..........
START

anmärkningar och länkar

   

.debatt

...............forum...  
sammanfattning
Processtudie
Göteborgs södra skärgård
bakgrund

Fallstudie Styrsö 2003/GMV,
Snabbfärjorna
ÖP:s kraftsamverkan
samt
processkonst
Processtudie
Göteborgs södra skärgård
Livskraft och hållbar utveckling 2007
Urval, bilder och referat av medborgarkraften.com

 

Färjetrafikbilderna
från 1998
medborgarkraften

 

 

Västtrafik aktuellt På den här länken
redovisas vilka upphandlingar
Västtrafik gör för närvarande:

http://www.vt-pool.com/upphandla/

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsläget Juni 2007
Till hösten börjar sprängningarna!

Samtidigt som kommunen satsar stort på kollektivtrafiken (Kringen, Västlänken, snabbfärjor och bilpooler)
satsar de stort
på bilar på Saltholmen.

Var finns den röda tråden?

Uppmaning till berörda medborgare:
Tag del av texterna nedan och lämna synpunkter!

_________Läs det senaste!


Fler p-platser på Saltholmen
annordnas till hösten 2007 i första
utbyggnadsetappen på Saltholmen
LÄS!


bild SBK ...................................................................LÄS!

Hur kommer de nya färjorna att
påverka Saltholmens framtid?

_____________________________________

Banverket väljer den
längre tågtunneln under
centrala Göteborg


Läs referat av GP-artikeln:
Tågtunneln ska gå via Haga

_______________________________

Västtrafik köper 2 st
snabbgående båtar.
Läs!


symbolbild

Ur aktuellt pressmeddelande
Nya snabbåtar i södra skärgården


•Hur kommer båtarna att påverka utvecklingen av Södra skärgården och berörda delar av fastlandet?

•Hur kommer de att påverka interntrafiken på öarna?

•Kommer Norra skärgården också att välja snabba båtar?

•Hur kommer de att påverka kollektivtrafikterminalen vid Skeppsbron alternativt Lilla bommen?

•Hur kommer de att påverka utvecklingen av bilpooler, andra kollektiva trasportmedel och satsningen på älven som Göteborgs pulsåder?

•Hur kommer dessa att påverka synen på Göta Älv som en trafikpulsåder i stället för en barriär?

__________________________________________

Bilpooler
Antalet växer

I Sverige finns idag, år 2005, ett 60-tal bilpooler med sammanlagt ca 3000 kunder. I hela världen finns det bilpooler i över 500 städer och med hundratusentals människor anslutna. Trenden är tydlig och siffrorna pekar stadigt uppåt: (Källa: Vägverket)

Några länkar!
www.vv.se
www.mobilsystem.se
www.bilpool.nu
www.gronabilister.se
www.visionlundby.goteborg.se


_________________________________________________________

Godsterminalen i Fiskebäck
färdigställd oktober 2007 ..LÄS!


godsterminalen i Fiskebäck under uppförande ..................LÄS!

•Hur kommer Fiskebäcks hamn att påverkas
av de nya färjorna?

_________________________________________________________

Skeppsbron
och dess färjeterminal


gammal bild av medborgarkraften.com..
.
Läs om Södra älvstranden!

Hur bör kollektivtrafikterminalen vid
Skeppsbron gestaltas?

Bör man även nå tågen från denna?

___________________________________________
VEM PLANERAR FÖR EN ÄNDAMÅLSENLIG FÄRJETERMINAL I CITY?
Se medborgarkraften.com:s alternativ!

_______________________________

Samråd ÖPXX
har avslutats.

Utvecklingsinriktning måste väljas!
Som nu?
Förtätning centralt och utmed
.. befintliga kollektivstråk?

Kommer vattnet att betraktas som en tillgång eller som en barriär?

Hur kommer Södra skärgården framtid att se ut?
Hur kommer Fiskebäcks framtid att se ut?
Hur kommer Saltholmens framtid att se ut?

___________________________________________

Fallstudie Styrsö 2003
blir plattform för processstudie
.................................................................................... .........LÄS!

_________________________________________________________

Färjetrafikbilder
från sept 1998 som blivit högaktuella.

_______________________________

SYNPUNKTER OCH TIPS OM LÄNKAR VÄLKOMNAS! mejla!

Nästa!
Tillbaka!

uR "