..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....
.........GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


57

Rubrik
Anordningar mot förhöjda vattennivåer

Inledning
Göteborg hotas av förhöjda vattennivåer, från Vänern och Kattegatt och från åarna. För att slippa extraordinära åtgärder i princip inom hela centrala Göteborg är det förnuftigt att förbereda fördämningar på strategiska ställen. Vid Jordfallsbron och i älvmynningen i första hand.

Beskrivning
Göteborg hotas av förhöjda vattennivåer från flera håll. Från Vänern och Kattegatt men också från Mölndalsån och Lärjeån kan vattnet komma.

Det är viktigt att redan nu bestämma inriktningen för Göteborgs utveckling med tanke på vattennivåerna.

Den ena inriktningen är att förhindra förhöjda vattennivåer genom att åtgärda vid källan. För Göteborgs del kan detta ske vid Jordfallsbron och vid älvmynningen, exempelvis vid Nya Varvet.

Den andra är att använda specifika metoder för varje stadsområde som ligger i farozonen.

Det bör också tillses att inte åtgärder vidtas som förvärrar situationen vid förhöjd vattennivå.
Detta gäller t ex de många förslag som vill satsa på ett återställande av kanalsystemen och därtill utvidga dem inom
t ex Gullbergsvass och Ringön. Ett sådant förfarande kan innebära att översvämningsrisken förvärras. Vattnet tar sig snabbare till områden som nu är säkra.

Om alla konsekvenser studeras är det troligt att följande förslag kommer att förverkligas.

Göta älvbroförslaget med dubbla klaffar och turbiner för tillvaratagande av kraften från strömmande vatten, tillämpas såväl vid Jordfallsbron som i Göta älvs mynning. Lämpligen placeras den vid Nya Varvet i höjd med "Vita Gaveln" där älven är som smalast och där det enligt bifogad karta tidigare funnits en fördämning.

Vid Nya Varvet får man därmed på köpet en välkommen gång- och cykelbro över till Färjenäs och Eriksberg. Med Göta älvbron erhålles därmed en gång-och cykelslinga runt den centrala delen av älven.
Se bilden.

De triangulära slussarna blir som berikande öar i älven till formen överensstämmande med Danaholmen, gränsmärket mellan de tre rikena. Se bilden.

Genom dessa relativt enkla åtgärder kan riskfritt kanalsystemet utvecklas inom stan och de strandnära stadsdelarna kan fritt utvecklas för att passa in i den urbana strukturen.

Bilderna
ÖVERSVÄMNING
SKÄRM MED TURBINER SAMT SLUSS VID NYA VARVET
GÖTA ÄLVBRON
GAMMAL KARTA MED FÖRDÄMNING
DANAHOLMEN, GRÄNSMÄRKET MELLAN DE TRE RIKENA

Video

ÖVERSVÄMNING I MÖLNDAL

http://youtu.be/0dBbcImrwrA


 

 

FÖRDÄMNING MED SLUSS VID NYA VARVET


DANAHOLMEN, GRÄNSMÄRKET MELLAN DE TRE RIKENA


GÖTA ÄLVBRON MED GÅNG- OCH CYKELLED ÖVER ÄLVEN

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48..
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
FÖRSLAG 56
FÖRSLAG 57............ Här är du!
FÖRSLAG 58
FÖRSLAG 59
FÖRSLAG 60
FÖRSLAG 61
FÖRSLAG 62.
FÖRSLAG 63

.

FÖRSLAG 64-65

..

 

....

. .....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker