..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

.....
.........GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


59

Rubrik
Höghus vid Älvsborgsbron

Inledning
2007 annonserades det om planer för en hög bebyggelse inuti vägslingan vid Älvsborgsbron. En första skiss från pressen visade en hög pinne som inte övertygade. En idé föddes.

Beskrivning
Planerna 2007 på en hög bebyggelse inuti vägslingan vid Älvsborgsbron hade resulterat i en skiss från pressen som visade en hög traditionell pinne. Inga skisser från den norske intressenten visades.

Medborarkraften tog då fram en skiss, för att få igång diskussionerna, som visar en annorlunda lösning med djup symbolik. Se bild.

Den officiella tanken är att här etablera en ikonbyggnad. Den föreslagna är en mycket hög byggnad. Det som ska göra den till ikon är att den ska bli högst i Norden.

Min idé bygger på att ikonbyggnaden såväl till form som till innehåll ska stå i samklang med Göteborgs ambitioner.
Världsbäst i hållbar stadsutveckling!

I samband med tävlingen "Sätt färg på Göteborg" inför VM på 90-talet önskades en ny färgsättning av vattentornet i Norra Biskopsgården, beläget på Hisingen mitt emot Sjöbergen. Grannar till vattentornet betraktade den med sin ursprungliga färgsättning, som en skrämmande spindel.

I färgsättningstävlingen hade mitt grundtema varit "Levadan" vattenfördelaren. Jag tog upp temat i Vattentornet.
Jag såg den som en luftfarkost, en vattenspridare från ovan. Benen blev vattenstrålar, som spreds ut till medborgarna och gav medborgarkraft. Dvs en av de tre krafter som ska vara huvudtema i Göteborgsjubileet 2021.

På Heden + Trädgårdsföreningen ser jag balanseringen av krafterna ske. Krafterna har där utökats med den kulturella och det essentiella dvs den innersta kärnan.

Göteborg ska bli världsledande inom hållbar stadsutveckling och temat för 400 årsjubileet ska vara hållbar utveckling. Kunskapen ska spridas till omvärlden.

En anläggning som kan symbolisera en stor kompetens på temat hållbar utveckling och en vilja att bistå omvärlden med denna är mitt förslag till etablering på denna strategiskt lämpliga plats på Sjöberget. Om denna utformas som en kunskapsspridare, i princip som ett upp och nedvänt vattentorn typ Norra Biskopsgårdens finns möjligheter att den kan bli en älskad ikonbyggnad. Se bilden.

Varje ben symboliserar en kraft. Tillsammans sänder de ut en balanserad blandning, som representeras av det katedralliknande rummet omslutet av krafterna/byggnaderna.

Den med rostfri plåt beklädda vattenreservoaren på N Biskopsgårdens vatttentorn blir här överdäckningen av vägslingan på Sjöbergen.

Effekten blir att hela "spridaren" tycks lyfta från marken för att sprida sitt budskap till omvärlden.

Utgångspunkten för anläggningen är en gemensam stomme för höghusen. Medborgarnas egna önskemål får sedan avgöra hur husen utvecklas.
Det blir ett slags samtal husen emellan. Ljussättningen anordnas så att de speglas i varandra. Den inre gemensamma gården blir som en gigantisk katedral med natthimlen som tak.

Genom uppglasade rör förbinds husen med varandra. Det bildas ett antal cirklar på olika höjder, som symboliserar helheter.

Gruppen av hus ska vara föränderlig även om stommen är densamma. Den skall ständigt anpassa sig efter rådande förutsättningar och vara vägledande för utvecklingen världen över helt efter myndigheterna visioner.

 

VATTENTORNET I NORRA BISKOPSGÅRDEN


VATTENTORNET I NORRA BISKOPSGÅRDEN UPP OCH NED VÄNT


ANLÄGGNINGEN SOM EN HÄGRING

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48............. Här är du!.
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
.

FÖRSLAG 56-65

.....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker