.........START

LÄNKAR!

Norra Gårda

Ur GT 2004 04 25
Lilla Manhattan

Arkitekturens hus
kan bli ett viktigt forum...

De höga husens stad
Föreläsning av Claes
Caldenby och Kjell Björkqvist

medborgarkraften.
com
sänder ut en enkät

Enkät om kontorshus i Gårda

Artiklar från 2002

Skrivelse till politikerna

2002 09 18
Veckans bild
Gårda om några år?

  

.debatt

...............forum...

sammanfattning

CITY: HÖGHUS

artikel i GP 2006 04 11
Göteborgska Storbyggen
igång före EM

artikel i GP 2004 06 17
Är du smidig lilla vän?
Av Kaj Granath

Ur GP 2004 06 11
"För lågt, för högt..."
GP-läsarna om höga hus och förtätningar av staden.Ur artikel i GP 2004 06 10
"Kvarteret en extrem miljö"

Ur artikel i GP 2004 06 08
Grönt ljus för skrapa

Fria ord i GP 2004 06 06
Ett 30-våningshus passar inte i Gårda.

Artikel i GP 2004 06 05
Högt hus hellre vid Ullevi än här?

Fria ord i GP 2004 05 19
Att bygga höga hus kräver eftertanke

Ur Fria ord i GP 2004 05 13
Poseidons skrapa i Gårda
kv Venus


GAVELN MOT SÖDER
Ett 30-våningshus vid
korsningen Anders
Perssonsgatan-
Willinsgatan på norra
Gårda


Gårda: GP 2006 04 11

 

bakgrund

GP-artiklar i orginal se www.gp.se u

artikel i GP 2006 04 11 av Gunilla Skoog (referat)
Göteborgska Storbyggen igång före EM

Inom kort blir stora delar av centrala stan en stor byggarbetsplats. Markarbete kommer att pågå för fullt under EM i friidrott.

Det södra kvarteret får 430 hyresrätter och det mest spektakulära bygget, ett 95 meter högt hus med 33 våningar. allt är klart inom fyra-fem år.
Höghuset med 150 lägenheter blir det första som byggs och sedan fylls kvarteret ut med hus i sex och sju våningar.

GP-artikel av KG 2004 06 17 (referat)
Är du smidig lilla vän?

Artikelförfattaren tycker att byggnadsnämndens roll fick en underlig snedbelysning genom ett uttalande av Anneli Hulthén där hon tycker att det är överkurs att säga att huset borde stå någon annnanstans då det inte är byggnadsnämnden som bygger.

Han påpekar att plan- och bygglagen är tydlig när det gäller planeringsfrågor. " Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten." Planläggningen skall utföras av en byggnadsnämnd.
"Byggnadsnämnden ansvarar för stadsbyggande och stadsmiljö i Göteborg."Enligt artikelförfattaren kallar Anneli Hulthén detta för en underordnad fråga.

GP 2004 06 11 (Referat)
"För lågt, för högt..."

GP-läsarna om höga hus och förtätningar av staden.

  • Höga hus väcker känslor liksom ordet förtätning.
    Nedan följer några synpunkter som från läsarna.

-Man krymper som människa i skuggan av skyskrapor.
Göteborg blir inte unikt för att det byggs höghus.

-Förtäta med bostäder runt hållplatser och där det finns natur kvar. Det ökar tryggheten och minskar risken för överfall.

-Inga höghus överhuvudtaget! Inte i detta glesbefolkade land.

-Vi skall spara det gröna som vi har kvar i innerstan.

-Ett höghus på norra Gårda skulle berika stadsdelen.

-Den här gången har bygnadsnämnden verkligen tagit sitt ansvar, för bostadsbristen är ju ett jätteproblem i Göteborg.

-Våga bygga djärvt och fräckt, visa framåtanda så att folk lockas hit

-Jag opponerar mig mot den här höghusplanen.

-Göteborgs stad är i behov av lägenheter, allt som blir tillskott är välkomnat.

-Gör som Paris gjorde, bestäm en eller några zoner i stan där vi tillåter riktigt höga hus.

GP-artikel 2004 06 10 (Referat)
"Kvarteret en extrem miljö"

Buller och smuts från trafiken i Gårda en hälsofara, anser experter.
GP-artiklar i orginal se www.gp.se u

Ur artikel i GP 2004 06 08
Grönt ljus för skrapa
-politikerna säger inte nej till ett 30 - våningshus på norra Gårda.
Göteborgs politikerna ger Poseidon chansen att byggga stans högsta hus på norra Gårda, om huset blir tillräckligt snyggt och människovänligt.

Till hösten kommer förslaget till ny detaljplan för hela kvarteret Venus att skickas ut på samråd till alla berörda.

Fria ord i GP 2004 06 06
Ett 30-våningshus passar inte i Gårda.

På stadsbygnadskontoret i Göteborg pågår för närvarande en planering av norra Gårda.

I norra Gårda vill kommunen bland annat bygga nya bostäder i större omfattning.

Området är utsatt för buller, det har sämre luft och det förekommer transporter av farligt gods från den intilliggande motorvägen.

Det som oroar är tanken att bygga ett 30-vånings bostadshus i området!

GP- artikel 2004 06 05 (referat)
Högt hus hellre vid Ullevi än här?

En bättre plats än norra Gårda för ett riktigt högt hus, ett landmärke, är Nya Ullevi-tomten i anslutning till arenan. Det anser stadsbyggnadsontoret.

På tisdag, 8 juni, ska byggnadsnämnden börja ta ställning till hur högt det kan få bli.
Arkitekterna på stadsbygnadskontoret anser inte att det är motiverat att bygga högre än 18 våningar på norra Gårda.

Fria ord i GP 2004 05 19
Att bygga höga hus kräver eftertanke

Frågan är enligt författaren, varför det skall byggas höga hus i centrala Göteborg och om stan är betjänt av detta?

Att bygga höga hus kräver eftertanke och eftertänksamhet, vilket alltid måste föregå ett ställningstagande till om, varför, var och hur dessa hus skall byggas.

Det planerade höga huset på norra Gårda talar inte för att sådana ställningstaganden har beaktats.

Ur Fria ord i GP 2004 05 13 (referat)
Så här skulle Poseidons skrapa i Gårda kunna se ut.

Göteborg: Här är de första bildmontaget på den 30 våningar höga bostadsskrapa som kummunägda Poseidon vill få politiskt klartecken att bygga på Norra Gårda.

Den danske arkitekten Lars Frank Nielsen ritar åt Poseidon

Huset har formen av en stående rektangel, en skiva med bredsidorna in mot centrum respektive ut mot motorvägen, Överås och Lunden.

Stadsbyggnadskontoret vill för sin del ha ett höghusbygge på uppåt 18 våningar respektive 55-60 meter.

Poseidons önskan ytterligare dussintalet våningar.
Ett första officiellt, politiskt ställningstagande kan tas i byggnadsnämnden om knappt två veckor, 25 maj.

Åter forum!

uR "