..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....
.........GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


58

Rubrik
Fredscentrum inom Science Park Heden, Timglaset eller i "Porten" på Göta älvbron

Inledning
Ett inlämnat förslag föreslår ett fredscentrum i Göteborg.
Ett sådant kan inrymmas i förslaget "Heden som social mötesplats" där forskning och balansering av krafter ska ske, eller ingå i förslaget "Timglaset" eller "Västragötalandsporten" som båda bygger på fred och hållbarhet.

Beskrivning
I ett förslag av AnnaLena Vidlund och Titti Wahlberg om ett fredscentrum är målet att det ska finnas ett idé- och utvecklingscentrum för fredsfrågor i Göteborg. De anger att representanter från Norge och Danmark uppskattade idén.

Göteborgs läge mittemellan Oslo och Köpenhamn gör det naturligt att samarbeta med grannländerna, som gärna vill förlägga sina möten till Göteborg skriver förslagsställarna.

Mitt förslag Science Park Heden har ett innehåll som väl kan inkludera ett sådant centrum. Denna mötesplats för forskning och praktisering av sociala ämnen med balansering av krafter för hållbar utveckling förutsätter fred.

Även mitt förslag Timglaset passar bra för att inkludera ett fredscentrum. Dess form som bygger på tresidighet passar perfekt liksom dess budskap att med utgångspunkt ifrån det förgångna idag skapa förutsättningar för en hållbar framtid som naturligtvis innebär att det ska ske på ett fredligt sätt.

Danska Liljan eller Danaholmen som ligger innanför Vinga anses ha varit gränsmärket mellan de tre rikena. Den är trekantig enligt bifogad bild.

Även mitt broförslag bygger på treenighet och som en port till regionen. Även i denna "Port" skulle ett fredscentrum kunna passa.


 

 
 

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48............. Här är du!.
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55

FÖRSLAG 55
.

FÖRSLAG 56-65

. .....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker