..........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning
EKONOMI

VALUTOR OCH VALUTASYSTEM


bakgrund

VALUTOR OCH VALUTASYSTEM

LÄNKAR

BID (Business Improvement district)

EKONOMISKA FRIZONER

INFORMELLA EKONOMIER I

INFORMELLA EKONOMIER II

INFORMELLA EKONOMIER III se PK1

2009-11-21

Ur
Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2009-10-05
Diarienummer 0536/09

Motion av Kristina Bergman Alme (FP) och Helene Odenjung (FP) om att utreda möjligheterna att införa euron som parallellvaluta i Göteborg.


Motionen
Motionärerna Kristina Bergman Alme (FP) och Helene Odenjung (FP) har i rubricerade motion (bil 1) föreslagit en utredning för att belysa möjligheten ur olika perspektiv med ett införande av euron som parallellvaluta. En utredning skulle kunna titta på både handelns och turismens intresse och möjligheter.
Remissinstanser
Motionen har varit remitterad till Göteborg & Co AB och Liseberg AB. Dessutom har Svensk Handel och Köpmannaförbundet beretts tillfälle att yttra sig men avstått.

Göteborg & Co AB Tillstyrker
Liseberg AB Avstyrker

Stadskansliets synpunkter SKL ha inte någon policy i frågan utan hänvisar till kommuner som har euro som parallellvaluta (Haparanda) och till kommuner som har tagit beslut om att införa parallellvalutan (bl. a. Höganäs och Sollentuna).

Till konsekvensbeskrivningar!

Synpunkter!....Inlägg