ORIGINALBILD VITRUVIAN MAN


DET
FÖRFLUTNA/ KULTUREN
FÖRS UPP TILL "NUET". FRAMTIDEN/KONSTEN
VETENSKAPEN KAN KAN VITRUVIAN MAN GENOM
GRÄNSÖVERSKRIDANDE
SE ÖVER HORISONTEN
OCH FÖRA NED TILL NUET.


FRÅN VATTNET, LUFTEN OCH LAND NÅS "TIMGLASET", OMRÅDETS HUVUDENTRÉ.


FÖR ATT SYMBOLISKT REDOVISA KRAFTSPELET MED DE LODRÄTA STRÖMMARNA HAR TRAPPORNA UTFORMATS SOM TRAPPHJUL KOPPLADE TILL VARANDRA. PÅ ETT KONKRET SÄTT SKALL MAN KUNNA FÖLJA FÖRFLYTTNINGAR


KVADRATEN SYMBOLISERADE DEN FYSISKA VÄRLDEN.
I LEONARDOS BILD LÅSER KVADRATEN CIRKELN. OM KVADRATEN ERSÄTTS AV EN LIKSIDIG TRIANGEL INSKRIVEN I CIRKEL BLIR DEN FRI. VI FÅR EN BILD SOM BÄTTRE PASSAR DAGENS SAMHÄLLE DÄR VI INSER ATT VI MÅSTE UNDERORDNA OSS OMVÄRLDEN I TID OCH RUM FÖR ATT UPPNÅ HÅLLBAR UTVECKLING. 

..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...... ...

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


19

Rubrik
Timglaset

Inledning
Ett öppet timglas en öppen form för innovativt tänkande, som symbolanläggning för "Frihet", tiden och hållbar utveckling m. m. En fraktalbyggnad som kan förstoras eller förminskas i oändlighet. Inspiration "Vitruvius Man". En vertikal tidsaxel med nutiden i mitten. Ett sjömärke väster om "Kärnan".


Beskrivning

Symbolen är uppbyggd av två Sierpinski tetraedrar vars spetsar går in i varandra.
Spetsarna representerar essensen av basytornas krafter.
Förutom de tre krafterna representerar den övre
tetraedern framtiden/visionerna/forskningen/konsten
och den undre det förgångna/kulturen/odlingen.
Mellan spetsarna har vi nuet/livet.

"Timglaset" har en mångsidig symbolik som en vertikal tidsaxel symboliserande den oändliga tiden, framtiden och det förflutna, med vår korta livstid, nutiden i mitten, som ett timglas.

"Timglaset" är tänkt att utformas som ett fungerande byggnadsverk och bli entrén till ett kreativt centrum för uppbyggnad av ett socialt kapital som leder till hållbar regionutveckling.

Den skall bli en ikonbyggnad i regionens centrum symboliserande invånarnas förmåga att bemästra och balansera krafterna.

Symbolen ska fungera i nuet. Den ska således under jubileumsåret 2021 visa Regionens tillstånd då. Den ska uppvisa nuets gränsöverskridande upptäckter och uppfinningar i ljuset av det förgångna och framtiden.
Nya material nya kraftkällor nya ekonomier och ett nytt sätt att leva visualiseras.

Människan har skapat artificiella matematiska konstruktioner bland annat i form av fraktaler. Ett par av dessa passar väl för att skapa den perfekta symbolen för våra dagars krafter. Sierpinskis triangel och tetraeder. De passar också in i resonemanget om Vitruvian Man nedan och klykan som fraktal för olika synvinklars betydelse.

När Leonardo da Vinci var aktuell på Eriksberg kunde man se den kända bilden Vitruvian Man. Han har lyckats få in den perfekta människan i en cirkel såväl som i en kvadrat.

Pythagoras lärde att geometriska figurer var kraftfulla magiska symboler. Cirkeln, kan knytas till himmelskupolen och kosmos med sina sfäriska stjärnor och planeter ständigt cirklande runt jorden.

Under medeltiden såg man människan som den mäktigaste som "regerade" över alla andra varelser på jorden. Vitruvius tog för givet att människan gick att skriva in i en kvadrat som i sin tur var inskriven i en cirkel. Människan var perfekt. Många konstnärer försökte illustrera detta men lyckades inte. Leonardo löste det på sitt sätt.

Det första steget till frigörelse av själen ansågs vara att erkänna att vi hör ihop med och passar in i båda dessa geometriska figurer. Ett geometriskt bevis på vår dubbla natur. Leonardo hade visat geometriskt att människans själ är gudomlig.

Inom konsten blev Olle Baertling uppmärksammad genom sitt resonemang om öppna former. Triangeln blev en symbol för öppenheten och gränsöverskridande.

De tre krafterna plus konsten/kulturen balanserar varandra i "timglaset" oberoende dess höjd med möjlighet till uthållig tillväxt.
Detta fås om tetraedrarna vänder spetsarna mot mitten som i "timglaset". Då kan basytorna växa i all oändlighet. Vi får en öppen symbol som även fungerar för uthållig tillväxt.

Den matematiskt skapade konstruktionen av fraktaler ger nya spännande infallsvinklar för hållbar stadsutveckling.

Läs mera om symbolen och förslagen om fraktaler!DE TRE KRAFTERNA I BALANS I TIDEN MELLAN KULTUREN OCH KONSTEN

TETRAEDRAR MED BASYTORNA MOT VARANDRA


TETRAEDRAR MED SPETSARNA INNE I VARANDRA OCH BASYTORNA UTÅT

SIERPINSKIS TETRAEDER UPP OCH NED


GRUNDELEMENTEN I STOMMEN SKALL VARA DE TRE KRAFTBEGREPPEN SOM GÖTEBORGS ÖVERSIKTSPLAN ANVÄNDER FÖR BESKRIVNING AV HÅLLBAR UTVECKLING. KONKURRENSKRAFT, BÄRKRAFT OCH MEDBORGARKRAFT.
TILL DESSA TRE KOMMER KULTUREN/KONSTEN.
HÄR REDOVISAD SOM EN STRÅLE GENOM TRIANGELN


SIERPINSKIS TRIANGEL UTGÖR BASEN MED DE TRE KRAFTERNA I VAR SITT HÖRN OCH MEDBORGARNA I MITTEN STÅENDE PÅ KULTUREN MED BLICKEN UPP MOT KONSTEN OCH DET ESSENTIELLA


 

{2}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19............. Här är du!
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.