................

 

 

eXTReMe Tracker

 

...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

  1

.
..MEDBORGARKRAFTEN
..startsidan illustrerade
versionen

.
Nyheter 31 december 2019


NÄTVERK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
(OM LÄNKAR/ BILDER INTE FUNGERAR KLICKA HÄR)

Senaste nyheter! ..........Föregående nyhetssida

 
1
Brev till myndigheter..Brev/mejl..Protokolll.Protokoll(Off)..Bildspel Video Om nätverket Start!. Nästa!
... .
Göteborg: framtid.. 400 år...förslag..Gbg på Google earth/ Panoramio!.av (arnepe1) .Processkonst förteckning webben
...
..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar
(PK nr25)
A Norra Hisingen
B Angered.
C.Östra Göteborg ..
D.Västra Hisingen ......
E Lundby,
F Majorna/Linné.
G Centrum,
H Örgryte/Härlanda
I Västra Göteborg
J Askim/Frölunda/Högsbo

..NYHETSARKIVET..AKTUELLT. KONTAKT .. WEBMASTER.. .MIÄ x
.
   

 

  BILDER

  Bookmark and Share

2016-09-05
LÅNGEDRAG:Länk! S Skärgården: Länk!

PROJEKT STENSTADEN MINNEN,,.., Länk!

HASSP: ........................................Länkar!

BETÄNKANDE HASSP .....1 Länk! 2 Länk!

HASSP:
............................UTVECKLING

HASSP:..........................Yttr Jämlik stad

HASSP:...........................
BEGRUNDAN

HASSP........................... Före Förstudie

HASSP Bakgrund SocialSciencePark

HASSP ...Synpunkter på rapport SSP

   

 

 

Veckans bilder v52
Eventuella HASSP- mötesplatser

Under nästa år 2020 kommer
HASSP-gruppen att utreda vilka av
dessa som kan utvecklas inför jubileumsåret 2021

 

Veckans bilder v51
God Jul och Gott Nytt År!

 

 

Veckans bilder v50
HASSP som ett kitt

Ett holistiskt synsätt är
nödvändigt
för att få en hållbar samhällsutveckling.

 
 

Veckans bilder v49
Reväst Handelshögskolan
Stadscentrums roll och cityhandels utveckling-
hur kan vi få en levande stadskärna?

På detta seminarium diskuteras ur olika perspektiv hur vi kan få en levande stadskärna kopplat till olika trender såsom: cirkulär ekonomi, resor, klimat, konsumtionsbegränsning, e-handel och stadland-perspektiv. Vad blir det framtida stadscentrums roll och hur kommer cityhandeln att utvecklas?

 


Mötesplatsen Backa Brunnsbo
NPF-Ninjas har bjudit in Ola Berg

Inspirationskonferens om OneTeamGov

One Team Gov är en rörelse som utgår från sju enkla principer om hur vi jobbar för att förnya offentlig verksamhet. Tillsammans arbetar vi för att skapa en förändringskraft genom praktiska åtgärder.
1. Arbeta öppet och positivt
2. Göra saker i praktiken
3. Experimentera och iterera
4. Bejaka mångfald och vara inkluderande
5. I hjärtat bry oss om människor
6. Arbeta gränsöverskridande
7. Välkomna teknikens möjligheter

 

Veckans bilder v48
Got United: Drogmissbruket
i Göteborg

Hur kan vi med gemensamma krafter motverka
det accelererande drogmissbruket i Göteborg?
Inbjudna är politiker och tjänstepersoner i Göteborgs Stad, föreningar/organisationer som bedriver drogrelaterade verksamheter inom social ekonomi, idrottsföreningar och övriga föreningar/organisationer anslutna till Överenskommelsen Göteborg.

 

Veckans bilder v47
Seminarium om konst i stadsutveckling

Programmet:
Utgår från Göteborgs Stad som exempel på
hur vi på ett medvetet sätt i stadutvecklings-processer kan arbeta med kulturplanering som metod..
Seminariet var en del av uppdraget Kunskapsnav offentlig konst på
Statens konstråd.

Inom satsningen
Konst i Stadsutveckling 2018-2020 samarbetar vi med kommunerna
Öebro, Sundsvall, Falkenberg, Borås, Göteborg och Region Gotland

Bland annat talade Barbara Ekström utvecklingsledare kultur på Stadsdelsförvaltningen Lundby.

Tillsammans med Statens konstråd arbetar stadsdelen Backaplan med Konst i stadsutveckling genom Ångpannegatans processer, ett projekt där lokala konstnärer påverkar stadsplaneringen.

 

Seminarium om konst i stadsutveckling

Bland annat berättade Dennis Axelsson chef för Stadsutvecklingsenheten på Kulturförvaltningen om kulturplanering i Göteborg.

 

Veckans bilder v46
AHA FESTIVAL PÅ CHALMERS

På AHA!-festivalen 2019 (12-14 nov) med temat Förstärkt Autenticitet önskar vi sätta fokus på dessa och relaterade frågor och perspektiv.

AHA!-festivalen för samman artister, studenter, forskare med flera, för att nyfiket utforska och dela tankar kring temat.

Kan vi förbättra människan genom att förstärka vissa funktioner? En robotarm eller modifierat DNA, vad betyder det att vara människa? Kan upplevelsen av att vara ditt autentiska jag förstärkas och är du då mer autentisk?

 

AHA FESTIVAL PÅ CHALMERS Samverkan - ”in concert” - mellan dirigent, solist, orkester och publik.

Jukka-Pekka Saraste, Johan Stern, Christian Blomstrand Moderator - Pernilla Warberg

Samtal om musik ett världsspråk av hög komplexitet och med stor påverkan på medvetande, känsla och samhörighet. Samband mellan musik och rörelse är starkt liksom musikens möjlighet att öppna till människans inre och förlösa känslor. Musiken kan förena människor.

 

Veckans bilder v45
Plank vid Korsvägen

Västlänkens Station Korsvägen
byggs.

 
Röda Sten
 

Nordic Architecture Fair

Syftet med Nordic Architecture Fair är att etablera en nordisk fysisk mötesplats inom arkitektur och samhällsbyggande.


Byggsektorn har flera återkommande mässor, fastighetssektorn likaså, men de som analyserar, ritar och genererar morgondagens samhällen står utan. Detta trots politiska krav på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet- tre mål som en visionär samhällsutveckling bidrar till.


På Nordic Architecture Fair vill vi sammanföra samhällsbyggandets olika parter: arkitekter, beslutsfattare, byggherrar, politiker, konsulter och leverantörer för att på så vis öka kunskapsutbytet mellan de nordiska länderna

.
Nordic Architecture Fair är den nordiska mötesplatsen för arkitekter och stadsplanerare.
Mötesplatsen är ett nordiskt forum där visionen är att öka kunskapsutbytet, påverka

 

Veckans bilder v44
Framtidens samhällsbyggare II

Framtidens Samhällsbyggare är ett branschöverskridande traineeprogram som startades för att skapa samverkan och möta framtidens utmaningar inom samhällsbyggnad. Varje år utbildas nya traineer till nyckelpersoner.

 

Veckans bilder v43
Framtidens samhällsbyggare

Årets utmaning – multifunktionella fastigheter

En röd tråd genom programmet är det stads-utvecklingscase som traineerna arbetar med.

Syftet med caset är att belysa en angelägen stadsutvecklingsutmaning, och att utveckla traineernas förmåga att samarbeta och driva projekt.
Årets case kommer från Vasakronan och handlar om framtidens multifunktionella stadsdelar.

 
Veckans bilder v42
Huseby Bruk

Huseby är ett före detta järnbruk i Skatelövs socken i Alvesta kommun i Kronobergs län.

Det ligger vid Helige å, mellan sjöarna Salen och Åsnen. Den äldsta benämningen av platsen är Hosaby 1419. Namnet antyder byns läge vid oset, det vill säga Helgeåns mynning i sjön Åsnen.
 

Huseby Bruk


Huseby Bruk förvaltas av Statens Fastighetsverk.

Den publika verksamheten drivs av Huseby Bruk AB, ett kommunalt bolag som ägs av Alvesta och Växjö kommun.

Den sista privata ägaren Florence Stephens testamenterade Huseby Bruk till staten vid sin bortgång 1979.

Sedan 1982 är Huseby ett publikt besöksmål som bedriver verksamheten i frökens anda enligt uppdraget i testamentet.

Veckans bilder v41
Lokala Energisystem


Lokala energisystem nämns ofta som en del av lösningen när samhället måste ställa om sina energisystem, dels för att möta en ökad efterfrågan men även att ta hand om en allt större andel energi från förnybara källor.

Drivna av framtidens utmaningar och med AI-teknik som möjliggörare har FED-projektets nio partners byggt ett sådant system på Chalmers campus Johanneberg och därmed flyttat fram positionerna för lokala energisystem som en möjlig pusselbit i energiomställningen.
 

Lokala energisystem -
viktig pusselbit i energiomställningen

En digital marknadsplats som på ett unikt sätt kopplar samman de tre energibärarna el, värme och kyla är igång på Chalmers i Göteborg. Till hösten summerar vi våra lärdomar. Dels om att bygga och drifta systemet, men också våra fem policyrekommendationer för en snabbare energiomställning.

 
Veckans bilder v40
Det går mot höst
 

Staden Vi Vill Ha möte om Nätverk
På Falken

HASSP-Nätverk som
Utmaninskdriven Innovation

....

 

Veckans bilder v39
Biennalen på Konsthallen

Konstverket är från SKF

 

Biennalen
på Naturhistoriska museet

22 aug. 2019 · Välkommen till den 10:e upplagan av Göteborg Internationella Konstbiennal GIBCA – Part of the Labyrinth, curaterad av Lisa Rosendahl. Göteborgs naturhistoriska museum

 

Annedalshuset

Fotogalleri Museum – Annedalspojkar och flickor

Folkbildning i vår tid
en f.d. folkhögskolerektor berättar
Föredrag av Nils Zandhers

 

Kollektivhus Nu på Majbacken

september 21 14:00 - 17:00.
Kollektivhuset Majbacken, Hellstedtsgatan 7. Göteborg, 414 56 + Google Map.
Alla startargrupper i Kollektivhus Nu! Välkomna till ett kostnadsfritt seminarium.

 
Veckans bilder v38
Konferens Socialt Byggande
Program
Programmets bas utgörs av fyra temablock med föreläsningar och diskussionspanaler i den största salen i Chalmers konferenscenter. Passen i stora salen kompletteras med två seminarieblock med valbara inriktningar.

Från Boverket deltar:Ulrika Hägred, expert:
Helena Bjarnegård, Sveriges Riksarkitekt:
 

Veckans bilder v37
Biennalen på Röda Sten

PART OF THE LABYRINTH
använder begreppet sammanflätning som vägledande motiv och metod.

Den tionde upplagen av biennalen tar formen av en utställning vävd mellan i huvudsak fyra olika platser.

 

Stadstriennalen

"Näsan i blöt"
Frihamnen

Nu byggs det vidare vid ”Näsan i blöt” – ett kombinerat uteklassrum och vattenlekplats – i Jubileumsparken. Vill du vara med och bygga?

 

Veckans bilder v36
Donsö Shipping Meet


Hans-Yngve Johnsson berättar
ombord på det senaste tankfartyget EK-Sream om hur det fungerar.

Ektank grundades år 1967 av Hans-Yngve Johnsson på Donsö. Året efter fick företaget
sitt första tankfartyg, Ekfjord.

 
Jättemanet i Spansk hamn.
 

Veckans bilder v35
Segling Spanien II

Här ligger Segelbåten Lixa upplagd för att till våren fortsätta in i Medelhavet.

 
Guggenheimmuseet i Bilbao

 

Veckans bilder v34
Segling Spanien I

Guggenheimmuseet i Bilbao är ett museum för modern och samtida konst i Bilbao i Spanien. Museet, som uppfördes på initiativ av den amerikanska Guggenheimstiftelsen, ligger vid floden Nervion i stadens centrum.

 

NU: GP-ARTIKEL 13 AUGUSTI
8 kulturinstitutioner
som planeras i Göteborg.


Lindholmen kulturhus

I planen finns två byggnader som skulle bli det tredje och fjärde högsta i Sverige. Det lägre av de båda planeras bli 36 våningar högt.

Där uppger Karlastaden AB att ett nytt kulturcentrum ska ska rymmas..

 

TILLBAKABLICK: KARLASTADEN

HASSP-gruppen sände ut en rapport
BETÄNKANDE : UPPVÄXLING!
HASSP inkluderad i Karlastaden.

Möte med Serneke AB resulterade i ett löfte om ett inkludering i Karlastaden.

 

TILLBAKABLICK: HEDEN

Ett medborgarkraftsförslag

till Göteborg 400 år

resulterade senare i ett lyft förslag i

Göteborgs Medborgaragenda 2014

och en artikel i GP i samband med

artiklar om Campus Näckrosen.

 

Veckans bilder v33
Lysande blad

Genom att se med andra ögon
kan problem bli lösta.
.
KAIROS-projektets synvändor är ett exempel som blir en stor uppgift för HASSP att lösa.

 

 

Veckans bilder v32
Kulturkalas och
HammarkulleKarnevalen

Bilden tagen på Kungsportsavenyn

vid Valand.

 

 
Veckans bilder v31
Trädens Hemliga liv
Till jord ska du åter varda
 

Veckans bilder v30
HASSP-funderingar

Ständiga samhällsförändringar innebär omstruktureringar av
HASSP -nätverket.

 

 

 

 

Veckans bilder v29
HASSP-spel

Strålarna reprecenterar problem som leder in mot centrum, ett Obeyarum . där man i sanverkan och holistisk anda löser problemen.

 

HASSP-struktur i bildande

Samhällernasständiga förändring innebär ständiga omstruktureringar av HASSP annars faller den i bitar.

 
Veckans bilder v28
Rovdjursparken i Dalarna
 

Veckans bilder v27
En skulpur i Pilarne skulpturpark

När vi med hjälp av mobiltelefonerna inte längre behöver förfytta oss kan vi rota oss och likt träden samverka via rötterna.

 

Gammal stuga med smitutgång.

När städernas centra blir för täta kan en gammal stuga på landet locka.

 

Veckans bilder v26
Hus hugget i sten

Förtätning av städernas centrala delar kan innebära konsekvenser
som vi inte önskat.

 

Veckans bilder v25
Möte om HASSP-nätverk

Staden Vi Vill Ha anordnade ett möte för att diskutera nätverksbygge.

 

Kairo med förorter på Göteborgs översiktskarta

Inom den gula ytan bor det i Kairo ca
16 miljoner människor. I Göteborg bor
på samma yta ca 600 tusen människor.

 

Veckans bilder v24
Pejlingsgatan

Planbesked gällande detaljplan för flerbostadshus

Planstarten är uppskjuten.
Närmast pågår nu prioriteringsarbetet med vilka planer som ska starta under 2020.

Startplan för 2020 kommer att läggas
fram för beslut i Byggnadsnämnden
i slutet av 2019
.


 
Veckans bilder v23
Studentexamen
 

Veckans bilder v22
Linfärja mellan kosteröarna

Köra linfärjan Kosterlänken
Under högsäsong är linfärjan bemannad delar av dygnet. Kostnaden per överfart är 15 kronor/person. Barn till och med 13 år åker gratis.

För att kunna köra linfärjan då den inte är bemannad krävs ett magnetkort. Magnetkort erhåller man efter godkänd introduktionskurs.
Medpassagerare behöver inget magnetkort. Kostnaden per överfart är 15 kronor/person.

 

Medborgardialog
Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures informerar om en
Forskningsrapport

FÖRSTORA.................... FÖRSTORA

 

Veckans bilder v21
Nazem forskar om Medborgardialoger

Nazem Tahvilzadeh, doktor i offentlig förvaltning, författare till. Det våras för medborgardialoger.


UR Hållbarhetspolitik i Göteborgsregionen

Att vara lyhörd för det civila samhällets förmåga att lösa problem kan vara ett innovativt förhållningssätt i lokala politiska processer som rör hållbarhetsstrategier. Mistra Urban Futures borde också kunna knyta civilsamhället närmare sitt ömsesidiga kunskapsarbete, då dessa forum för medborgarsamverkan rymmer en bred och ofta försummad kunskapsgrund om det samhälle som centret vill vara en del av att förändra. Att särskilt inkludera de röster som står längst ifrån det politiska beslutsfattandet skulle kunna vara ett omdanande sätt att informera framtida beslutsprocesser om perspektiv som annars kanske osynliggörs. Att till exempel inkludera de hemlösas, funktionshindrades, arbetslösas, långtidssjukskrivnas perspektiv och dem vars liv drabbas mest negativt av den regionala boende-segregationen kan möjliggöra för andra tolkningar av vad hållbarhet skulle tänkas betyda, än de definitioner som näringslivsutvecklare ställer.

Samtidigt kan det rika svenska föreningslivets vardagsverkare bidra till både lokal platskännedom och insikter i komplicerade frågor som på intet sätt kan täckas till fullo av experter i offentlig sektor. Genom att uppfinna nya lösningar för att inkludera dessa grupper skulle GR kunna bli ett framgångsexempel för resten av världen i frågor om delaktighet och regional utveckling.

Således behöver kommunerna i stadsregionen nu ta nästa steg och omsätta sina visioner och sin gemensamma målbild i konkreta åtgärder och i nya arbetssätt. De kan inte möta utmaningarna var och en för sig, utan kommer att behöva samarbeta för att ha möjlighet till framgång.

 

3D-printad hudersättning


Forskare har lyckats 3D-printa hudersättning och fett med hjälp av ett biobläck.

 

Veckans bilder v20
Mobiltelefonen


Västtrafik ska övervaka skärmtid i din app.


Polisen kan dela ut böter via mobilen.

 

Veckans bilder v19
Forma på Stadsbiblioteket

Forma är ett multikulturellt skaparkollektiv baserat på övertygelsen om hur hantverk och skapande kan tjäna en viktig roll i ett mer inkluderande och livsbejakande samhälle. Kollektivet har ca 40 aktiva medlemma.

 

Veckans bilder v18
Kanalsegling i Tyskland

Arne Person visar film från en kanalsegling från Dysseldorf till Göteborg

 
Veckans bilder v17
Årsmöte Staden Vi Vill Ha på Falken

 

Agenda Jämlikhet på Sensus
Per Herngren

Jämlikhetsmingel för alla personer som är intresserade av ett jämlikt samhälle. ...

Därför har Agenda: Jämlikhet bjudit in
aktivisten Per Herngren, som ska föreläsa om feministiska mötestekniker?

 

Veckans bilder v16
GothCon
18-18 april Landalaskolan NPF-Ninjas deltar som arrangör
GothCon är ett av Sveriges största spelkonvent
och är, i och med starten 1977, även det äldsta. Konventet har runt 2000 besökare som kommer för att fira påsk med spel i alla dess former - rollspel, brädspel, kortspel, figurspel, lajv och liknande. GothCon äger rum i Göteborg varje påsk och vem som helst får delta.

 

14 april Konstrundan i Majorna


Samlingsutställning & 73 konstnärers öppna ateljéer Besök samlingsutställningen på Röda Sten Konsthall och våra öppna ateljéer runt om i Majorna.

 
Kontinuerlig HASSP- process
Civilsamhället eftersöker en nationell arena för möten och utvecklingsarbete.
Sådana kan skapas genom att etablera en kontinuerlig HASSP-process.
HASSP fångar upp aktuella "stuprör" som genom confluenser, influenser och IOP fås att samverka för lösning av Cynefin - sorterade problem.

 
Blockchain 360`Svensk idé
" Detta är Sveriges mest omtalade projekt internationellt. Kan vara värd 100 tusentals miljarder. Governance-frågorna och deras koppling till tekniken är en nyckelfråga."
Blockchain-tekniken är per definition en distri-buerad/delad databas med information som kan liknas vid innehållet i en bok. Varje rad i den här delade boken är ett "block" fylld av värdefull information som kan hjälpa till att göra olika automatiserade processor säkra, bland annat inom bankväsendet, men notera redan nu att du kan använda denna teknik till så mycket mer.
 

12 april Arteprenören Ekonomihögskolan i Lund
Rapport!


Artister har idag möjligheten att producera, distribuera och marknadsföra sin musik på egen hand samt att utnyttja nya affärsmodeller för att tjäna pengar. Dessa möjligheter gör att artister i allt större utsträckning i praktiken sysslar med saker som härrör till vad som betecknas som företagande. En artist som i hög grad väljer att utnyttja möjligheten borde kunna ses som ett träffande uttryck för hur konsten och företagandet har närmat sig varandra. - Artisten är konstnär och ekonom
på samma gång.

 

Processkonstverk nr1 steg 3 från 1994


Målsättningar inför tredje steget:
att tillvarata de omedvetna tankar och känslor som bl a kommer till utryck i konsten och omsätta dem i handling. Skapa "Levaföretag" och en konstmyntfot. För full sysselsättning krävs nya företagsformer och en kompletterande valuta där människan och miljön sätts i centrum. Processkonstverket är nu högaktuellt.

 

Veckans bilder v15
Jämlikare hälsa


10 april

En tankeväckare för politiker
Ur rapporten: Det är svårt för idéburna organisationer att få lån i traditionella banker. Därför behövs nya former av "riskpengar" från samhället. Det är angeläget att uppmärksamma och att samarbeta med såväl sedan länge etablerade organisationer som nya organisationer och nätverk som utvecklar nya former för gemensamt engagemang.

En nationell arena för möten och utvecklings-arbete behöver skapas, där kommuners, landstings, och regioners systematiska arbeten med samverkan och modeller för långsiktigt hållbara relationer med civilsamhället kan utvecklas och prövas.
Fler demokratiska mötesplatser för dialog och samverkan och fler anläggningar för aktiviteter behöver utvecklas i samverkan med civilsamhället

 

 
10 april GP: Ras för Serneke efter inställd aktieutdelning
Serneke rasar på på Stockholmsbörsen efter beskedet.
Aktieutdelningen uteblir i år.
Skälet är att Serneke är i "behov av finansiell flexibilitet för att hantera den egna projektportföljen". Just nu är det stort fokus på Karlastaden och den omstrukturering som pågår. Jobb sker med att dela upp projektetoch hitta passande partnerskapför att realisera visionerna för stadsdelen. Planen har hela tiden varit att få in flera byggherrar vilket är en förutsättning för projektet.
Innan en ny struktur är på plats prioriterar styrelsen därför i år att håll bolaget starkt hellre än att föreslå en utdelning.
Ur en analys av Torbjörn Isacson: " För Serneke lär det framöver vara av största vikt att, precis som styrelsen är inne på, hitta lämpliga samarbetspartners som kan avlasta finansiellt för att de stora projekten ska kunna drivas vidare".

 

Veckans bilder v14
Trafikmöte
4 april Trafikmöte Dalheimers Hus
Gångtrafiken, Västlänken, IF och NTF


 
6 april Vetenskapsfestivalen 2019
plats Dome of visions

Program: Vad är AI? En halvdag om vår framtid med intelligenta maskiner.
Prof Dag Wedelin. Datavetenskap CTH.
Can computers do maths? Simon Robillard CTH
Ethicsin design of intelligent artifacts. Prof. Gordana Dodig Crnkovik
Can computers reason about legal documents? Prof Gerardo Schneider GU.
Controlling your co -owned data on social networks. Hanaa Alshareef CTH
Vad kan vi lära oss av livets programkod? Dr Sandro Stucki GU
Program Veritas: Correct Programs Tell No Lies! Jeff Chen CTH
$ 1 M damage through Blockchain programs - What to do? Prof Wolfgang Ahrendt CTH
Panel: vårt liv med intelligenta maskiner.

 

Veckans bilder v13
Forum Syd informerar


26 mars IOP utbildning på GOT UNITED
Heldagsutbildning, "Idéburet offentligt partnerskap - fokus på att starta, bygga och driva": Vid denna heldagsutbildning gick vi igenom grunderna för vad ett IOP är, när och varför det kan vara lämpligt, hur man kan tänka då det skapas, formeras och drivs. Grunden för utbildningen var den rapport och det metodmaterial som Forum, www.socialforum.se, skapat "Att bygga partnerskap". Dagens program var en kombination av föreläsning och workshops.
Utbildningsansvarig: Ludvig Sandberg, Forum - Idéburna organisationer med social inriktning.

 
Veckans bilder v12
Studiecirkel NPF-Ninjas
25 mars Studiecirkel NPF-Ninjas. Lokal: Vegagatan
Cirkelns första möte.


 
Veckans bilder v11
Takvatten
 
Veckans bilder v10
Immersive Storyteller

06 mars Västra Sveriges Immersive Storytellers
Medlemskap: Den 5 mars blev Arne Person medlem i Facebookgruppen Västra Sveriges Immersive Storytellers vilket innebär möjligheten att vara med och bygga upp lokala Immersive Storytellers communityn. Narrative VR Lab är ett projekt på Visual Arena. Projektledare är Gorki Glaser-Müller

 

Veckans bilder v09
Forum Syd informerar
Information och workshop 03 mars 09:00-12:30
GOT UNITED Allégatan 1B


En rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra.


Forum Syd arbetar för en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra sina levnadsvillkor. Förändring sker när människor har kunskap om sina rättigheter och får inflytande i samhället genom starka organisationer, och när makthavare har kunskap om sin skyldigheter och tar ansvar för dem.

 
SPF-Linje 9 besöker
Gegerfeltska villan
Gegerfeltska villan, är en villa vid Arkitektgatan 3 i centrala Göteborg. Gegerfeltska villan är idag en av få åter-stående villor innanför Vallgraven och den är byggd på gammal befästningsmark. Huset ritades 1874 av Victor von Gegerfelt, som då var stadsarkitekt i Göteborg
 

Lokala HASSP
Kan lokala HASSP bli paketombud?
(Apropå Postnords förslag att låta bostadsrättsföreningar bli paketombud)

Göra såväl centrala som lokala HASSP självförsörjande bland annat med hjälp av
de idéburna organisationerna.

Då kan katastrofscenariet i Svenska Nyheter
Fakta i frågan med Jesper Rönndal undvikas.

Alla kan få ta del av välfärden!

 

Ur Svenska Nyheter Fakta i frågan med Jesper Rönndal

Det saknas arbetskraft i så gott som samtliga
yrken inom välfärden
.

Allt fler blir äldre än 80 år.

Det behövs invandrare som så gott som
omedelbart kan komma i arbete inom välfärden.

Anm HASSP!
Arbetsbristen inom de skattefinansierade
yrkena ökar.
Inom näringslivet är det tvärt om.
Där tar robotar, avatarer och AI övertar.

Den ekonomiska ekvationen går inte ihop.

Synvändor behövs!

 

 

Veckans bilder v8
Den svåra konsten att leva

Döden är inte något mysterium.
Tvärtom, det är döden som är enkel.
Den svåra konsten är att leva.


Pest, kolera och smittkoppor har genom
årtusenden betytt slutet på miljontals liv.
Idag är de möjliga att stoppa -med kemi.

Vad är vi beredda att offra för att rädda
våra liv?

Hur länge är det möjligt för kemin att stå emot döden?

Ulf Christian Ellervik,är professor i organisk
kemi vid Lunds tekniska högskola.

 

Veckans bilder v7
Marinskroten i Göteborg

Seniorseglarna och repr. för HASSP gör guidat besök. Där säljes båtar, såväl hela som i delar.
Där tas om hand båtar som ingen vill ha och gör
dem till båtarna alla vill ha.
Marinskroten i Göteborg är en bifirma till Utbildningsrederi AB. Idén kom utav att det erbjöds alltför många båtar som var i så dåligt skick att de inte var möjliga att renovera, det enda som återstod var skrotning. Allt källsorteras.
De gamla båtarna lever vidare.

 

Veckans bilder v6
Utställning: Norm(a)POV

Norma är en kreativ verkstad för unga kvinnor och transpersoner med psykisk ohälsa. En konst-utställning med temat Point of View där deras perspektiv genom olika medier såsom måleri, skulptur, video och 360-video presenteras. Utställningen var producerad med stöd av
VG-regionen.

 

Veckans bilder v5
Social hållbarhet

Har du en bra idé för barn och unga? Idéer för livet stöttar förebyggande projekt som riktar sig mot barn och unga. Har du en bra idé som du vill förverkliga? Då kan du söka vårt stipendium.
I över 30 år har Idéer för livet verkat för bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga.
Det genom att i rollen som innovativ katalysator arbeta långsiktigt med förebyggande sociala insatser riktade mot barn och unga. Under den
tiden har stiftelsen stöttat över 4000 projekt.

.................
 

Veckans bilder v4
Nya ÖP för Göteborg: Samråd

Samrådet pågår från januari till april 2019. I början
av 2020 är material klart till det som kallas granskningsutställning.
Det blir än en gång möjligt att ha synpunkter på förslaget.

Efter granskningsutställningen tas de handlingar fram som ska ligga till grund för beslut i kommunfullmäktige, vilket troligen sker i slutet av 2020 eller början av 2021. Under den här tiden ska översiktsplanen även bli digital, som innebär att den inte är i dokumentform utan ungefär som en klickbar digital karta med fördjupad information.

 

Veckans bilder v3
En major är lika med en krona

Arbetet med att göra Majorna till en hållbar stadsdel har pågått i många år. Prjektet Ekologisk stadsdel avslutas nu. Förhoppningen är att idéerna ska leva vidare via ett nätverk eller en förening.

 
Jämlikhetskonferensen 2019
Fredagen den 18 januari
Den genomfördes på Angered Arena och Blå Stället.
 

Veckans bilder v2
Räddningsmissionen

GP-artikel
Frigör alla krafter och gör Göteborg till en bättre stad

 
Influencermarknaden
Företagen lägger om allt mer reklampengar mot influncermarknaden..

En influencer kan genom sitt intresse bygga en karriär nu på ett helt annat sätt än för fem tio år sedan.
 

Veckans bilder v1
Professor varnar för nytt klassamhälle

Den svenska arbetsmarknaden polariseras allt mer.

 

Innerstadsringen

Då slipper du Brunnsparken
Två ringleder – en för buss och en för spårvagn – ska effektivisera och skapa bättre flyt i spårvagns och busstrafiken i Göteborg. I höst röstar politikerna om försla

 
Veckans bilder v52
God Jul och Gott Nytt År
 

Ansökan till Narrative VR Lab

De 27 januari 2019 ska ansökan vara inlämnad.

Eventuellt kommer HASSP-gruppen att lämna in en ansökan.

Nu startar andra omgången av projektet
Narrative VR Lab, ett projekt som drivs av
Visual Arena med Kultur i Väst/FilmCloud som partner; där vi undersöker de narrativa möjligheterna i XR och testar nya sätt att nå ut till publiken.
Deadline för din ansökan är den 27/1 2019.

 
Veckans bilder v51
HASSP och NPF.Ninjas ställer ut

På Brukar- och Intresseorganisationers dag.
 
Veckans bilder v50
Utsikt från ett fönster
 

Hagabild

Haga Nygatan vid Östra Skansgatan mot Järntorget.

 

Veckans bilder v49
Lycka

Reväst
Lyckorapporten presenteras den 6 december i samband med Revästs seminarium

– Lyckorapporten ger fascinerande inblickar i hur människors lycka är beroende av den omgivning de befinner sig i, av förväntningar och hur människor vänjer sig och anpassar sig till nya förhållanden, säger Västra Götalandsregionens chefanalytiker Tomas Ekberg, som ligger bakom rapporten.

– För tio år sedan var unga den åldersgrupp som var näst mest nöjd med livet efter de över 65 år, säger Tomas Ekberg. Ur ett lyckoperspektiv framstår det som mycket viktigt att lägga kraft och resurser på att stärka förutsättningarna för unga att etablera sig snabbare i samhället.

 

Veckans bilder v48
Mellanrum
Hus för kulur


Claes Caldenby m fl

Historik, definitioner och
verksamhetsberättelse rm m


Bilden är ett förslag till kulturhus ingående i
HASSP-nätverket som hätats fråm Medborgarkraftens bildarkiv.

 
GOT UNITED
Möte om demokrati
Kansli Got United – Forum för samverkan mellan Civilsamhällets organisationer och Göteborgs Stad.
Ansvarig samordnare Marie Zachrisson Gärdehed kan nås via mejl: mariezg@gotunited.se eller 0722-4707 00
Besöks- och postadress till kansliet:
Södra Allégatan 1B, Mötesplatsen, 413 01 Göteborg
 

Veckans bilder v47
Haga

Haga Nygatan vid Skolgatan mot
Järntorget
.

 

Veckans bilder v46
Strategidagen 2018 CMB
Nudging för samhällsyggare

Årets ekonomipristagare
Richard Thaler

Inspirationsföredrag
Nurit Nobel, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och vd för företaget Impactually ger oss en bakgrund till vad nudging är och hur det används.

Kristin Lundmark, hållbarhetschef på Wästbygg berättar om hur de använt sig av nudging bland annat ute på sina byggarbetsplatser.

14.15 – Workshop (inklusive fika)
I workshopgrupper tar vi fram idéer och förslag på hur nudging kan användas för att utveckla ledarskapet i samhälls-byggnadssektorn. Hur förenklar vi för både chefer och medarbetare att fatta rätt beslut och hur kan vi arbeta utifrån människors drivkrafter och inspiration för att skapa effektivare processer.

Nobelpristagaren:
”Nudging” gör det lätt att välja rätt
Publicerad 7 december 2017
Årets ekonomipristagare Richard Thaler är pappa till konceptet ”nudging” som fått stort genomslag de senaste åren. Allt från regeringar till livsmedelshandlare tar nu hjälp av beteende-ekonomi för att påverka människors val.
 

Veckans bilder v45
Skanstorget

Göteborgarna har fått rösta på tre olika förslag till utveckling av torget.

Omfattande protester från medborgarna för tillvägagångssättet.

 

Veckans bilder v44
Hur demokratier dör

Demokratier har historiskt kollapsat genom militärkupper och revolutioner, ljudligt och synligt. Men är hoten mot demokratin i dag mer diskreta och hotande under ytan, i form av utmaningar mot och nedmontering av institutioner, utan att vi märker när det är för sent? Föreläsningen presenterar aktuell forskning från Varieties of Democracy, om hur demokratin av i dag mår globalt och lokalt.

Föreläsare:
Staffan I Lindberg,

 

Veckans bilder v43
Workshop Kulturhus Backaplan

Den här frågan diskuteras på en workshop den 25 oktober, på Vintergatan 1A. ...

Med stöd av mötesplatsspecialister från Inobi är detta ett viktigt steg i arbetet med att gestalta Kulturhus Backaplan.

Medborgarkraften och HASSP-gruppen deltog

 

Höstmöte Älvsborg Egnahemsförening
Göteborgs Stad redoviar planerna för Saltholmen.
Medborgarkraften och HASSP-gruppen deltog

Den 23 oktober kl 18.00 ses vi, både för att fira föreningens 90 år med kaffe och tårta men framför allt för att diskutera dagsaktuella och framtida frågor i vår stadsdel.
Höstmötet bjuder på en historik om föreningens tid – vad har ÄEF åstadkommit – en vision om Saltholmen och en förhoppningsvis givande frågestund.
Vi kommer att informera om Saltholmen – kvällens huvudpunkt – men också om annat som är på gång; Långedragsskolan, Tranered och bostadskomplexet
Storseglet, Toredamm, bostäder i Påvelunds idrotts-centrum och Käringbergets nya butiker och bostäder.

 

Forum Jämlik stad
Seminarium på Dalheimers hus

Medborgarkraften och HASSP-gruppen deltog.

Forum Jämlik stad är en seminarieserie för
att dela erfarenheter och sprida kunskap
inom jämlikhetsarbetet i Göteborgs Stad.

24 oktober - Samverkan med näringslivet

 

Veckans bilder v42

 

GP
Om Skanstorget.


Mark Isitt tycker att det är hål i huvudet -förlåt,
" en smula ogenomtänkt"

Fram till den 23 oktober kan göteborgarna rösta om hur Skantorget ska bebyggas.
Att bevara och upprusta torget finns inte med som alternativ.

 

Veckans bilder v41
Hamnen i Kiel

M/S Stena Scandinavica är ett av Stena Lines fartyg på rutten Göteborg–Kiel. Fartyget hette tidigare
M/S Stena Britannica och gick på rutten Hoek van Holland–Harwich. Efter ombyggnad på Remontowavarvet i Gdansk

 

Utredning om Truckstop Alaska


Polisutredningen är snart klar.

En av Göteborgs mest kända undergroundscener, Truckstop Alaska,
står inför en stängning. Efter en myndighetstillsyn förbjuds nu den kultförklarade föreningen att sälja
alkohol.

 

 

Thinkpoint på tak i Nordstan

Thinkpoint är namnet på det koncept som lanseras på 6000 kvm öppen yta plan 9-Nordstans parkeringshus. Temat är allt som handlar om framtiden oavsett bransch.
Detta ska vara en permanent men samtidigt förändringsbar digital och fysisk mötesarena för
alla som på något sätt vill vara med och skapa
en hållbar framtid.

HASSP-gruppen är intresserad och möter initiativtagaren.

 

Veckans bilder v40
Stena Industri
Innovations Lab Chalmers

HASSP gruppen deltar i ett seminarium och besöker byggnaden.
Stena Industry Innovation Lab at Chalmers är en test- och demonstrationsanläggning för nästa generations smarta fabriker. Här erbjuds snabba kommunikations-system med 5G, öppen robotmiljö och "augmented reality"-montering. Här skall framtidens ingenjörer utbildas och labbet erbjuder även möjligheter för industrin att testa nya tekniska möjligheter i praktiska testbäddar.

 

Remisskonferens 28 sept 2018
"Översyn av stadens modell för föreningsbidrag"

Remissvaren ska belysa förslagen i tjänsteutlåtandet och särskilt tillämpbarheten av kriterierna enligt nedan:
1. anser ni att...
2, Nuvarande förslag till...
3. Kan kriteerierna i högre utsträckning

GOT UNITED

 
Mellanrum. Digitala staden

Vi lever alltmer uppkopplade och våra fysiska mötesplatser tycks spela mindre roll, framförallt för yngre generationer. Samtidigt kan digitala verktyg hjälpa nya grupper att visualisera, förstå och påverka samhällsbyggande. Våra gäster ger exempel på hur virtuella samhällen kan förändra den fysiska världen. Medverkande
Per Vorberg, Kommunstyrelsens ordförande i Härryda
Andreas Jonsson, Stadsbyggnadskontoret
Malin Hjalmarsson, SDF Centrum
Thomas Lidén, Göteborgsregionen
 

Reväst:seminarium
Spelindustrins betydelse och utveckling i Västsverige

Detta seminarium med Magnus Ling, ansvarig för Sweden Game Arena och The Game Incubator vid Gothia Innovation, och Per Backlund, professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde,
handlar om spelindustrins betydelse och utveckling
i Västsverige.

 

Veckans bilder v39
Översyn av stadens modell för föreningsbidrag

GOT UNITED

 

Stadstriennalen Draken
Forum: Hur kan vi stärka Göteborgs största publika rum - Göta Älv?

Bilden: Lagos

Genom arbetet med Älvstaden står Göteborg inför ett skifte i nyttjandet av Göta älv, inte bara som en farled utan också som ett offentligt rum.

 

Veckans bilder v38
Thinkpoint

Mötesarena ovanpå Nordstans p-hus!

Kan denna bli en ersättning för det planerade
platsbyggeriet i Frihamnen som HASSP-gruppen
föreslog år 2015?

 

Veckans bilder v37
Resecentrum Gamlestadstorget

Ett nytt landmärke i Göteborg!

 

Veckans bilder v36
Aktörsträff Mötesplatsen Backa Brunnsbo

Inga-Lisa Adler Informerar aktörerna inför hösten.

HASSP-gruppen tillsammans med NPF-ninjas
är en av aktörerna där.


 

Ö-saltet
Bild från Galleriet fd Järnhallen.

Konstverket kan ses som en dystopi

men också som en möjlighet att i spegling skapa samverkan och bryta stuprörsagerande och narcissism.

 

Veckans bilder v35
Trämässan


Kungen inviger Trämässan

Nya sätt att bygga höga hus i trä var ett tema.

 

 
Veckans bilder v34
segling

 
Veckans bilder v33
Sommar och snö
 
Veckans bilder v32
Förbrukade nät
 
Veckans bilder v31
Armaturutställning
 
Veckans bilder v30
Sommarflugor
 
Veckans bilder v29
Värmland
 
Hinsholmskilen: Hamnbild
 
Veckans bilder v28
Stora Förö
 
Veckans bilder v27
segling
 

Almedalen
Världens första Social Science Park

Beslut har fattats i Göteborg att undersöka om möjligheterna att etablera en Social Science Park
i kommunen.

 

 
Veckans bilder v26
En hotfull världskarta
 

HASSP ....Synpunkter på rapport SSP

Synpunkter på Rapport Science Park för välfärd och social utveckling,

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program,

Göteborgs Stads program för kultur

Göteborgs Stads program för miljö

HASSP = Holistic Association Social Science Park

Almedalen 5 juli Världens första science park för välfärd och social utveckling

Regeringen/20 juni ny utredning: hur ideell sektor ska definieras i välfärden.

 

Veckans bilder v25
IQ Samhällsplanering

Lunchseminarium: Hur tar vi till vara kunskap i innovationsprojekt?

De senaste åren har samhällsbyggnadssektorn initierat och byggt upp många spännande projekt för att utveckla hur vi bor och lever. Men hur skalar vi upp de hållbara och innovativa projekten som skapats?
Hur kan vi implementera lärdomar och erfarenheter från både lokala och nationella innovativa projekt?

 

Föreningen för samhällsplanering
SnickSnack

Göteborg ska byggas samman över älven och vattnet ska vara närvarande i stadsrummet. De centrala delarna ska ha ett levande älvrum där staden utvecklas i samspel med sjöfarten. Göteborgs vatten är mycket mer än bara Göta älv.
Följ med på en tur upp längs Säveån och upptäck några av Göteborgs och Partilles bortglömda platser, präglade av industrihistoria och grönska!

 
Veckans bilder v24
Hela Göteborg
Vårens final: Hela Göteborg genomförs på temat ”strukturplan för Frihamnen och Älvstaden” och kommer att behandla omtag för Frihamnen genom ett samarbete mellan det offentliga, näringslivet och akademin där nätverket Hela Göteborg deltar.

Medverkande är Lena Andersson (ÄUAB), prof. Lars Marcus (CTH), Johan Lundin (White), SBK och ”kunskapsteamet”: Fredrik Rosenhall (Inobi), Annette Tellevi (DEFYRA), Patrik Höstmad (ÄUAB/Chalmers) och Bengt Carlsson (ÄUAB/Meter arkitektur).

 

BTF Läppstiftet

BTF inbjuder sina medlemmar på studiebesök till Våning 2026 den 17 05 2018.

VÄLKOMNA PÅ GUIDAD VISNING
AV VÅNING 2026
ONSDAGEN 13/6 11.30 – 12.30

 
Bakgrund Social Science Park
Till de medverkande i Almedalen sänds en sammanfattning av bakgrunden till HASSP
Läs rapporten!
 

Världens första science park
för välfärd och social utveckling

Göteborgs Stads arrangemang
2018-07-05 15:00-16:00 plats Skogen Almedalen

Nicklas Simonsson Moderator
Michael Ivarson Social resursförvaltning
Anders Lenhoff Almega
David Lega Kommunalråd
Ann-Sofie Hermansson Kommunalråd
Martin Ärnlöv Röda Korset
Emma Henriksson Riksdagen

 
Veckans bilder v23
Jonsered
 
Arkitekturens Hus/Jonsered
Årsmöte och guidad vandring inom området
 

Veckans bilder v22
CMB Framtidens Gymnasieskola


Lindholmen

 
GOT UNITED
Idékom har omstrukturerats och heter nu Överenskommelsen Göteborg...
Det har fått ett Kansli med namnet GOT UNITED

. GOT UNITED
 

Veckans bilder v21
Transversal politik


Demokratisering o Rörelse 21 maj

Seminarie på Kvinnofolkhögskolan
Transversal politik
Ett sätt att arbeta med jämlikhet och olikhet

 

Möte med vd Mats Berg JSP
HASSP- gruppen hade vi ett flretal tillfällen sänt information om HASSP och samarbetet med NPF-Ninjas. Vid ett seminarium om Trygg stad framförde NPF-Ninjas synpunkter vilket resulterade i detta möte för diskussion om hur vi kan samverka.

 
Veckans bilder v20
Domen: Lindholmen
 
Veckans bilder v19
Amsterdam
 
Älvsborgs Egnahemsförenings vårpromenad.
Grimmeredsby och Slottsberget
 
Veckans bilder v18
Amsterdam: husbåtar
 

Ledare GP 28 april
"Feghet löser inte välfärdens dilemma"
Vill man driva en politik som i grunden förändrar Sverige måste man vara ärlig...Sedan årsskiftet gäller en lag för nyanlända...
Varför driver inget parti en politik i linje med denna skiss?

Göteborgs politiker har beslutat att undersöka om det är möjligt att etablera en Social Science Park i Göteborg.
(Medborgarkraften lämnade förslaget till Göteborg 400-år)

Om en sådan kompletteras så att det blir en HASSP kommer ledarens redovisade skiss att kunna förverkligas inte bara inom Göteborgsregionen.

 

Veckans bilder v17
Demokratisering och rörelse

Ur programmet

Fredag:
Deltagandedemokrati i praktiken-
Rojava, Kurdisatan

Lördag
Solidarisk ekonomi mot strukturell rasism -cooperation Kackson (USA)
Makt att förändra
Verktyg för förändring
Från samtal till rörelse

Söndag
Verktyg för förändring
Demokratisering och... Temasamtal om makt och demokratisering.
Uppföljning på temasamtal.


 

Vetenskapsfestivalen Pedagogen
Konkurrens eller samarbete
Föreläsning

Den filosofiska grundtanken bakom marknadsekonomin är att om var och en drivs av egennytta, så blir utfallet bra för kollektivet och samhället. Men stämmer det alltid? Oroande exempel dyker upp inom t.ex. klimatförändringar, kapprustning och artificiell intelligens.
Medverkande: Olle Häggström, Prof, Matematisk Statistik, Chalmers.
Vad gör ensamhet med en människa?
Medverkande: Ingmar Skoog, Prof, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Inst för neurovetenskap och fysiologi, AgeCap, Göteborgs universitet; Jenny Rogestedt, präst.
Varför är vi ensammast i världen?

Är vi ”ensammast i världen” så som det ibland påstås? Hur kommer det sig i så fall? Blir vi mer och mer ensamma, och hur förändras vårt samhälle då?
I samarbete med Svenska kyrkan.
Medverkande: Ingmar Skoog, Professor och överläkare, GUm fl

 
Veckans bilder v16
Vetenskapsfestivalen Linnéakyrkan
MusikMetoden: En väg ut ur betryck. Föreläsning med musikalisk inramning.
I samtal med forskare, musiker, musikpedagoger, musikjournalister, präster och behand-lare ska vi försöka bena ut sambanden mellan musik och hälsa samtidigt som hela sessionen är inramad av musik. I Göteborgs finns ett uppmärksammat projekt där hemlösa musicerar tillsammans.
Medverkande: Dan Åhdahl, Musikpedagog, MusikProjektet; Gunnar Bjursell, Professor, Molekylärbiologi, Karolinska Institutet, samt pionjär i forskning kring samband kultur/hälsa; David Bäck, Musiker/musikpedagog, Ljungskile Folkhögskola; Malin Östling, m fl Verksamhetschef Social Resurs; Kai Martin, Journalist, musiker; Lina Bunketorp-Käll, Hjärnforskare; Ole Moe, Musikterapeut, trubadur; Petra Kloo Vik, Ansvarig barn/ungdomsverksamhet Göteborgs Symfoniker; Lovisa Tholerud och Andrew Thompsson, Präster i Linnéakyrkan; Kalle Selander, Utvecklingschef, Karlskoga (moderator).
 

Vetenskapsfestivalen Kuggen
Citizen science med miljösensorer för luftkvalitet
Workshop
Var med och kartlägg Göteborgs luftkvalitet! Vi bygger ihop och programme-rar sensorer som mäter luftkvalitet. De placeras utomhus runt om i staden och skickar mätdata i realtid via internet. Mätvärdena visas sedan på Uni-verseum och på webben. Vi berättar också om projektet LoV-IoT och Luft-
data.se.Medverkande: Peter Ljungstrand o Erik Einebrant, RISE Interactive;

Internet of Things verkstad–gördetsjälv Workshop
Kom och se exempel på några Internet of Things tillämpningar och hur de är byggda och testa att bygga själv i vår verkstad i källarplan.

Nordstan
Lokal demokrati - tillsammans påverkar vi staden
Föreläsning
Hur står det till med den lokala demokratin? Vi ser en växande rörelse i Göteborg, vad vill de åstadkomma och vad finns det för demokratiska verktyg för medboragare? Samtalet modereras av Studiefrämjandet. Medverkande: Elinor Askmar, Studiefrämjandet; m.fl.

 

Veckans bilder v15
Herkules på Gotenius Varv

Seniorseglarna hade guidad tur till
Gotheniusvarvet

 

Veckans bilder v14
Gotenius Varv

Seniorseglarna hade guidad tur till
Gotheniusvarvet

 
Veckans bilder v13
Såga av den gren som föder en
 
Möte med Business Region Göteborg
Med anledning av oron för Västlänken skrev
HASSP-gruppen en rapport" Behöver vi oroas? "
Denna skickades i mitten av januari 2018 till berörda och resulterade i ett möte med BRG och Dan Melander som föreslog fördjupade möten med Mötesplats Backa Brunnsbo.

......................................

 

Veckans bilder v12

Besök Mötesplats Backa Brunnsbo 20:e mars
Det har öppnat ett nytt ställe på i Brunnsbo.
En mötesplats där man är med och skapar och bestämmer innehållet. Alla uppmanas som har idéer på vad som kan finnas och hända här att vara med om att skapa ett ställe för alla!
Vilka frågor är viktiga för dig, dina kompisar och grannar? Mötesplats Backa-Brunnsbo skapas tillsammans av de som bor eller verkar i området.

 
Veckans bilder v11
Stadsmuseet: Göteborgs födelse
SPF Linje 9 annordnade en guidad visning av utställningen Göteborgs födelse på Stadsmuseet.
 
Veckans bilder v10
Nybyggnad Käringerget
 
Agenda Jämlikhet Årsmöte 4:e mars
Agenda: Jämlikhets värdegrund: Vi vill ha ett jämlikt samhälle. Agenda: Jämlikhet strävar efter ett jämlikt samhälle där alla människor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Människors rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska alltså inte begränsas av socio-ekonomisk bakgrund, kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer, sexuell orientering eller ålder.
 
Veckans bilder v9
Björnekullagården: Bostäder i Väster

Trygg i Väst 1 mars:
Det blev strax över 60 personer i Björnekullagården
En mycket givande information och frågestund kring Bostadsfrågorna gavs. Allt från byggplaner, tomträtter till vad är ett Trygghetsboende?

 
CMB Byggemenskaper 2018-02-20
CMB frukostseminarium:
Göteborg har ett mål att anvisa 5 procent av alla bostäder till bo- eller byggemenskaper. Vilka är de största utmaningarna för att få det att bli verkligenhet? Vilka är möjligheterna? Lea-Vanessa Lohr, utvecklingsledare på Fastighets-kontoret i Göteborg och Pernilla Ottosson, byggemen-skapsledare på Inobi, berättar om kommunernas roll i utvecklingen av byggemenskaper och praktiska erfarenheter från byggemenskapen Ärlan på Gråberget.
 
Veckans bilder v8
Trygg stad Seminarium på JSP
HASSP- gruppen hade vi ett fleretal tillfällen sänt information om HASSP och samarbetet med NPF-Ninjas. Vid detta seminarie om Trygg stad framförde NPF-Ninjas synpunkter som fick VD Mats Bergh att bjuda in till ett samtal om samverkan.
 

Förstudie Social Science Park
Social Resursförvaltning och Stadshus AB har tillsammans gjort en förstudie om förutsättningar för att starta en
Social Science Park i Göteborg.
Den är daterad 2017-06-14

Läs den!

Bakgrund:
Ett av förslagen till Göteborgs 400- årsjubileum, inlämnat av en representant från Medborgarkraften, var att på Heden + Trädgårdsförening etablera en Social Science Park.

Inför valet 2014 kom förslaget att etablera en dylik holistisk Social Science Park i Göteborg med som ett av de 9st viktigaste i Staden Vi Vill Ha:s Medborgaragenda, som på Börsens trappa högtidligt överlämnades till samtliga fullmäktigeledamörer. Agendan besvarades och samtliga partier tycktes intresserade men inget drev frågan.

Sedan dess har Medborgarkraften och
Staden Vi vill ha drivit frågan och utvecklat dess innehåll som holistisk. Den har fått namnet
Holistic Association Social Science Park förkortat HASSP och en fristående HASSP-grupp har bildats.
På den här hemsidan har successivt redovisats utvecklingen av denna.

Ur den publicerade förstudien anges syftet:
" Syftet med förstudien är att beskriva och analysera behov av en Social Science Park samt undersöka förutsättningarna att utveckla en sådan park i Göteborg. Förstudien ska leda fram till förslag på hur staden kan utveckla en samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom välfärdsfrågor. Förslaget ska ha lokal förankring och också relatera till nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprogram."

Business Region Göteborg önskar nu möta HASSP-gruppen för att höra mer om HASSP.
Detta kommer att ske under mars månad.

 


 

Veckans bilder v7
Konstmuseet

En om- och tillbyggnad av Konsmuseet planeras.

 

Bygga om Konstmuseet kräver fler aktörer

Detta skriver Anna Rosengren och Anna Hyltze , kulturförvaltningen i Göteborg.

Som Gert Wingårdh med flera lyfter finns en förstudie
för en om-och tillbyggnad som kulturförvaltningen har arbetat fram.

Under våren pågår ett aktivt arbete för att förankra
projektet på en lokal nivå.

 

Veckans bilder v6
Betänkande: Uppväxling

Företag lär av varandra på Lindholmen:
Från små företag till multinationella jättar.

Lindholmen Science Park är vardagsrummet där alla är välkomna.

HASSP inkluderad i Karlastaden

kan bli vardagsrummet för civilsamhället där alla är välkomna.

 

Värdet på kryptovalutan bitcoin har fallit

Detta sker efter flera hot om nationella förbud mot handel med kryptovalutor.

Det finns de som tror att detta är ett tecken på attt tekniken och marknaden måste utvecklas så att värdeutvecklingen stabiliseras så att de börjar fungera
som betalningsmedel.

 

 

Veckans bilder v5
Dicksonska stiftelsen Carl Grimbergsgatan

Carl Grimbergsgatan ligger i stadsdelarna Annedal och Guldheden i Göteborg.
Den fick sitt namn 1941 efter historikern
Carl Grimberg, som växte upp i området.

Dicksonska stiftelsens hus vid gatan har råkat ut för felaktiga grundförstärkningar
som nu ställer till problem för hyresgästerna.

De kan tvingas lmna sina hem.

 

Västlänken får ja av miljödomstolen

Men de har lagt till en del extra villkor som Trafikkontoret måste följa.

Det har lagts till extra bestämmelser runt grundvatten m m .

Det ligger en stark skyldighet på verksamhetsutövare att hitta bästa teknik och försiktighetsåtgärder

 

Veckans bilder v4
Taffelberget

Taffelberget ellerTable Mountain i Kapstaden, är över tusen meter högt och Kapstaden riktmärke.

Varma False Bay ger upphov till en molnformation som rinner ut över kanten på berget som ett vattenfall och har fått namnet ”Bordsduken”.

 

Veckans bilder v3
Leopard i Krygerparken

The Big Five, är en jägarterm för fem stora vilt som lever på Afrikas savanner.

Leopard, lejon, elefant, noshörning och afrikansk buffel.

 

Veckans bilder v2
HASSP Samverkan

Ett Obeyarum som kärna i HASSP kan få "stuprören" att samverka för att nå sina mål.

 

Veckans bilder v1
tidplan HASSP

Målsättning: Fungerande HASSP

till jubileumsåret 2021

 
Veckans bilder v52
Hästar vid Stora Torp
 

Karlatornet
Hyresavtalet för det kommande Nordic Choice-hotellet i karlatornet är klart.

Hyresavtalet mellan Karlastaden Utveckling AB och Nordic Choice hotels löper över 10 år.

Hela avtalet är värt över 800 miljoner kronor.

 
 

Veckans bilder v51
Julhälsningar från Medborgarkraften
och HASSP-gruppen

 

 

 
Guiden: Introduktion till Internet för äldre
För människor med minskad fysisk rörlighet kan en dator, surfplatta eller surftelefon bli extra värdefull.
...................
 

Veckans bilder v50
Framtidsvalutor
Det finns inget som talar för att bicoin och kryptogänget inte skulle vara något annat än en gigantisk bubbla skriv i GP.

 
Ur GP-artikel
Tio byggen som kommer att förändra stan.
En av dessa är Karlastaden på Lindholmen.
Inom Karlastaden kan delar av HASSP inrymmas.
 

Ur GP-artikel
Arkitekter dissar Göteborg i ny undersökning

Malmö, sedan Stockholm och sist Göteborg. När arkitekter får välja i vilken stad där byggnationen är mest intressant kommer Göteborg sist.

 
Veckans bilder v49

Funktionsrättskonferens
på Dahlheimers hus

NPF:Ninjas och HASSP-gruppen har bokbord
i regi av Staden Vi Vill Ha

Utställningsbild Obeyor med HASSP i centrum.

NPF-Ninjas Lärande lab visar vägen för hur den planerade HASSP funktionen kan förverkligas genom samverkan.

HASSP står för :
Holistic Association Social Science Park

 

Funktionsrättskonferens
på Dahlheimers hus
HASSP-gruppens obeya för dagen.
Den kommer kontinuerligt att förändras i samverkan med förhoppningsvis alla
intressenter för hållbar utveckling.

Fredagen den 1 december 2017 arrangerar funktionshinderrörelsen i Göteborg en konferens för att uppmärksamma Internationella funktionsrättsdagen. 
Internationella funktionsrättsdagen äger rum den 3 december varje år. Dagen instiftades av FN år 1992 och syftar till att öka stödet för lika rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning inom alla samhällsområden. Funktionshinderrörelsen i Göteborg vill använda denna dag för att kraftfullt lyfta den politiska frågan om lika rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning inom samhällets alla olika delar. Med dagens samhällsutveckling är frågan akut!

 

G1000 i Frilagret

Nu startar "G1000" i Göteborg - "medborgarnas egna toppmöte"! Stort!

Det är intro med gäster från Spanien.

"G1000 är medborgarnas egna toppmöte, ett sätt att få fram vad vi i Göteborg verkligen vill och göra det till verklighet genom deltagande demokrati."

 

Veckans bilder v48
Mellanrum i Stadsmuseet
Ulla Skoog


MELLANRUM 89 - Rivning och förstörelse av gamla hus och miljöer

Medverkande: Professor Ola Nylander, Anna Sefve konstnär verksam på Smedjegatan , skådespelaren Ulla Skoog samt Ulf Kamne, vice ordförande i kommunstyrels.

 

Arkitektur: Prisutdelning på Draken

Alejando Aravena
En diskussions- och paneldiskussion med Alejandro Arevena / Elemental vinnaren av Göteborgspriset för hållbar utveckling 2017 och vinnare av Pritzkerpriset 2016. Alejandro Aravena är en innovativ chilensk arkitekt som tillsammans med sina kollegor i "Do Tank" -företaget Elemental, tillämpar en designfilosofi baserad på att göra invånarna del av lösningen istället för att betrakta dem som ett problem - bygga broar av förtroende mellan människor, företag och regeringar.

 

Veckans bilder v47
AHA Festival 2017 Chalmers

Image Spinn Stand up performance.

Temat i år är 'Autonomy', där vi utforskar bland annat
autonoma system, konstens och forskningens frihet och var vi som människor börjar och slutar. Värdar är institutionerna för arkitektur och fysik.

 

Open week-Gothenburg Design Festival

Årets öppet hus ingår i HDK:s satsning OPEN WEEK - Gothenburg Design Festival. Förutom att ta del av information om programmen och gå rundvandring i huset kan du, under öppet hus, medverka i workshops, besöka flera utställningar i staden - bland annat examensutställningen i design,

Bilden visar ett examensarbete

 
NÄSTA !