..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

..

. .

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


29

Rubrik
Älven

Inledning
Göteborg är en sjöfartsstad. Älven utgör en tillgång.
Den bör utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Konsekvensutredningar bör inför jubileet göras för
olika alternativa användningssätt med utgångspunkt
från att Göteborg utgör ett regioncentrum.

 


Beskrivning

Förslaget bygger på ett processkonstverk PK nr 6 ÄLVSTADEN som inlämnades till "Vision Södra älvstranden" som syftar till att med medborgarnas hjälp konsekvensutreda vilken typ av stad Göteborg bör utvecklas till för att den skall bli hållbar.

Olika perspektiv illustrerades och olika metoder för att få igång en interaktiv dialog redovisades. Sedan dess har några alternativ utkristalliserats som speciellt intressanta.

De flesta tycks uppfatta älven som en central fråga. En definition av skillnaden mellan älvstad och flodstad kom att diskuteras. Flodstaden har mängder med broar som binder ihop stränderna. Floden och båtlivet underordnas. Älvstaden å andra sidan bejakar älven och båtlivet och skapar kontakter genom färjor och högbroar.
Vissa ser Götaälv som en barriär andra ser den som en tillgång. Vissa vill efterapa andra städers idéer. Andra vill att Göteborg skall bli en innovativ kreativ stad som levererar till omvärlden.

Regionen och Göteborgs kommun redovisar i ord och handling att staden skall vara innovativ och vara en älvstad.

Detta förslag inför jubileet är att staden skall förbli en Älvstad. Processkonstverket får fortskrida med nya steg där medborgarkraftsgrupper arbetar fram ett program för centrala älvavsnittet baserat på samverkan. Provisorier och experiment blandas med långsiktiga projekt, sociala problem beaktas i dess linda.
En permanent innovativ plattform etableras "Timglaset" ( Läs förslaget) mitt i älven, som stegvis kan växa och visa vägen för det framtida Göteborg.
Embryon, som tankesmedjor och ideverkstäder, får växa sig starka och finna sin form i nya verksamheter utmed älvstränderna. Genom skattelättnader kan dessa bli bestående inslag i det framtida centrala Göteborg. Göta älv med stränder blir åter igen Göteborgs "living city".

Göta älv med anslutande åar och kanaler ( Inom Vallgraven återställs vissa kanaler) blir som levadorna på Madeira. Den leder vatten ut till stadsdelarna och levandegör dem.
Varje del av älven har sitt uppland som färgas på sitt sätt.
Vi får "Det mångfaldiga Göteborg, "Det stora Göteborg" såväl som "Det lilla Göteborg".

Experimentella hus, upplåtelseformer, fastighetsbildningar och valutor testas.
Plattformen som utgår ifrån en balans mellan de tre krafterna och i första hand riktar sig till göteborgarna kan även inrymma en avantgardistisk anläggning globalt inriktad.
Till denna knyts alla tänkbara discipliner för och experter på överlevnad i en föränderlig värld.

Vetenskapen har bara på några år gjort betydande framsteg om människans känsloliv och tankar, vilket gör plattformen än mer angelägen för den hållbara utvecklingen.
Stadsbyggandet blir mer än tidigare inriktad på sociala åtgärder.

Hela utredningen finns på www.medborgarkraften.com under PK Älvstaden


 

....
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29............. Här är du!
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker