.................................BIOLOGISKA .......................................KRAFTBALANSEN ..............................TEKNIKEN


 

..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....... .. .

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}1

Rubrik
Medborgaranda

Inledning
Hållbar utveckling blir jubileets huvudtema. En strukturplan för Social-Ekologisk-Ekonomisk balans utarbetas där Göteborg & Co: s ämnen, övriga utredningar och medborgarförslagen ingår. Medborgarna ges möjligheter att analysera och utveckla materialet till ett av medborgaranda präglat jubileum.


Beskrivning
Göteborg skall bli regioncentrum, för en region, som skall utvecklas hållbart. Forskningen visar att medborgerlig gemenskap är en säker grund för socioekonomisk tillväxt. Därför etableras arenor och nätverk, som möjliggör medborgerligt engagemang i alla stadsdelar, ledande till ett blomstrande föreningsliv och ökat intresse för samhällsutveckling. Segregation och utanförskap elimineras. Fred och trygghet främjas. En inkluderande mönsterstad skapas.

En strukturplan som uppfyller dessa krav upprättas. Med hjälp av provisorier och virtuella modeller förverkligas planen inför jubileet.

Den kan ha följande innehåll och omfattning.
Göteborgs historia som sjöfartstad blir utgångspunkt. Ostindienfararen vid kaj vid Klippan och hemförarbåtar som trafikmedel mellan Klippans kulturcentrum till jubileets olika stationer blir den röda tråden som fångar upp mönsterstaden Göteborgs själ. Frihamnen blir centralpunkten, med frizon för utveckling av ett differentierat näringsliv, med klimatanpassade byggnader och blandade upplåtelseformer som korttidsboenden och olika lägenhetstyper för att öka medborgarnas möjligheter att få uppleva och påverka centrum.
På Bananpiren reser sig ur vattnet "Timglaset" en symbolanläggning för Göteborg i tiden.
Den nya Götaälvbron och Centralstationen utformas
som symboler för en förenad stad och portar till
Västra Götalandsregionen.

Heden plus Trädgårdsföreningen utvecklas till en central mötesplats för friskvård, kraftbalansering, företagsutveckling med basarer och utbildning som stimulerar omgivningen bestående av Avenyn, Götaplatsen, Korsvägen, Liseberg, Näckrosdammen och Evenemangsstråket, som dras ned till älven.

Den nuvarande Allén förlängs via Åkareplatsen, Bangårdsviadukten, Götaälvbron, ny Frihamsallé, Lindholmsallén och färjor till Masthuggstorget och Järntorget till en innehållsrik grön centrumkrans kring den gamla och nya stadskärnan prioriterande gång- och cykeltrafiken.

Hemförarbåtar, snabbfärjor och privata båtar gör turer via älven, åarna och nya och gamla kanaler till stans olika delar inkluderande skärgården.

Med medborgarnas idéer utvecklas stadsdelarna för att under jubileet blomma ut i nyskapande Arkitektur, teknik och evenemang som ger ökad turism.
Det förgängliga klingar efter jubileet av, men mjuka värden som medborgarandan lever vidare in i framtiden. Hemförarbåtar utgör ett bra experiment för bedömning av hur älven bör utnyttjas för att binda ihop stan.

Strukturplanen anpassas efter Göteborg & Co:s upprättade jubileumsplan 2012 med vision, mål, strategier, aktiviteter och perspektiv (Gröna-, Kultur-, Kunskaps-, Unga-, Upplevelse-, Växande- och Öppna staden)

Medborgarorganisationer, utbildas i dialog och analysteknik. Mötesplatser etableras.
Mönsterplattform för regionen och omvärlden etableras grundad på Regionens och Göteborg & Co:s intentioner, Universitetets MOD forskning, Centrala Älvstadens workshops, skolornas utbildningar i ämnet och medborgarorganisationers och medborgares förslag.

 VÄSTRA GÖTALANDSPORTEN MED LÅGBRO MELLAN STRÄNDERNARTEN

 


"TIMGLASET"
EN SYMBOLANLÄGGNING FÖR GÖTEBORG I TIDEN


GULLBERGSVASS "EN STAD FÖR ALLA"


"TORNET" PÅ HEDEN; CENTRAL SOCIAL MÖTESPLATS


HEDEN OCH TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN
SOM CENTRAL SOCIAL MÖTESPLATS


"INTERAKTON" UPPLYSNINGSSTÄLLE OCH MÖTESPLATS FÖR DEN INTERAKTIVA DIALOGEN


  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1 ............. Här är du!
FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker