurvor; kunskapsstad; snilleindustrier; rättvis stad; processkonst; konkurrenskraft, bärkraft och medborgarkraft i samverkan; och avveckling av: ålderstrappan, hemlöshet, arbetslöshet, vårdköer och klotter.


Göteborg 1790

En framkomlig väg belyses nedan, med hjälp av en fiktiv stadsvandring en vårkväll år 2010 där verklighet och vision blandas.

Nästa sida!