..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

..... .

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


32

Rubrik
Mötesplatser

Inledning
Idag finns det och planeras det för mötesplatser med inriktning kreativitet och hållbar utveckling. Dessa riktas ofta mot företagande och ekonomi. För det dagliga samtalet och det sociala perspektivet behövs också anpassade mötesplatser. Sådana tas fram till jubileet och testas.


Beskrivning
Rättigheten att fritt mötas i en sammanslutning är grundlagskyddad i Sverige. Denna är en förutsättning för det föreningsengagemang som finns.
Det finns ingen lag som styr att det måste finns ett visst antal samlingslokaler eller verksamhetsplatser för föreningslivet i ett bostadsområde, kommun eller samhälle.

Detta förslag koncentrerar sig på mötesplatser för hållbar utveckling. Idag är det få som inte är sektorsinriktade.
Det finns behov av mötesplatser för lateralt tänkande och problemlösning utifrån flera synvinklar.

Såväl stora centrala mötesplatser som små lokala behövs.
Dess innehåll och funktioner är något som behöver studeras och testas inför jubileet för att fungera fullt ut under jubileumsåret.

The Core i Frihamnen ( Läs förslaget) och det centrala sociala på Heden (Läs förslaget) blir huvudarenorna under jubileet. Inom varje regiondel och stadsdel annordnas lokala mötesplatser som står i förbindelse med varandra.
Dessa arbetar för balanserande krafter.

SOCIALA MÖTESPLATSER

En idé från ett projekt inom medborgarkraften

är, en för alla öppen mötesplats, tillägnad alla generationer, innehållande nödvändiga hjälpmedel för att uppnå 2000-talets mål.
Redan nu utestängs samhällsgrupper från "gemenskapen". Den alltmer avancerade informationstekniken kan innebära att denna trend består. En översyn av erforderliga hjälpmedel för dessa behövs. Kontakten utåt, den dubbelriktade dialogen, dvs interaktionen och det globala samspelet kräver en speciell byggnad "Interakton".

Interakton
Interakton kan bli 2000-talets "infomations-och diskussionsställe", själva bearbetningscentralen för flöden av synpunkter, inlägg, yrkanden osv från alla håll. (Läs förslaget om interativ dialog)

Molnet på jorden
Virtuellt finns nu ett moln där allt finns samlat och åtkomligt av envar för den digitala världen. Nästa steg är att skapa motsvarande moln fysiskt på jorden. För varje område, stadsdel , stad osv.
Kan Heden bli Göteborgsregiones moln?

Varje familj behöver inte ha egen bil, motorcykel, båt, förrådsutrymme, sommarhus, HD-projektor,swimmingpool osv.

Billiga bostäder kan byggas inom alla områden, med möjlighet att nyttja alla typer av lyxartiklar, när så behövs.

 

BEFINTLIGA MÖTESPLATSER

Lindholmen Science Park vill skapa många möjligheter till olika typer av mötesplatser för företagen och studenter.

Nätverket Rektorsakademien består i dag av drygt 9 500 ledare från skola och näringsliv. Detta arrangerar sedan 2004 olika typer av mötesplatser för utveckling av svensk skola.

Krut är ett projekt som satsar på den kreativa sektorn.
Företagare inom den kreativa sektorn ska få hjälp för att kunna utvecklas och leva på sitt företagande.
Det ska ske genom att stärka och skapa nätverk och mötesplatser. Verksamheten bedrivs i Östra Götaland.
Läs mer på www.medborgarkraften.com

Johanneberg Science Park startades 2009 av Chalmers för att stödja utvecklingen inom samhällsbyggnad, energi och material. Byggnaderna blir färdiga om ca 4 år för 5000 ingenjörer. 
TILLÄGG

SATSNING PÅ DEN KREATIVA SEKTORN
Företagare inom den kreativa sektorn ska få en skjuts framåt för att kunna utvecklas och leva på sitt företagande. Det ska ske genom att stärka och skapa nätverk och mötesplatser, öka medvetenheten hos politiker och tjänstemän och förbättra företagsrådgivningen.


Heléne Bäckström
Projektet KRUT är ett samverkansprojekt som omfattar hela Östra Mellansverige samt södra Småland och har fått 8,3 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Företagare inom den kreativa sektorn ska få en skjuts framåt för att kunna utvecklas och leva på sitt företagande. Det ska ske genom att stärka och skapa nätverk och mötesplatser, öka medvetenheten hos politiker och tjänstemän och förbättra företagsrådgivningen.

- En person verksam i den kreativa sektorn är många gånger en "ofrivillig" företagare, säger projektledaren Heléne Bäckström på Regionförbundet Östsam. Det kan exempelvis vara en konstnär som startar ett företag för att kunna fakturera och sälja sin konst.

Samtidigt lyfts den kreativa sektorn upp som en viktig tillväxtfaktor av exempelvis den amerikanske forskaren Richard Florida, som talar om betydelsen av den kreativa klassen.

- Vi har också blivit inspirerade av liknande satsningar som gjordes i England för tio år sedan, säger Heléne Bäckström. Men där valde man att kalla det för the creative industry. Men industri tyckte vi lät fel här så vi valde vårt eget begrepp.

KRUT ser på den kreativa sektorn i bred bemärkelse och räknar in allt från turism och idrott till konst, design och kulturarv.

- Man får heller inte glömma bort att sektorn också handlar om frågor som utbildning, material och distribution, säger Heléne Bäckström.

Det tidigare projektet gav också insikter om hur man kan använda mötesplatser och nätverk för att stärka företagarna i den kreativa sektorn.

- Det är viktigt att bygga mötesplatserna och nätverket underifrån, med de människor som är verksamma inom sektorn. Det måste finnas en regional förankring.

I Östergötland finns hemslöjdgården i Linköping som fungerar som en mötesplats och som ämnesmässigt kretsar kring konst, konsthantverk, slöjd och design.

I Södermanland finns Idea Plant som kretsar kring grafisk form och designad kommunikation.

I Örebro finns en förening som heter Kentaur och som ämnesmässigt vänder sig till hela den kreativa sektorn.

Satsningen stöttas ekonomiskt, förutom av Europeiska regionala utvecklingsfonden också av en rad regionförbund, landsting, kommuner och av KK-stiftlesen.

Projektet är upplagt i fyra faser som symboliserar olika steg som varje region behöver genomgå för att stärka sektorns ställning i samhället som tillväxtfaktor.

Den första handlar om en kartläggning. Samtidigt pågår ett arbete att göra politiker och tjänstemän medvetna om sektorns betydelse och villkor. Mötesplatserna skapas och utifrån dessa bedrivs olika former av möten och kompetensutveckling för de medverkande företagarna

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32............. Här är du!
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.