..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)


....
......KUMLET MED SOLAVSKÄRMNINGAR


.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}65

Rubrik

Kummel på berget vid Älvsborgsbron

Inledning
I ett förslag föreslås ett "stabbit" fyrtorn på berget ovanför Röda Sten i färger som Skanskahuset, som matchar bron.
Detta förslag utgör en tolkning av tankarna och ett förslag till
innehåll.

Beskrivning
Området inom vägslingan utnyttjas. I stället för en hög skyskrapa anläggs en symbol för Sjöfartstaden matchande Älvsborgsbron väl synligt från infarten till Göteborg. Dess innehåll bör med tanke på Göteborgsjubileet 2021 bestå av sådana funktioner som ryms inom ramen för, jubileets huvudtema, hållbar utveckling. Det kan antingen vara sociala centrala funktioner för hela regionen eller för enbart Göteborgs stad alternativt stadsdelsfunktioner för de västra stadsdelarna. Det vill säga en mötesplats för medborgarna där deltagandedialoger och kraftbalanseringar kan utföras. Ett upplysningsställe typ de fyrtorn som sedan länge finns i Curitiba i Brasilien. Där kan också det i andra förslag föreslagna Fredcentrumet vara beläget samt restaurang och café för allmänheten.

Det föreslagna fyrtornet ser jag som ett kummel där mittdelen får en röd färg typ Skanskahuset.

..

..KUMLET UTAN SOLAVSKÄRMNINGAR

   5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG 1 - 65.


FÖRSLAG NÄTVERKET

FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48..
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
FÖRSLAG 56
FÖRSLAG 57
FÖRSLAG 58
FÖRSLAG 59
FÖRSLAG 60
FÖRSLAG 61
FÖRSLAG 62.
FÖRSLAG 63.

FÖRSLAG 64
FÖRSLAG 65
............. Här är du!..................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker