..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....... .. .
"TORNET" PÅ HEDEN; CENTRAL SOCIAL MÖTESPLATS


.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}

...

64

Rubrik

Medborgarna pusslar ihop ett jubileumsprogram

Inledning
Jubileets huvudtema är enligt politikerna hållbarhet, vilket innebär medborgardelaktighet. Inkomna idéer utgör pusselbitar till den stad vi vill ha. Nästa steg bör vara att stadsdelarnas medborgargrupper med experthjälp pusslar ihop 10st helhetslösningar som leder till jubileumsprogrammet.

Beskrivning
En mängd positiva förslag, projekt och processer finns nu i form av embryon för hållbar region- och stadsutveckling, Nästa steg blir att strukturera, konsekvensstudera och balansera dem. Sociala konsekvensbeskrivningar och budgetarbete måste inkluderas.

Detta förslag innebär att det inom varje stadsdel bildas en medborgarorganisation, om sådan inte redan finns. Stadsdelsnämnderna tillser att lokaler upplåts gratis. Experthjälp från kommunen, högskolor, Universitetet m. fl. bistår.
De tio stadsdelsförslagen får ligga till grund för ett underhållningsprogram i TV där medborgargrupperna får presentera sina förslag och dess konsekvenser för såväl stan som dess omgivning. En jury bestående av representanter från kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, Mistra Urban Futures samt Göteborg & Co får bedöma och medborgarna får rösta fram det vinnande förslaget.

Tillvägagångssättet leder till att alla medborgare inkluderas och får en god inblick i alla de ställningstaganden som måste tas för att en stad skall kunna utvecklas hållbart.

Vid röstningen ska framgå var man bor för att få reda på hur denna faktor påverkar en stads utveckling.

Härefter finns det möjligheter att bedöma vilka nya anläggningar som måste etableras för att medborgarna ska förbli delaktiga i samhällsutvecklingen.

Vad ska t ex ett socialt "Science Park " innehålla? Hur skall den kontinuerliga kraftbalanseringen ske?

Med tävlingsresultatet som grund tas det slutgiltiga programmet för jubileumsfirandet fram.

Beslut fattas om vad som ska färdigställas till år 2021 i form av permanenta anläggningar respektive tillfälliga.

Trots myndigheternas information om stadsutvecklingen är det få som känner till pågående projekt. Genom detta föreslag till förfarande kommer allt pågående arbete inför jubileet att synliggöras och bli debatterat.

Exempelvis nedanstående:


Förutom Medborgarkraftens, andra organisationers och skolors arbete med förslag, projekt och processer finns de av Göteborg & Co angivna:
De egna, medborgarnas och de exemplifierade:

Bergsjön 2021
Campus Näckrosdammen
Centrala Älvstaden
Ett gränslöst Västsverige
Kulturinstitutionernas roll
Mistra Urban Futures
Röda Stens Vision
Sustainable Gothenburg
Vakna Göteborg
UNO – Utveckling Nordost
Vision Angered
Västsvenska paketet
Ett mer hållbart transportsystemMarieholmstunnelnNy GötaälvbroTrängselskattUtbyggd kollektivtrafikVästlänken

Mistra Urban Futures som ska bli världsledande inom stadsutveckling får genom förfarandet en bra metod att använda i sitt arbete.

Realismen i ett etablerande av en social "Science Park Heden" med "Tornet" som centralbyggnad blir analyserat.

Finansiärerna kommer att tävla om att få investera.

Göteborgarna får åter en framtidstro.


 


HEDEN OCH TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN
SOM CENTRAL SOCIAL MÖTESPLATS 


 
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG 1 - 65.


FÖRSLAG NÄTVERKET

FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48..
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
FÖRSLAG 56
FÖRSLAG 57
FÖRSLAG 58
FÖRSLAG 59
FÖRSLAG 60
FÖRSLAG 61
FÖRSLAG 62.
FÖRSLAG 63.

FÖRSLAG 64........... Här är du!
FÖRSLAG 65
....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker