1984-
  

 

.......VASASTADEN

 
.
 

 


HISTORIK

 1880 -1915Byggnaderna uppförs
ca1950De första grundförstärkningarna genomförs.
   
11975Projekt Vasastaden.
    
 vintern1981AP* kontaktar PW**
våren1981Huvudintressenternas stöder Projekt Stenstaden.
våren1982Saneringsåtgärder i stenstaden
hösten1982 Socialdemokratisk motion
hösten1982Projekt Stenstaden startar. Kv Granen blir pilotkvarter.
hösten1982Kompletterande grundundersökning i Granen.
dec1982Fastighetstidningen presenterar projektet.
vintern1983Beslut om grundförstärkningstävling.
vårenInf om projektet i Stockholm
1983
Byggforskningsansökningar inlämnas och avslås.
våren1983
Invånarna i Gamla Stan informeras
våren1983
våren1983Grundförstärkningstävlingen utlyses.
sommar1983Läckagelokaliseringsmetod utarbetas.
januari1984Grundförstärkningstävlingen avgörs.
1984-1984Media uppmärksammar projektet.
1984- 1986Läckagelokaliseringsmetoden. utvecklas.
1984-1986Den prisbelönade bormetoden tillämpas.
1984-1986Kompromisslösningar diskuteras.
23 mars1986En helsidesartikel i GP ger resultat
februari1988Skrivelser till kommunstyrelsen m fl om lån.
23 mars1988Husen i Vasastaden lever vidare.
februari1989Kv Granen räddas.
  
 hösten1992AP skriver till kommunen. AP i lokalradion och "Rädda stenstaden".
april1993FP-motion. Vasastaden måste räddas.
sept1993Länsstyrelsen beviljar ett bidrag.
dec1994Kommunen driver projekt i samarbete med husägarna.
maj 1997Stiftelsen rädda stenstaden bildas.
   
 maj2001Samråd för detaljplaneförslaget.
m2001www.medborgarkraften.com
mars2002Utställning avdetaljplan för kvarter i Vasastaden
mars2002 Stiftelsen Göteborgs stenstad ser stenstaden räddad.
mars2002www.medborgarkraften.com konstaterar.
 
 april2002Sammanfattning
   
 22002- Framtiden (detaljplanering mm)

våren

2006Processkonstverk "Begrundan"
 Nästa sida......Till innehåll Galleriarne

 start
innehåll
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........000001