Protokoll
...Medborgarkraften i Älvsborg

Protokoll
..Ur nämndprotokoll

  Nyheter 31 augusti 2002
.....

Allmänt
Tillkommande besökare på hemsidan som önskar kontinuerlig
information om viktigare uppdateringar
maila till styrelsen.
Informera dina grannar som inte har tillgång till internet!

NYHETSARKIVET!

2002 08 30
Information från SBK
P-däcket på Saltholmen
Enligt SBK kommer ärendet inte upp igen före valet.

Rugbyplan i inre Hinsholmskilen
Park och natur planerar en rugbyplan inom området.

Bostäder vid Stora Billingen
Många synpunkter har kommit in på planen.
Flera är för bebyggelsen och önskar flytta dit.

Höghus i Centrum
Med anledning av artiklarna i GP om planerna att
uppföra ett höghus i Gårda önskar SBK medborgarnas synpunkter.
_________________________________________________________

2002 08 29

GP 2002 08 29
Höghus får inte bli alibi för biltull
Se debatten!

GP 2002 08 28
30 våningar i Gårda - en fotnot i världen
Artikel av Claes Caldenby professor i arkitektur.
Se debatten!


Ja till flytt av lärarhögskolan
Se debatten!

Brev från Mona Sahlin
REGERINGSKANSLIET
Näringsdepartementet

Statsrådet Mona Sahlin

N2002/7644/Brev

Hej Arne!

Tack för ditt e-brev från den 2 augusti 2002, om interaktiv planering.
Jag vill bara säga att jag har tagit del av ditt e-brev med synpunkter på
storstadssatsningen. Jag vill samtidigt passa på att tacka för ditt
engagemang i frågan.

Stockholm i augusti 2002
Med vänlig hälsning

Mona Sahlin

_______________
Brevet till Mona Sahlin

Se DIALOGPLANERING - INTERAKTIV PLANERING där brevet i sin helhet redovisas.

2002 08 26
GP 2002 08 21
100 meter högt kontor i Gårda
Wallenstam planerar en 33 våningar hög kontorsbyggnad med cirka 1000 arbetsplatser vid Södra Gubberogatan i Gårda.Se höghus


2002 08 25
Mötesplatser
Ur GP:s debattartiklar om kulturhus i Torslanda.
Behovet av partipolitiskt oberoende mötesplatser se debatten under mötesplatser.

Ny veckans bild
Se
tidigare veckans bild!

2002 08 16
Medborgarkraften i Älvsborg inlämnar synpunkter på förslag till
detaljplan för bostäder och badplats vid Stora Billingen.
Skrivelsen se debatt!

2002 08 14
P-däck på Saltholmen
Mail till byggnadsnämnden från medborgarkraften.com
Se P-däcket

2002 08 13
Veckans bild
Imaginär gatubild.

2002 08 06
Vitala pensionärer med stor livserfarenhet.
Eftersom seniorboende diskuteras på flera ställen i Älvsborg är det aktuellt med fördjupade studier i vad som skall inbegripas i sådant boende.
Se debatt under seniorer!

De politiska journalisterna
För någon vecka sedan skrev en debattör i GP:"Så dålig och oinspirerande journalistik som finns inom inrikespolitiken skulle knappast godkännas av de stora medierna när det gäller sport, kultur eller utrikesbevakning.
Se debatten under mediabevakningen.

Det goda boendet
Boverkets Plan- och byggdagar i slutet av augusti 2002 handlar bl a om planeringsprocessen - vertyg, metod, dialog.
Saltholmen - Långedrag finns med som planeringsexempel.
Se debatten under Det goda boendet

Programmet i pdf-format

2002 08 05
Veckans bild
En klurig bild som har en viss betydelse för medborgarkraftens utveckling.
Se
tidigare veckans bild!

2002 07 31
DIALOGPLANERING - INTERAKTIV PLANERING
För att belysa skillnaden mellan dialogplanering och interaktiv planering samt få det debatterat inleder webbmastern med ett inlägg.Se debatten!

2002 07 29
Veckans bild
Med anledningen av behovet av mötesplatser.
Mötesplats

2002 07 22
Inför höstens projekt och processer
För Långedragsområdet har en sammanställning av det material vi har skrivits ned under process: "Långedrag-Inre Hinsholmskilen"
.
För att kunna ta ställning till seniorboende och fritidsaktiviteter måste fördjupade studier påbörjas.För seniorer se Process: Seniorer. För ungdom se Process: Ungdomssatsningar.

Veckans bild
Med anledning av seniorsatsningen.
Senior: Se föregående veckors bilder

2002 07 16
Veckans bild
På väg till interaktionen

2002 07 11
Veckans bild
Interaktionen

Medborgarkraften i Älvsborg. Arbetsgrupp för Långedragsområdet.
Arbetsgruppen har nu erhållit utlovat material för Hinsholmskilen och Långedragsudden. Materialet kommer efter semestrarna att redovisas för samrådsgrupperna.

Ur GP 2002 07 09
Moderaterna: SDN är på väg att avskaffas.
Nu gör de valfråga av stadsdelarnas framtid.
Stadsdelsnämnderna i Göteborg är på väg att avskaffas. I smyg.
Det hävdar Göteborgs moderater som gör SDN:s framtid till en valfråga.

Ur GP 2002 07 06
Miljoner till forskning om äldreomsorg.
Socialstyrelsen ska fördela 47,5 miljoner kronor till forskning inom vård
och omsorg om äldre. Sammanlagt får 18 forsknings- och utbildningscenter bidrag till stöd och uppbyggnad.
Bidraget ingår i regeringens nationella handlingsplan för äldrepolitiken.
Syftet är att stimulera lokalt förankrad och praktiknära kunskaps- och verksamhetsutveckling.

2002 07 04
GP artikel under fria ord
Dags att ta ansvar för Saltholmstrafiken
Se debatt


2002 07 02
Ny Veckans bild
Se
tidigare veckans bild!

2002 06 30
Anteckningar förda vid extra styrgruppsmöte,
i Gamla Hamnen måndagen den 24 juni 2002.
Se protokoll!

Bostäder vid Stora Billingen.
Som remissinstans har medborgarkraften delat ut 500 flygblad i områdena belägna i anslutning till Stora Billingen med begäran om synpunkter på det aktuella detaljplaneförslaget.

Fiskebäcks hamn
Se Ur nämndprotokoll

2002 06 24
Styrgruppsmöte i Gamla Hamnen kl 19.00 Medborgarkraften i Älvsborg
Bland annat kommer Långedragsområdet och de planerade bostäderna på
stora Billingen att diskuteras.

Stadsdelsnämnderna
Nytt debattämne! se debattsidan!

Ur GP 2002 06 21
Hemlösa får egen vårdcentral
I Stockholm startades en förra året. Den står nu förebild för krisdemokraten
Curt Hedströms ambition att öppna en vårdcentral för hemlösa i Göteborg.
Se debatt!


2002 06 20
Inbjudan om deltagande i upphandling av trafiktjänst
Inbjudare: Västtrafik. Se debatt!

2002 06 19
Förlängd samrådstid för detaljplan Stora Billingen
Detaljplaneförslaget visas (förlängd samrådstid) fram till den 16 augusti 2002.
Se debatt!

2002 06 17
Dubbelutredning: E-post och medborgarengagemang.
medborgarkraften.com beslutade att besvara GPNÄRA:s fråga till läsarna:
Tycker du att du når fram till politikerna i din stadsdel?
Lyssnar de på vad du har att säga?

Kommunikationsmedlet fick bli E-post till samtliga 21 stadsdelsnämnderna.

Läs utredningen!


Nästa sida!

Föregående sida

Senaste nyheter


....................


 

 

 

 


 

Brev till myndigheter